فاركس حرفه اي

فیبوناچی برگشتی

واکنش قیمت در سطح ۷۸.۶ و ۸۸.۶ فیبوناچی

فیبوناچی برگشتی

در این قسمت از فیلم آموزش ++C تابع بازگشتی فیبوناچی آموزش داده شده است . در این جلسه اول نحوه نوشتن تابع را مرور می کنیم و سپس تابع بازگشتی فیبوناچی آموزش داده شده است .

مرورگر شما این ویدیو را پشتیبانی نمی کند . لطفا مرورگرخود را به روز رسانی کنید

قبل از شروع آموزش باید بگم از این جلسه به بعد دیگه از محیط برنامه نویسی DosBox برای کامپایل کدهای ++C استفاده نمی کنیم و از محیط CodeBlocks استفاده می کنیم این محیط برنامه نویسی را می توانید از سایت CodeBlocks دانلود کنید .

تابع بازگشتی فیبوناچی :

همان طور که می دانید سری فیبوناچی به این صورت است که جمله اول صفر هستش و جمله دوم یک هستش و بعد از صفر و یک ، هر جمله بعدی مجموع دو جمله قبلی هست یعنی اگر صفر + یک شود جمله سوم برابر 1 خواهد بود و این سری به همین منوال ادامه پیدا می کند مانند سری زیر :

0 1 1 2 3 5 8 13 …

سورس کد تابع بازگشتی فیبوناچی در سی پلاس پلاس :

#include #include using namespace std; unsigned long fibo(unsigned long number); int main() < int n = 10; for( int counter = 0 ; counter + قرار می دهیم به معنی مجموع و بعد دوتا از مقدار وارد شده کم می کنیم (fibo(number – 2 یعنی همون دومین جمله قبلی هست .
و این ها به صورت بازگشتی اجرا می شوند تا به مقدار 0 یا 1 برسند در این هنگام مقدار آن ها با هم جمع میشود و در نهایت جواب آخر را نمایش می دهد .

از حلقه for هم برای این استفاده کردیم که Fibonacci یک تا ده را برای ما نمایش دهد .

فیلم آموزش تابع بازگشتی فیبوناچی را می توانید از لینک زیر دانلود کنید .

این آموزش ها ائامه دارند و می توانید قسمت های جدید را از سایت وب سیتی دانلود بکنید .

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی — به زبان ساده

در این مطلب، روش‌های گوناگون نوشتن برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی مورد بررسی قرار گرفته و سپس، پیاده‌سازی آن در زبان‌های برنامه‌نویسی گوناگون شامل ++C، «جاوا» (Java)، «پایتون» (Python)، «سی‌شارپ» (#C) و «پی‌اچ‌پی» (PHP) انجام شده است. اعداد فیبوناچی، اعدادی هستند که در توالی اعداد صحیح زیر قرار داشته باشند.

۰, ۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, ۲۱, ۳۴, ۵۵, ۸۹, ۱۴۴, …

به بیان ریاضی، توالی Fn از اعداد فیبوناچی با استفاده از رابطه بازگشتی زیر، تعریف شده است.

در رابطه بالا، مقدار دانه برای F0 = 0 و برای F1 = 1 است.

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی

فرض می‌شود عدد n داده شده است. هدف، نوشتن برنامه‌ای است که n‌اُمین عدد فیبوناچی را چاپ کند. مثال‌های زیر در این راستا قابل توجه هستند.

در ادامه، تابع (int fib(int n نوشته می‌شود که مقدار Fn را باز می‌گرداند. برای مثال، اگر n = 0 باشد، ()fib باید ۰ و اگر n = 1 باشد، تابع ()fib باید مقدار ۱ را بازگرداند. برای n > 1، باید مقدار Fn-1 + Fn-2 بازگردانده شود.

در ادامه، روش‌های گوناگون محاسبه nامین عدد فیبوناچی ارائه شده است.

روش اول محاسبه nامین عدد فیبوناچی

یک راهکار ساده برای محاسبه nامین عدد فیبوناچی، پیاده‌سازی مستقیم رابطه ریاضی بازگشتی است که پیش‌تر ارائه شد.

