مشاوره سرمایه گذاری

شاخص گردش پول چیست و چگونه محاسبه میشود؟

نسبت فعالیت چیست ؟ + فرمول کامل + نسبت گردش دارایی کدام است؟

یکی از مواردی که برای شرکت‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است میزان چابکی آنها در انجام فعالیت‌هایی نظیر تولید و فروش محصول، وصول مطالبات و تسویۀ بدهی‌ها است. نسبت‌های فعالیت یا کارایی ابزارهایی هستند که برای سنجش کاربرد دارایی‌های شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرند و از طریق ارزیابی میزان فروش و تاثیر دارایی‌ها بر آن شاخص گردش پول چیست و چگونه محاسبه میشود؟ اندازه‌گیری می‌شوند.

اهمیت نسبت های فعالیت برای سرمایه گذاری

این گروه از نسبت‌ها، حجم فروش شرکت را با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف مانند موجودی کالا، دارایی ثابت و … مقایسه کرده و میزان به‌ کارگیری موثر منابع شرکت و راندمان عملیات آن را در دوره عملیات ارزیابی می‌کنند. در واقع نسبت های فعالیت یا نسبت های کارایی تعيين مي كند كه تا چه حد مؤسسه منابع خود را به نحو مؤثر بكار مي گيرد.
مهم ترین کاربردی که نسبت های فعالیت دارد، مرتبط ساختن اقلام ترازنامه با صورت سود و زیان است. نکته مهم این است که اقلام مربوط به ترازنامه باید در لحظه محاسبه شود، اما اقلام مربوط به سود و زیان در دوره های زمانی مشخص حساب می شود. در محاسبه نسبت فعالیت و تحلیل آن، معمولا این موضوع را در نظر نمی گیرند.

انواع نسبت های فعالیت

 • گردش موجودی کالا
 • دوره گردش موجودی کالا
 • گردش حسابهای دریافتنی
 • دوره وصول مطالبات
 • دوره گردش عملیات
 • دوره پرداخت بدهی‌­ها
 • گردش دارایی
 • گردش دارایی‌های ثابت
 • نسبت گردش سرمایه جاری
 • نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش

گردش موجودی کالا

نشان می‌دهد موجودی کالا و مواد شرکت، در یک بازه مشخص، (مانند یک سال مالی) چند بار به فروش رسیده و جایگزین شده ‌است.

گردش موجودی کالا = بهای تمام شده کالای فروش رفته/متوسط موجودی کالا

دوره گردش موجودی کالا:

فاصلۀ زمانی دریافت مواد اولیه و تبدیل آن به کالا و فروش کالا به مشتری را دورۀ گردش موجودی می‌نامند. به بیان دیگر، دورۀ گردش موجودی کالا (که به آن میانگین سنی کالا نیز می‌گویند) نشان‌دهندۀ مدت زمانی است که طول می‌کشد تا مواد اولیه تبدیل به کالا شده و به فروش برسند. کوتاه بودن این مدت زمان به معنای چابکی شاخص گردش پول چیست و چگونه محاسبه میشود؟ شرکت درفرایند تولید و فروش محصولات خود است.

پایین بودن این نسبت ممکن است ناشی از کاهش فروش یا افزایش موجودی طی دوره باشد. افزایش موجودی طی دوره عواقبی همچون افزایش هزینۀ نگهداری و جریان خروجی نقدی را در بر دارد. گردش بالای موجودی ممکن است مشکلات کسری موجودی در پاسخگویی به نیازهای مشتریان را ایجاد نماید.