برنامه بازگشتی محاسبه nامین عدد فیبوناچی در ++C

برنامه بازگشتی محاسبه nامین عدد فیبوناچی در C

برنامه بازگشتی محاسبه nامین عدد فیبوناچی در جاوا

برنامه بازگشتی محاسبه nامین عدد فیبوناچی در پایتون

برنامه بازگشتی محاسبه nامین عدد فیبوناچی در #C

برنامه بازگشتی محاسبه nامین عدد فیبوناچی در PHP

خروجی

خروجی قطعه کدهای بالا برای n = 9 به صورت زیر است.

پیچیدگی زمانی این این روش، (T(n) = T(n-1) + T(n-2 است. می‌توان مشاهده کرد که این پیاده‌سازی کارهای تکرار شونده زیادی را انجام می دهد (درخت بازگشتی که در ادامه آمده، قابل مشاهده است). بنابراین، پیاده‌سازی ارائه شده در بالا، برای محاسبه nامین عدد فیبوناچی، نامناسب است.

فضای اضافی (Extra Space) مورد استفاده در روش بالا، اگر فراخوانی تابع برابر با سایز پشته در نظر گرفته شود، برابر با (O(n و در غیر این صورت برابر با (O(۱ است.

روش دوم محاسبه nامین عدد فیبوناچی

در روش دوم محاسبه nامین عدد فیبوناچی، از روش بازگشتی، همراه با برنامه‌نویسی پویا (Dynamic Programming) استفاده شده است. در این روش، می‌توان از کار تکرار شونده‌ای که در راهکار بالا انجام می‌شود اجتناب کرد؛ این کار به وسیله ذخیره‌سازی اعداد فیبوناچی که تاکنون محاسبه شده‌اند انجام می‌شود.

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی در C

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی در جاوا

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی در پایتون

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی در #C

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی در PHP

روش سوم محاسبه nامین عدد فیبوناچی

این روش، نسبت به روش‌های ارائه شده در بالا، بهینه‌تر است. در اینجا، می‌توان فضای استفاده شده در روش ۲ را با ذخیره‌سازی دو عدد پیشین بهینه کرد. زیرا این دو مورد، تنها اعدادی هستند که برای محاسبه عدد فیبوناچی بعدی در سری مورد نیاز هستند.

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی در ++C/C

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی در جاوا

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی در پایتون

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی در #C

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی در PHP

خروجی

خروجی قطعه کدهای بالا برای n = 9 به صورت زیر است.

پیچیدگی زمانی این الگوریتم از درجه (O(n و فضای اضافی آن از (O(1 است.

روش چهارم محاسبه nامین عدد فیبوناچی

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی در C

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی در جاوا

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی در پایتون ۳

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی در #C

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی در PHP

پیچیدگی زمانی این روش، از درجه (O(n و فضای اضافی آن از درجه (O(1 است.

روش پنجم محاسبه nامین عدد فیبوناچی

این روش، بهینه شده روش پیشین است. در واقع، روش چهارم را می‌توان به نوعی بهینه کرد که با پیچیدگی زمانی (O(Logn کار کند. می‌توان از ضرب بازگشتی برای محاسبه (power(M, n در روش پیشین، استفاده کرد.

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی در C

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی در جاوا

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی در پایتون ۳

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی در #C

پیچیدگی زمانی این روش، از درجه (O(Logn است. اگر اندازه پشته فراخوانی تابع در نظر گرفته شود، فضای اضافی این روش از درجه (O(Logn و در غیر این صورت، از (O(1 است.

روش ششم محاسبه nامین عدد فیبوناچی

در زیر، یک فرمول بازگشتی جالب توجه برای پیدا کردن nامین عدد فیبوناچی در زمان (O(Log n ارائه شده است.

این رابطه را می‌توان از معادله ماتریس بالا به دست آورد.

با دترمینان گرفتن از دو طرف معادله، داریم:

همچنین، با توجه به اینکه رابطه $$ A^nA^m = A^n+m$$ برای هر ماتریس مربعی A برقرار است، ماتریس‌های همانی زیر را می‌توان به دست آورد (این موارد، از دو ضریب مختلف ضرب داخلی ماتریس‌ها به دست آمده‌اند).

با قرار دادن n = n+1 رابطه زیر به دست می آید:

با قرار دادن m = n روابط زیر حاصل می‌شوند:

برای اثبات این رابطه، باید اقدامات زیر را انجام داد:

  • اگر n زوج است، می‌توان $$k = \frac$$ را قرار داد.
  • اگر n فرد است، می‌توان $$k = \frac$$ را قرار داد.

در ادامه، پیاده‌سازی روش بالا انجام شده است.

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی در ++C

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی در جاوا

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی در پایتون

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی در #C

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی در PHP

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی

خروجی

خروجی قطعه کدهای بالا برای n = 9 به صورت زیر است.

پیچیدگی فیبوناچی برگشتی زمانی این روش، از درجه (O(Log n است، زیرا در هر فراخوانی بازگشتی، مساله به نیمی تقسیم (شکسته) می‌شود.

روش هفتم محاسبه nامین عدد فیبوناچی

در این روش، فرمول به طور مستقیم برای nامین عبارت سری فیبوناچی پیاده‌سازی می‌شود.

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی در ++C

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی در C

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی در جاوا

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی در #C

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی در PHP

برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی

خروجی

خروجی قطعه کد بالا، برای n = 9 به صورت زیر است.

پیچیدگی زمانی این روش از درجه (O(1 فیبوناچی برگشتی و پیچیدگی فضایی آن نیز از درجه (O(1 است.

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«الهام حصارکی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، گرایش سیستم‌های اطلاعات مدیریت است. او در زمینه هوش مصنوعی و داده‌کاوی، به ویژه تحلیل شبکه‌های اجتماعی، فعالیت می‌کند.

مطالب مرتبط

3 نظر در “ برنامه محاسبه nامین عدد فیبوناچی — به زبان ساده ”

با سلام و عرض خسته نباشید
بنده دو عدد کد برای برنامه نویسی پایتون میخواستم ممنون میشم کمکم کنید.
۱- برنامه ای بنویسید که روز و ماه تولد شخص را بگیرد و بگوید در چندمین روز سال به دنیا آمده است
۲ -برنامه ای بنویسید که حقوق شخص و نرخ مالیات را گرفته سپس حقوق خالص وی را چاپ کند. نرخ مالیات * حقوق نا خالص = حقوق خالص

سلام
با عرض تشکر
قسمت ۷ رو اشتباه نوشتید
فرمول فیبوناچی :
F(n)=(x^n – (-x^-n))/sqrt(5)
x=(1+sqrt(5))/2

از همراهی شما با مجله فرادرس و ارائه بازخورد سپاس‌گزاریم. فرمول موجود در قسمت هفت صحیح است. آنچه شما به عنوان فرمول محاسبه nاُمین عدد فیبوناچی ارائه کرده‌اید یکی از متداول‌ترین و شناخته‌شده‌ترین روابط برای محاسبه عدد فیبوناچی است، اما تنها راه موجود نیست. فرمول‌های اثبات شده و صحیح دیگری نیز برای محاسبه nاُمین عدد فیبوناچی وجود دارند که گاه به دلایل گوناگون از آن‌ها استفاده می‌شود.
در این مطلب، هفت روش برای محاسبه nاُمین عدد فیبوناچی ارائه شده است که فرمول ارائه شده در قسمت هفت یکی از این موارد است. این فرمول با استفاده از روش اصلی محاسبه nاُمین عدد فیبوناچی به دست آمده و اثبات شده است. پرداختن به اثبات این فرمول از حوصله این مطلب خارج و بنابراین، صرفا خود فرمول ارائه شده است. اشکال مربوط به این فرمول، عدم وجود رادیکال در مخرج بود که این مورد اصلاح شد.
در صورتی که کد ++C نوشته شده بر اساس این فرمول را در کامپایلر اجرا کنید، مشاهده خواهید کرد که خروجی کاملا صحیح است.

آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک

آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc

تنظیم ابزار فیبوناچی در متا تریدر4

ميخواهم تنظيم ابزار فييوناچي در متاتريدر را جهت هماهنگي با نرم افزار ادونست بگويم شايد به کار شما عزيزان کمک کند.
البته با اجازه مسئولين سايت و اساتيد آن.