دوره گردش موجودی کالا = متوسط موجودی مواد و کالا *۳۶۵ / بهای تمام‌ شده کالای فروش رفته

یا به طور ساده تر:

دوره گردش موجودی کالا = 365/ گردش موجودی کالا

گردش حسابهای دریافتنی:

در تئوری، گردش حساب‌های دریافتنی از تقسیم خالص فروش نسیه بر متوسط حساب‌های دریافتنی به دست می‌آید. در عمل، صورت کسر به دلیل آنکه اغلب شرکت‌ها، فروش نسیه را به طور جداگانه گزارش نمی‌کنند، جمع فروش‌های طی دوره است. این نسبت نشان دهندۀ تعداد دفعاتی است که مطالبات شرکت در طی یک سال گردش دارد. به عنوان مثال عدد 2 برای این نسبت نشان‌دهندۀ این مطلب است که مطالبات شرکت در طی سال به طور میانگین دو بار وصول و نقد می‌شوند. از این نسبت برای محاسبۀ متوسط دورۀ وصول مطالبات در یک شرکت استفاده می‌شود.

گردش حسابهای دریافتنی = فروش نسیه / میانگین حسابها و اسناد دریافتنی طی طوره

دورۀ وصول مطالبات (حسابهای دریافتنی)

نشان‌دهندۀ فاصلۀ زمانی تحویل کالا به مشتری تا دریافت وجه نقد از مشتری و به بیان دیگر مدت زمانی است که طول می‌کشد تا شرکت مطالبات خود از مشتریان را دریافت نماید. کوتاه‌تر بودن این زمان نشان‌دهندۀ چابکی شرکت در دریافت مطالبات خود است (طولانی‌تر شدن این نسبت به معنای حرکت شرکت به سمت فروش‌های نسیه است).

دوره وصول مطالبات = متوسط حساب­‌های دریافتنی *۳۶۵ / فروش نسیه

یا به طور ساده تر:شاخص گردش پول چیست و چگونه محاسبه میشود؟

دوره وصول مطالبات = 365 / گردش حسابهای دریافتنی

دوره گردش عملیات

به دوره‌ای گفته می‌شود که در طول آن، یک شرکت، مراحل خریداری مواد اولیه، تولید کالا، ارسال به دست مشتری و در نهایت دریافت وجه نقد را سپری می‌کند.

دوره گردش عملیات = دوره وصول مطالبات + دوره گردش موجودی کالا

دوره پرداخت بدهی‌­ها

نشان­ دهنده مدت‌ زمانی است که طول می­‌کشد تا شرکت بدهی خود را با تامین‌ کنندگان – بدهی بابت خرید مواد اولیه به‌صورت نسیه تسویه کند.

دوره پرداخت بدهی‌­ها = متوسط حساب­‌های پرداختنی *۳۶۵ / خرید نسیه

گردش دارایی

این نسبت، میزان تأثیرگذاری گردش دارایی‌ها را در کسب درآمد شرکت نشان می‌دهد و بیانگر این است که چگونه دارایی‌های شرکت برای ایجاد درآمد به کار گرفته می‌شوند. با مقایسه این نسبت در دوره‌های گذشته می‌توان به این نتیجه رسید که افزایش دارایی‌ها در کسب درآمد بیشتر توسط شرکت، تأثیرگذار بوده است یا خیر.

گردش دارایی = فروش خالص / میانگین کل دارایی­‌ها

گردش دارایی‌های ثابت

این نسبت، بیانگر میزان تأثیرگذاری دارایی‌های ثابت شرکت بر کسب درآمد آن است. بالا بودن این نسبت نشان می دهد که شرکت به شکل مثبتی عمل کرده و از دارایی های خود به خوبی استفاده کرده است. اگر این نسبت پایین باشد یعنی درآمد شرکت پایین است و روی دارایی های ثابت بیش از اندازه سرمایه گذاری شده است که این نشان دهنده عدم کارایی دارایی های ثابت است.

گردش دارایی‌های ثابت = فروش خالص / میانگین دارایی­‌های ثابت

نسبت گردش سرمایه جاری

سرمایه در گردش، تفاوت دارایی جاری از بدهی جاری شرکت است. این سرمایه، بخشی از خالص دارایی‌های جاری است که مستقیم یا غیرمستقیم تسهیلاتی را در چرخه تولید ایجاد می‌کند. این نسبت نشان می دهد که تاثیر سرمایه در گردش در میزان فروش شرکت چقدر است. افزایش این نسبت می تواند دو دلیل داشته باشد:
سرمایه در گردش ما کاهش یافته و یا فروش افزایش یافته است. این نسبت را معمولا کنار نسبت دوره گردش عملیات می سنجند و بهتر است که این نسبت را با مقادیر خودش در دوره های پیش تر نیزبررسی و مقایسه کنیم.

گردش سرمایه جاری = فروش / سرمایه در گردش

نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش

همانطور که گفته شد سرمایه در گردش به تفاوت بدهی جاری و دارایی جاری گفته می شود و موجودی کالا یکی از موارد تشکیل دهنده دارایی جاری به حساب می آید، پس نسبت موجودی به سرمایه در گردش مشخص می کند که چه میزانی از سرمایه در گردش مربوط به موجودی کالاست.

نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش = موجودی کالا / سرمایه در گردش

بالا بودن این نسبت نشان می دهد که قسمت عملیات جاری شرکت مشکلاتی دارد، تا زمانی که موجودی کالا به فروش نرسد و وجه نقد به دست آمده مجددا وارد چرخه تولید نشود، شرکت بازدهی کافی نخواهد داشت. بالا بودن این نسبت می تواند نشان دهنده مشکل شرکت در زمینه فروش و بازاریابی باشد.

جزییات کامل نحوه محاسبه مالیات دستگاه پز و کارت خوان ها (راهنمای ثبت نام)

مالیات دستگاه های پوز

نحوه محاسبه مالیات دستگاه پز و کارت خوان ها بر اساس قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام می شود . کلیه مودیان مالیاتی که صاحب دستگاه کارتخوان و دستگاه پز هستند، بایستی مالیات بر درآمد را پرداخت کنند. لذا بایستی نسبت به دریافت کد مالیاتی از سامانه tax.gov.ir اقدام کنند. بیش از ۱۲ میلیون دستگاه کارتخوان تا نیمه دوم سال ۱۴۰۰ شمسی در کشور فعال است که ۲۵ درصد آن ها به دلیل عدم ثبت نام مالیاتی مسدود شده است.

در این گزارش محاسبان تلاشگر خبره ، جدید ترین اطلاعات درباره نحوه محاسبه مالیات دستگاه کارت خوان و دستگاه پز ارائه شده است. اگر شما مخاطب گرامی، دستگاه پز دارید یا خواستار استفاده از خدمات تخصصی حسابداری و مالیاتی توسط مشاوران مجرب هستید، دیدگاه ها و پرسش های خود را از طریق بخش کامنت در انتهای گفتار به اشتراک بگذارید.

با ما همراه باشید.

سوال : آیا به دستگاه کارتخوان مالیات تعلق می گیرد ؟ جواب : بله

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در مورد کارتخوان

(اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی در روز شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ ) ( رئیس کل سازمان امور مالیاتی : مالیات اصناف تعدیل نشده؛ فقط فرایند بازنگری تسهیل شده است . )

مالیات بر دستگاه کارت خوان در سال ۱۴۰۱ شمسی

فرمول میزان مالیات دستگاه و شیوه محاسبه مالیات دستگاه کارت خوان در سال ۱۴۰۱ شمسی به بعد، مثل نحوه محاسبه مالیات مشاغل بوده لذا روش و فرمول خاصی وجود ندارد. این کار نیز توسط ممیزان اداره مالیات انجام می شود و هیچ ارتباطی به شرکت صادر کننده کارت خوان و وزارت صمت و بانک مرکزی ندارد.