در پلاتفرم متاتريدر پنج نمونه از ابزار فيبوناچي موجود ميباشد اعم از
1-برگشتي 2- مدارات زماني 3-فن 4-کمانها 5- بسيط ؛ هر کدام از اين ابزارها در مواقع بخصوص و استراتژي هاي مخصوص به کار ميروند. از آنجا که کليه اين بخش از آموزش مبني بر امواج اليوت ميباشد و استفاده از ابزار فيبوناچي برگشتي جزو ملزومات و کمک در معاملات اين استراتژي است و شما عزيزان با استفاده از نرم افزار تحليلي ادونست شروع به آموزش و کمک به تريدر هاي ايراني عزيز کرديد لازم دانستم که براي هماهنگي متاتريدر با ادونست اين ابزار فيبوناچي برگشتي متاتريدر را نيز همچون ادونست مجهزش کنيم. خود بنده نيز هر وقت که براي اولين بار متاتريدر هر بروکري را نصب ميکنم اول فيبوي برگشتي آن را تنظيم ميکنم تا سريعتر و راحتتر با آن کار کنم.البته اين يک پيشنهاد است شايد بدردتان بخورد.

در متاتريدر از گزينه Insert گزينهFibonacci را انتخاب و پس از آنRetracement را اتنخاب کنيد تا در نمودار ابزار برگشتي فيبو را پياده کنيد.
در سمت چپ اين ابزار يک خط مورب خط چين شده هست روي آن دابل کليک کنيد تا فعال و قابل تنظيمات دستي شود يعني روي خطوط برخورد اين مورب با خطوط افقي اصلي مربع هاي کوچکي نمايان ميشود روي آن راست کليک کنيد و سپس گزينهFibo properties کليک کنيد تاوارد تنظيمات اين نرم افزار دوست داشتني بشويم.

در بالاي اين باکس چهار برگ نشان موجود است که ما فقط با دومي آن يعني Fibo Levels کار داريم.
روي برگ نشان دوم يعني Fibo Levels کليک کنيد تا وارد بخش تنظيم دلخواه خودمان شويم.

اين بخش از نرم افزار داراي شش قسمت جهت تنظيم دلخواه معامله گر ميباشد که شامل:

1-Level (اين قسمت از نرم افزار جهت محاسبه کامپيوتر و نقطه مورد نظر معامله گر ميباشد يعني هر مقداري که شما فیبوناچی برگشتی در اين بخش قرار دهيد يک خط افقي بر اساس نقطه تنظيمي شما از صفر تا صد قيمت رسم خواهد شد)

2-Description ( اين قسمت از نرم افزار نمايش واحد آن خط مربوط است )

3-Add (اين قسمت از نرم افزار جهت اضافه کردن خطوط قيمتي مورد نظر و دلخواه معامله گر ميباشد)

4-Delete (اين قسمت از نرم افزار جهت از بين بردن و حذف خطوط مد نظر معامله گر ميباشد)

5-Defaults (اين قسمت نيز جهت برگردادن کليه تنظيمات به حالت اولي ميباشد)

6-Style (اين قسمت از نرم افزار جهت تنظيم رنگ دلخواه و نوع خطوط و باريکي و کلفتي آن ميباشد)

در اين بخش بنده فقط به شما عزيزان طريقه تنظيم اين ابزار را جهت نشان دادن قيمت همان نقطه مورد نظر شما را ميگويم الباقي را خودتان با توضيخات قبلي طبق سليقه و استراتژي خود تنظيم کنيد.

جهت تنظيمات مورد نظر ما فقط در اين قسمت با گزينه هاي اولي و دومي کار داريم.
خوب ؛ بنده خطوط اوليه را برايتان مينويسم شما ميتوانيد هر مقدار و به هر صورتي که ميل داريد نرم افزار خود را تنظيم کنيد اين موارد فقط به عنوان نمونه است

1- تمامي خطوط تنظيم شده را با استفاده از دگمه Delete پاک کنيد.

2-با استفاده از دگمه Add يک خط جديد ايجاد کنيد.

3-در قسمت Level دابل کليک کنيد فعال شود تا بتوانيم مقدار مورد نظر را جهت تائين خط بدهيم ؛ مقدار 0 را در خط اول يعني در اين بخش وارد کنيد.