محاسبه مالیات کارت خوان و دستگاه پز در سال ۱۴۰۰ شمسی به بعد، بر اساس قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، انجام می شود. بر اساس ماده یازدهم این قانون، هر دارنده دستگاه کارت خوان، باید شناسه یکتا از سازمان امور مالیاتی گرفته و پس از دریافت شناسه یکتا، همه تراکنش هایی که انجام می شود ، بررسی شود و همه تراکنش ها، فعالیت شغلی محسوب می شود.

لذا این اطلاعات تراکنش ها از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سازمان امور مالیاتی ارسال می شود. هوشمند شدن سیستم های مالیاتی کشور سبب شده تا از اواخر دهه نود هجری شمسی، فعالیت اخد مالیات بر درآمد مشمولان مالیاتی، سریع تر و آسان تر شود.

اتصال دستگاه های پز بانکی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تایید نشده باشد به سیستم بانکی کشور و سیستم پرداخت کشور ممنوع است. چه اینترنتی باشد چه غیر اینترنتی. بانک مرکزی بایستی مشخصات دارندگان دستگاه های پز که شناسه یکتا نداشته و در سازمان امور مالیاتی، پرونده ندارند، به سازمان امور مالیاتی اعلام تا بر اساس قانون، به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم شوند.

اگر دارنده دستگاه پز و دستگاه کارت خوان هستید ، به منظور تشکیل پرونده مالیاتی در سایت سازمان مالیاتی و دریافت کد اقتصادی، اقدامی انجام ندهید، مالیاتی شاخص گردش پول چیست و چگونه محاسبه میشود؟ که بر اساس داده های دستگاه کارت خوان محاسبه می شود، باید پرداخت شود. همه جریمه های مربوط به عدم تشکیل پرونده مالیاتی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، شامل این افراد نیز می گردد.

نحوه محاسبه مالیات دستگاه کارتخوان چگونه است؟

نحوه محاسبه مالیات دستگاه کارتخوان در سال ۱۴۰۰ و در سال ۱۴۰۱ و پس از آن، مثل نحوه محاسبه مالیات مشاغل است و تفاوتی ندارد. طبق قانون مالیات مستقیم، مشاغل کشور به ۳ گروه تقسیم بندی شده اند. گروه هایی چون: تولیدی، خدماتی و بازرگانی. شما بر حسب این که به چه گروهی تعلق دارید، باید بین ۱۰ تا ۲۵ درصد درآمد را مالیات پرداخت کنید.

سوال :به دستگاه کارت خوان چند درصد مالیات تعلق می گیرد ؟ جواب :برای هر یک از گروه های تولیدی، خدماتی و بازرگانی بین ۱۰ تا ۲۵ درصد مالیات تعلق می گیرد

سوال : آیا میزان مالیات درصدی دقیق و مشخص است ؟ جواب : خیر

بنابراین، باید به این نکته تاکید شود که مالیات جداگانه ای به نام: مالیات دستگاه پز و کارت خوان، وجود خارجی ندارد و چنین کدی در سازمان مالیاتی تعریف نشده است. یعنی اگر صاحب مشاغل و دارنده مجوز صنفی هستید، اتصال دستگاه پوز شما به سیستم مالیاتی کشور، به منظور مشخص شدن درآمد واقعی و اطمینان یافتن از صحت اطلاعات و داده های ذکر شده در اظهارنامه مالیاتی است که به صورت اینترنتی هر سال تکمیل میکنید.

بنابراین، این که شما به هر دلیلی ،دستگاه پز و کارت خوان دارید، به این معنی نیست که مالیات مضاعفی بر شما تحمیل شده است. صرفا برای راستی آزمایی و صحت سنجی اظهارنامه مالیاتی شما، این فعالیت ها انجام می شود.

چگونه در سایت اداره مالیات به عنوان صاحب پز، ثبت نام کنیم؟

کافی است وارد سایت tax.gov.ir شده و به بخش پیش ثبت نام مراجعه کنید. روی گزینه پیش ثبت نام که در بخش بالایی سایت است کلیک کنید. خلاصه روند ثبت نام را مشاهده می کنید و بایستی به منظور ثبت نام مالیات دستگاه کارت خوان ۱۴۰۰ یا محاسبه مالیات دستگاه پز ۱۴۰۰ و سال های بعد، روی دکمه قرمز رنگ که در عکس زیر نشان داده شده، کلیک کنید.

ثبت نام برای مالیات دستگاه کارت خوان

تصویر نیم تای پایینی سایت سازمان امور مالیاتی را در عکس زیر مشاهده می کنید.

سایت سازمان امور مالیاتی برای ثبت نام صاحبان کارت خوان

طبق اعلام سازمان، این سامانه در راستای ارائه خدمات الکترونیکی دستورالعمل اجرای موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و اجرای طرح جامع مالیاتی ایجاد شده و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و تشکل های قانونی قادر هستند در این سازمانه اقدام به پیش ثبت نام و ثبت نام و دریافت شماره اقتصادی بکنند.

مودیانی که ثبت نام الکترونیکی بکنند، از مزایای تسهیلات الکترونیکی نظیر دسترسی به نسخه الکترونیکی پرونده مالیاتی، برخورداری از امضا الکترونیکی در فرآیند های مالیاتی، پرداخت الکترونیکی و تسلیم کاملا الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی برخوردار می شوند.

این یعنی اگر دستگاه پز دارید و پیش ثبت نام نکنید، از کلیه تسهیلات و معافیت ها و بخشودگی های احتمالی، محروم خواهید شد.

خلاصه فرایند ثبت نام الکترونیک دارندگان کارت خوان و دستگاه پز

1- پیش ثبت نام الکترونیک دارندگان دستگاه پز و کارت خوان: نقطه آغازین فرایند ثبت نام الکترونیک مرحله پیش ثبت نام دارندگان کارت خوان و دستگاه پز است. ر این مرحله بایستی داده هایی از کسب و کار شما دریافت گردد.

در ادامه بعد از کامل شده داده درخواستی و کلیک تایید نهایی، به مرحله بعدی وارد می شوید که در ادامه به صورت مصور نشان دادیم.

اگر تا ۷ روز ، داده خود را تایید نکنید، پرونده ایجاد شده به صورت اتوماتیک از سیستم حذف می شود.

2- صحت سنجی اطلاعات دارندگات کارت خوان و دستگاه پز: در این مرحله، قسمتی از اطلاعات ثبت شده شما در مرحله پیش ثبت نام از منابع مختلف سازمانی استعلام و بررسی شده و صحت آن مورد آزمون قرار خواهد گرفت. اگر به هر دلیل در اطلاعات مغایرتی پیدا شود، موضوع با SMS به موبایل شما اطلاعات داده شده و شما مجدد باید وارد سامانه پیش ثبت شده و مرحله یک را تکرار نمایید.

3- تولید و ارسال اطلاعات کاربری دارندگان کارتخوان و دستگاه پز: اگر اطلاعات اولیه پیش ثبت نام شما مورد تایید سازمان امور مالیاتی قرار گیرد ، برای شما یک کد کاربری و رمز عبور ایجاد خواهد شد.

این اطلاعات به صورت پیامک روی شماره تلفن همراه ثبتی شما ارسال خواهد شد. باید دقت داشت اطلاعات کاربری محرمانه بوده و مسئولیت سوء استفاده از آن برعهده شما خواهد بود.

۴- ثبت نام الکترونیک دارنده دستگاه کارت خوان و دستگاه پز: پس از دریافت اطلاعات کاربری شما باید وارد سامانه ثبت نام شوید. پس از ورود باید اطلاعات تکمیلی در خصوص بنگاه اقتصادی خود را در فرم های این سامانه تکمیل نمایید. همچنین می توانید اطلاعات پایه که در مرحله ثبت نام ثبت کرده اید ویرایش نمایید. در نهایت پس از تکمیل همه اطلاعات خواسته شده روی کلید تایید نهایی، کلیک کنید.