4-در قسمتDescription دابل کليک کنيد تا فعال شود ؛ اين قسمت تائين چگونگي نشان دادن خط مورد نظر و در نهايت با تنظيمات ما قيمت اين خط را نشان خواهد داد بدين ترتيب که براي خط صفر اين طور در اين قسمت از نرم افزار عمل ميکنيم.

اول تايپ0.000 و سپس با استفاده از فاصله انداز بين خطوط که همان کليد بزرگ و دراز روي کيبوردتان ميباشد دو خط فاصله بدهيد و سپس علامت=را تايپ کنيد و باز هم دو فاصله ايجاد کنيد و سپس علامت)را تايپ کنيد بازهم يک خط فاصله بگذاريد و اين بارعلامت% و بلافصله آن علامت$ را تايپ کنيد و باز هم يک خط فاصله وسپس علامت(را تايپ کنيد.

درحال حاضر ما دستور ساخت خط صفر ابزارفيبوناچي در متاتريدر مقابلمان را به کامپيوتر داديم فیبوناچی برگشتی و به آن فهماديم که خط صفر را رسم کن و سپس 0.000را نشان بده و قيمت را پس از علامت= در داخل()پرانتزها نشان بده.
همين طور به ترتيب خطوط را تا نقطه 100 و بعد از آن ميسازيم.
لازم به ذکر است که حتما خطوط صفر و صد را معين کنيد زيرا در غير اين صورت نرم افزار برگشتي فيبو کار نخواهد کرد.
براي راحتي کارتان در هر دو طرف اين تنظيمات از يک عدد استفاده کنيد تا سردرگم نشويد.

مثلا ميخواهيم پس از تائين خط صفرمان خط دوم را محاسبه کنيم . خط مورد نظر ما مقدار محاسباتي 0.250درصد از فيبوناچي ميباشد.
طبق دستورات بالا که خدمتتان عرض کردم اول با استفاده از دگمه Add يک خط جديد ايجاد ميکنيم و پس از آن برابر دستورات بالا در قسمت Level عدد0.250 را تايپ میکنيم و همين عدد را در قسمت بعدي یعنیDescription برابر دستورات ذکر شده در مقابل آن وارد ميکنم.
پس از آن 0.382
پس از آن0.500
پس از آن0.618
0.750
1.000
1.270
1.480
1.618
1.982
2.618
4.250
6.850
الي آخر تا هر اندازه و هر عددي که شما فیبوناچی برگشتی ميل داريدتنظيم کنيد.
اميدوارم که اين تنظيمات جهت تريد در امواج اليوت ويا هرکدام از استراتژي هاي شخصي شما کارآمد باشد و بدرتان بخورد.

هدف تغییر خصوصیات فیبوناچی برای نمایش قیمتها در کنار خطوط در متاتریدر است.

پس از رسم فیبو و وارد شدن به بخش Fibo Properties و سپس Fibo Level کافیست به بخش Description هر یک از خطوط عبارت

فیبوناچی برگشتی

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

اخبار روز 26/07/2021

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

در این مقاله به تشریح الگوهای هارمونیک (فیبوناچی) می پردازیم.

گارتلی و گارتلی ایده آل؛

گارتلی؛

در این الگو، میزان بازگشت موج XA برای تشکیل نقطه B، فقط میزان ۶١٫٨ % فیبو میباشد و بقیه نسبت ھای فیبوناچی قابل قبول نیست.

میزان بازگشت موج AB برای پیدا کردن نقطه C بین نسبتھای ٣٨٫٢ و ٨٨٫۶ % فیبو پیشنھاد شده است.

حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی (PRZ)، به نکات زیر دقت کنید:

١-توسعه موج BC باید کمتر از میزان ١۶١٫٨ % قیبو ناچی باشد.

٢-حالت رایج اندازه گیری نقطه D در یک AB=CD است.

٣-میزان بازگشت قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA الزاماً ٧٨٫۶ % فیبوناچی است.

گارتلی ایده آل؛

در این الگو، نقطه B، دقیقاً در ۶١٫٨ % موج XA واقع شده است و نقطه C نیز دقیقاً در میزان ۶١٫٨ % ضلع AB است.

میزان بازگشت موج AB برای پیدا کردن نقطه C بین نسبتھای ٣٨٫٢ و ٨٨٫۶ % فیبو پیشنھاد شده است.

حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی (PRZ)، به نکات زیر دقت کنید:

١-توسعه موج BC باید کمتر از میزان ١۶١٫٨ % قیبو ناچی باشد.

٢-حالت رایج اندازه گیری نقطه D در یک AB=CD است.

٣-میزان بازگشت قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA الزاماً ٧٨٫۶ % فیبوناچی است.

پروانه و پروانه ایده آل

پروانه ؛

نقطه XA در این الگو، میزان بازگشت موج XA برای تشکیل B، فقط میزان ٧٨٫۶ % فیبو میباشد و بقیه نسبت ھای فیبوناچی قابل قبول نیست.

میزان بازگشت موجAB برای پیدا کردن نقطهC، بین نسبتھای ٣٨٫٢ و ٨٨٫۶ % فیبو پیشنھاد شده است.

حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی (PRZ) به نکات زیر دقت کنید:

١-توسعه موج BC باید حداقل میزان ١۶١٫٨ % قیبو ناچی باشد.

٢-حالت رایج اندازه گیری نقطه D در یک. AB=CD یا ١٫٢٧ AB=CD است.

٣-توسعه قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA، الزاماً 127% فیبوناچی است.

پروانه ایده آل ؛

در این الگو، میزان بازگشت موج XA برای تشکیل نقطه B، فقط میزان ٧٨٫۶ % فیبو میباشد و بقیه نسبت ھای فیبوناچی قابل قبول نیست.

میزان بازگشت موج AB برای پیدا کردن نقطه C، بین نسبتهای 50، 88.6% فیبو پیشنهاد شده است.

حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی (PRZ) به نکات زیر دقت کنید:

١-توسعه موج BC باید حداقل میزان ١۶١٫٨ % قیبو ناچی باشد.

٢-حالت رایج اندازه گیری نقطه D فقط در یک ١٫٢٧ AB=CD است.

٣-توسعه قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA، الزاماً 127% فیبوناچی است.

خرچنگ، خرچنگ ایده آل و خرچنگ عمیق

خرچنگ ؛

در این الگو، میزان بازگشت موج XA برای تشکیل نقطه B، بین نسبتهای 38.2 % تا 50% فیبو میباشد و بقیه نسبت ھای فیبوناچی قابل قبول نیست.

میزان بازگشت موج AB برای فیبوناچی برگشتی پیدا کردن نقطه C، بین نسبتهای 38.2، 88.6% فیبو پیشنهاد شده است.

حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی (PRZ) به نکات زیر دقت کنید:

١-توسعه موج BC به ترتیب نسبتهای 261.8، 313 و 361.8% قیبو ناچی باشد.

٢-حالت رایج اندازه گیری نقطه D فقط در یک ١٫٢٧ AB=CDیا AB=CD ١٫۶١٨ است.

٣-توسعه قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA، الزاماً 161.8% فیبوناچی است.

خرچنگ ایده آل ؛

در این الگو، میزان بازگشت موج XA برای تشکیل نقطه B، فقط 50% فیبو میباشد و بقیه نسبت ھای فیبوناچی قابل قبول نیست.

میزان بازگشت موج AB برای پیدا کردن نقطه C، بین نسبتهای 50، 61.8% فیبو پیشنهاد شده است.

حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی (PRZ) به نکات زیر دقت کنید:

١-توسعه موج BC فقط و فقط نسبت 314% قیبو ناچی باشد.

٢-حالت رایج اندازه گیری نقطه D در یک 1.618AB=CD است.

٣-توسعه قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA، الزاماً 161.8% فیبوناچی است.

خرچنگ عمیق ؛

در این الگو، میزان بازگشت موج XA برای تشکیل نقطه B، فقط 88.6% فیبو میباشد و بقیه نسبت ھای فیبوناچی قابل قبول نیست.

میزان بازگشت موج AB برای پیدا کردن نقطه C، بین نسبتهای 38.2 و 88.6% فیبو پیشنهاد شده است.

حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی (PRZ) به نکات زیر دقت کنید:

١-توسعه موج BC با نسبتهای 261.8، 314 و 361.8% فیبو ناچی همخوانی دارد.

٢-حالت رایج اندازه گیری نقطه D در یک 1.27AB=CD است.