گزینه قرمز رنگ ورود به ثبت نام دارندگان کارت خوان و دستگاه پز

در واقع، گزینه قرمز رنگ ورود به ثبت نام، در انتهای این صفحه قرار دارد که برای ورود به ثبت نام دارندگان کارت خوان و دستگاه پز باید روی آن کلیک کرد.

اگر شما دستگاه کارت خوان دارید، مشمول ثبت نام هستید. اگر کسب و کار شما با تغییراتی همراه شده است، مثلا: منحل شده، تعطیل شده، نامش تغییر یافته، شغل شما تغییر یافته، نشانی شما تغییر یافته، فعالیت شما از انفرادی به گروهی و مشارکتی تغییر یافته است، ۶۰ روز فرصت دارید تا تغییرات فوق الذکر را به سامانه امور مالیاتی اعلام کنید.

صاحبان مشاغل مشمول ثبت نام ، بایستی زمانی که برای آن هایی که شماره اقتصادی جدید صادر نشده است، حسب مورد از شماره ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده شود.

مسیر ثبت نام مالیات دستگاه کارت خوان 1400

شما می توانید بر اساس اطلاعاتی که فرم فوق الذکر نیاز دارد، مسیر ثبت نام مالیات دستگاه کارت خوان ۱۴۰۰ را دنبال کنید.

چند موضوع مهم

 • اگر مشمول پرداخت مالیات هستید، بایستی چه با کارت خوان چه بی کارت خوان، مالیات بر درآمد را پرداخت کنید.
 • هر فردی که دستگاه کارت دارد، یعنی شناسه یکتا دارد.
 • اطلاعات بانکی و اطلاعات مالیاتی دارندگان کارتخوان، همخوانی دارد و قابلیت راستی آزمایی دارد.
 • هر کسی که دستگاه کارت خوان دارد، مودی مالیاتی است. یعنی کد و پرونده مالیاتی دارد.
 • اگر دارنده دستگاه کارتخوان در سازمان امور مالیاتی پرونده دارد، اطلاعات تراکنش های بانکی از بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی ارسال می شود. چه ۱ ریال خرید و فروش کنید چه میلیاردی.
 • دستگاه کارتخوان، مالیات مضاعف ندارد. مراقب سایت های فیشینگ و کانال های تلگرامی باشید.
 • اگر اطلاعات مالیاتی شما، ناقص باشد، دستگاه کارتخوان مسدود می شود. اولویت اخذ مالیات، از دستگاه هایی است که گردش مالی بالا دارند.
 • نحوه محاسبه مالیات دارنده دستگاه کارت خوان، بر اساس اظهارنامه ای است که در سامانه سازمان مالیاتی بر اساس پرونده ای که پس از مرحله ثبت نام در سامانه مالیاتی ایجاد کرده اید، انجام می شود. بسته به نوع تراکنش و درآمدی که دارید، مالیات شما در هر سال مالی محاسبه و قابل اعتراض و پرداخت است.
 • نحوه اتصال دستگاه کارت خوان به وای فای و غیره و نوع مدل کارتخوان سیار و ثابت، هیچ تاثیری در میزان و مقدار مالیات بر درآمد شما ندارد.
 • بیش از ۱٫۲ میلیون دستگاه کارت خوان تا تابستان ۱۴۰۰ شمسی به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده و این رقم در حال افزایش است.
 • متقاضی جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ۱۳۹۹ نمی توانند بدون تشکیل پرونده مالیاتی، درخواست دستگاه کارتخوان داشته باشند. پرونده مالیاتی دارنده فعلی دستگاه کارتخوان که پرونده ندارد ،خودکار تشکیل می شود. چه مراجعه کنید که نکنید.
 • اگر مسائل حسابداری و مالیاتی را اشراف ندارید، از متخصصان و مشاوران خبره حسابداری و مالیاتی مشورت گرفته و کارهای مالیاتی و حسابداری خود را برون سپاری کنید.
 • اینکه شما از چه شرکت PSP و چه شرکت فروش دستگاه پز نسبت به دریافت خدمات پرداخت الکترونیکی استفاده کنید، ارتباطی به نحوه محاسبه و شیوه پرداخت مالیات بر دستگاه کارتخوان ندارد.
 • اگر دستگاه کارت خوان دارید که استفاده ای ندارید، وضعیت آن را با سازمان مالیاتی و بانک مرکزی روشن کنید.

اگر شما هم یکی از ده ها میلیون هموطنی هستید که دستگاه کارت خوان دارید و بایستی نسبت به خوداظهاری و پرداخت مالیات اقدام کنید ، می توانید از مشاوران مجرب ما استفاده کنید و فعالیت های مالیاتی و حسابداری خود را برون سپاری کنید.

در صورتی که برای پرداخت مالیات، با پرسشی روبرو شدید، مراتب را از طریق بخش کامنت در انتهای گفتار به اشتراک بگذارید. لینک این جستار را از طریق کانال ها و گروه هایی که در شبکه های اجتماعی عضو هستید، به اطلاع دوستان و آشنایان و فعالان کسب و کار قرار دهید. ما را در اینستاگرام نیز فالو کنید تا در جریان جدید خبرهای مالیاتی و بیمه و اقتصادی کشور قرار بگیرید.

تورم چیست و چگونه به وجود می‌آید؟

تورم چیست ؟ آشنایی با فرمول و انواع تورم در ایران

همه ما کم و بیش نام تورم را شنیده‌ایم و مفهوم آن را در زندگی خود لمس کرده‌ایم. کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول کشور، افزایش قیمت کالاها و خدمات، همه از آثار وجود تورم است. تورم و تغییر نرخ تورم یکی از عوامل تأثیرگذار بر همه بخش‌های اقتصاد و بازارهای مالی مانند بازار بورس و سهام است؛ بنابراین برای سنجش اقتصاد یک کشور از نرخ تورم استفاده می‌شود؛ زیرا این نرخ، ارزش پول کشور را نشان می‌دهد. برای درک بهتر این موضوع لازم است بدانیم که به صورت کلی تورم چیست، چگونه ایجاد می‌شود و چه تأثیراتی بر اقتصاد دارد.

از نظر اقتصادی، تورم یا Inflation به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص گفته می‌شود. تورم را می‌توان افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات بدون پشتوانه و بدون برنامه‌ریزی دانست که باعث کاهش قدرت خرید می‌شود و تعادل میان تقاضای محصولات با نقدینگی موجود برای خرید محصولات را بر هم می‌زند.

بدین ترتیب تورم، تغییر در یک شاخص قیمت است و معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده را برای آن در نظر می‌گیرند. شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز، معیاری برای ارزیابی میانگین وزنی سبدی از کالاها و خدمات مانند غذا، حمل و نقل، بهداشت و درمان و … است که در محاسبه تورم استفاده می‌شود. بانک مرکزی هر کشور، سبدی از کالاها را تعیین می‌کند و براساس تغییرات قیمت این سبد، تورم سالانه را محاسبه می‌کند.

تورم زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا برای خرید کالاها و محصولات افزایش یابد، اما میزان موجود این کالاها و خدمات در سطح جامعه کم باشد. در واقع، زمانی که فاصله میان قیمت واقعی با قیمت فروش کالاها زیاد شود، در اصطلاح می‌گویند که قیمت‌ها متورم شده است. هرچه این فاصله بیشتر شود، نرخ تورم نیز بیشتر خواهد شد.

انواع تورم

در اقتصاد چندین نوع تورم وجود دارد و به طور کلی به سه نوع اصلی تقسیم می‌شود. دسته اول، تورم آرام یا خفیف است که سبب افزایش ملایم قیمت‌ها می‌شود و معمولاً افزایش تا 8 درصد را برای آن در نظر می‌گیرند. دسته بعدی، تورم شدید یا شتابان است که افزایش قیمت‌ها سریع‌تر اتفاق می‌افتد. برای این دسته، نرخ تورم بین 15 تا 25 درصد معمولاً اعلام می‌شود؛ اما نوع آخر، تورم بسیار شدید، افسار گسیخته یا ابرتورم است که نرخ تورم حدود 50 درصد است و قیمت‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت به طور مثال هر 6 ماه، دو برابر می‌شوند.

این تقسیم‌بندی خود به دسته‌های کوچک‌تری نیز تقسیم می‌شود؛ از جمله تورم پنهان، تورم رسمی، تورم ساختاری، تورم مهار شده، تورم سرکش و … .

چگونگی ایجاد تورم

تورم کنترل‌شده در دنیا می‌تواند یکی از عوامل گسترش اقتصاد باشد. تأمین کسری بودجه دولت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌ها می‌تواند در پی وجود تورم باشد؛ اما بالا رفتن تورم آثار منفی بر اقتصاد بر جای می‌گذارد. عوامل متعددی بر ایجاد تورم و افزایش نرخ آن اثرگذار است. همان‌طور که گفتیم، به طور کلی کاهش عرضه یا افزایش تقاضا سبب ایجاد تورم می‌شود؛ بنابراین باید دلایلی که باعث کاهش عرضه یا افزایش تقاضا می‌شود، در ایجاد تورم بررسی شود.

یکی از دلایل ایجاد تورم، کسری بودجه دولت است؛ زیرا در این زمان، مخارج دولت افزایش یافته و سبب افزایش تقاضا نیز می‌شود. نحوه تأمین کسری دولت یکی دیگر از عوامل تشدید تورم است. استقراض از بانک مرکزی یا بانک‌های خارجی، باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد می‌شود که آثار تورمی دارد.

افزاش واردات نیز یکی دیگر از عوامل ایجاد تورم است؛ زیرا اقتصاد کشور به قیمت کالاهای سایر کشورها وابسته خواهد بود و تورم آن‌ها می‌تواند بر تورم داخل کشور نیز تأثیرگذار باشد.

انتشار اوراق بدهی یکی از ابزارهای دولت برای پیاده‌سازی سیاست‌های مختلف است. در صورتی که دولت سیاست پولی انبساطی را در برنامه خود داشته باشد، با افزایش حجم نقدینگی در بلندمدت تورم را افزایش می‌دهد.

برخی از اتفاقات غیراقتصادی یا سیاسی نیز می‌تواند بر ایجاد تورم تأثیرگذار باشد. از جمله بروز اتفاقاتی مانند زلزله، سیل، جنگ، اعتصاب و اعتراضات داخلی، همگی بر افزایش تورم اثر می‌گذارند.

چگونگی کنترل تورم

روش‌ها و سیاست‌های مختلفی برای مهار تورم تاکنون ارائه شده است که به کمک آن‌ها می‌توان نرخ تورم را کاهش داد؛ اما توجه به این نکته ضروری است که هر روش برای دوره زمانی خاص و منطقه‌ای خاص قابل استفاده است. هر کشور باید سیاست‌های خاص خود را در کنترل تورم در پیش گیرد. همچنین استفاده از یک ابزار در زمان‌های مختلف نیز کارساز نیست.

به طور کلی، ابزارهایی که برای کنترل تورم استفاده می‌شود، عبارت است از:

 • سیاست‌های پولی و مالی: دولت با اجرای سیاست‌های پولی و مالی مختلف، برای کنترل و کاهش تورم اقدام می‌کند. این سیاست‌ها باید در راستای کاهش نقدینگی و