٣-توسعه قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA، الزاماً 161.8% فیبوناچی است.

خفاش و خفاش ایده آل

خفاش ؛

در این الگو، میزان بازگشت موج XA برای تشکیل نقطه B، فقط 38.2% و 50% فیبو میباشد و بقیه نسبت ھای فیبوناچی قابل قبول نیست.

میزان بازگشت موج AB برای پیدا کردن نقطه C، بین نسبتهای 38.2 و 88.6% فیبو پیشنهاد شده است.

حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی (PRZ) به نکات زیر دقت کنید:

١-توسعه موج BC باید حداقل میزان 161.8% فیبوناچی باشد.

٢-حالت رایج اندازه گیری نقطه D در AB=CD عمومیت داده شده است.

٣-میزان بازگشت قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA، الزاماً 88.6% فیبوناچی است.

خفاش ایده آل ؛

در این الگو، میزان بازگشت موج XA برای تشکیل نقطه B، فقط نسبت 50% فیبو میباشد و بقیه نسبت ھای فیبوناچی قابل قبول نیست.

میزان بازگشت موج AB برای پیدا کردن نقطه C، بین نسبتهای 50 و 61.8% فیبو پیشنهاد شده است.

حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی (PRZ) به نکات زیر دقت کنید:

١-توسعه موج BC باید حداقل میزان 200% فیبوناچی باشد.

٢-حالت رایج اندازه گیری نقطه D در 1.27 AB=CD است.

٣-میزان بازگشت قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA، الزاماً 88.6% فیبوناچی است.

تهیه شده توسط: جناب خسروی

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

اهمیت سطوح اصلاحی ۷۸.۶ و ۸۸.۶ فیبوناچی

سطوح اصلاحی فیبوناچی

مکتب تجزیه و تحلیل تکنیکال فیبوناچی یک فرض اساسی دارد که تاریخ همیشه تکرار می شود و این اساس و زیربنا مبتنی بر حرکت تاریخی بازار است. در پایان پیش بینی یک تجزیه و تحلیل فنی دقیق و کامل، یک معامله گر سطوح پشتیبانی (حمایت) و مقاومت را ترسیم می کند که معمولاً شامل اعداد فیبوناچی است. در این مقاله، ما در مورد سطوح اصلاح فیبوناچی ۷۸.۶ و ۸۸.۶ که به روش های مختلف تعیین کننده سطح حمایت و مقاومت بحرانی (S&R) است بحث خواهیم کرد. این سطح ها برای معامله گران تازه کار و با تجربه نیز مفید است.

ابزار فیبوناچی در طی روندها

به یاد داشته باشید که از ابزار اصلاحی فیبوناچی (Fib) فقط در دوره های ترند (یک روند کامل) استفاده می شود. ما همیشه آن را از چپ به راست نمودار ترسیم می کنیم. همان طور که قبلاً ذکر شد، اعداد فیبوناچی نقاط ورود بسیار خوبی را در بازارهای رونددار فراهم می کنند. آن ها سیگنال نقاط برگشتی (reversal) را به معامله گران برای یافتن ورودی های مناسب در هنگام بازگشت کردن (اصلاح یا پولبک) در یک روند را می دهند.

در طی معاملات فشرده در بازارهای مالی، من متوجه شده ام که سطوح توالی فیبوناچی هنگام ترسیم در نمودارها در بازه های زمانی بالاتر از ۳۰ دقیقه، نیز با ارزش هستند. سطح های توالی فیبوناچی ۷۸.۶ و ۸۸.۶ نشان دهنده اصلاح عمیق تر است و معمولاً نقاط ورود بسیار خوبی هستند.

شاید این پست ها هم مفید باشد!

نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید

افزودن هر سطح دنباله فیبوناچی بر روی نمودار به صورت دستی بسیار مهم است زیرا معامله گران از طریق روش ذهنی، کم و زیاد، پایه و اساس بازار را پیش بینی و ارزیابی می کنند.

به نمودار زیر (شکل ۱) نگاهی بیندازید و ببینید واکنش قیمت در سطح ۷۸.۶ و ۸۸.۶ فیبوناچی چگونه است:

واکنش قیمت در سطح 78.6 و 88.6 فیبوناچی

واکنش قیمت در سطح ۷۸.۶ و ۸۸.۶ فیبوناچی

سطوح ۷۸.۶ و ۸۸.۶ تا زمانی که قیمت روند نزولی داشته باشد به یک اندازه معتبر هستند، این بدان معنی است که به اندازه کافی عمیق نیست که بتواند سطح ۱۰۰% اصلاح فیبوناچی را لمس کند یا ضربه بزند. به محض اینکه قیمت به سطح ۷۸.۶ و ۸۸.۶ رسید، ممکن است یک معامله در جهت روند را در ملاحظه کنیم. قیمت باید طبق روند ادامه یابد.

به یاد داشته باشید، اصلاح فیبوناچی از چپ به راست رسم شده است. این اصل هرگز تغییر نمی کند.

چرا سطوح اصلاحی فیبوناچی ۷۸.۶ و ۸۸.۶ با اهمیت هستند؟

به عبارت ساده، چه کسی نمی خواهد تا سطح های ۷۸.۶٪ یا ۸۸.۶٪ کاهش قیمت داشته باشد؟!

خود را در یک فروشگاه تصور کنید، فروشنده ناگهان می گوید: “تمام کالاهای ما فیبوناچی برگشتی فیبوناچی برگشتی با ۸۸% تخفیف در دسترس است! ” حدس بزن چی شده؟ خریداران در کمترین زمان افزایش می یابند. از همین اصل می توان در دنیای تجارت فارکس نیز استفاده کرد. این روانشناسی ساده بازار برای بازارهای مالی نیز معتبر است – اگر می دانید چگونه از ابزار فیبوناچی به درستی استفاده کنید.

سطوح فیبوناچی به معامله گران فرصتی می دهد تا با تخفیف به یک روند بپیوندند و ادامه روند را طی کنند. آیا تا به حال در مورد عبارت “تجمعات را بفروشید، افت ها را بخرید” شنیده اید؟ معامله گران فیبوناچی هر دو سطح اصلاحی فیبوناچی ۸۸.۶% و ۷۸.۶% را ترکیب می کنند تا یک منطقه بازرگانی را که در آن معاملات با احتمال زیاد انجام می شود (منطقه برای معامله کردن)، برجسته کنند.

در واقع، منطقه بین دو اصلاح فیبوناچی ۷۸.۶% و ۸۸.۶% یک منطقه تجاری گرمی است.

تحقیقات جدید در مورد این موضوع ادعا می کند که نسبت طلایی _ ۱.۶۱۸ _ نه تنها در ریاضیات، بلکه در فیزیک، شیمی، زیست شناسی و توپولوژی فضا-زمان (topology of space-time) نیز قابل استفاده است. کهکشان های مارپیچی، مانند کهکشان راه شیری ما نیز از الگوی آشنا فیبوناچی پیروی می کنند. کهکشان راه شیری چندین بازوی مارپیچی دارد که هر کدام از آن ها مارپیچی لگاریتمی حدود ۱۲ درجه هستند.

به عنوان نکته جالب توجه، به نظر می رسد کهکشان های مارپیچی از فیزیک نیوتنی سرپیچی می کنند. در اوایل سال ۱۹۲۵، ستاره شناسان دریافتند که، از آنجا که سرعت چرخش زاویه ای کهکشان در فاصله از مرکز متفاوت است، بازوهای شعاعی باید منحنی باشند.

به شکل ۲ توجه کنید.

سطح های 78.6٪ و 88.6٪

در زمان معاملات با نوسانات بالا، قیمت تا حدود زیادی به ۷۸.۶ و ۸۸.۶ احترام می گذارد. ارتباطی وجود دارد. به همین دلیل ۷۸.۶ و ۸۸.۶ در معاملات مخصوصا برای من بسیار مهم هستند.

در زمان معاملات با نوسانات بالا، قیمت تا حدود زیادی به ۷۸.۶ و ۸۸.۶ احترام می گذارد. ارتباطی وجود دارد. به همین دلیل ۷۸.۶ و ۸۸.۶ در معاملات مخصوصا برای من بسیار مهم هستند.

به یاد داشته باشید، حرکت قیمت (price action) در فارکس تکرار می شود. این یک مزیت منحصر به فرد در بازار فارکس در مقایسه با سایر بازارهای مالی است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا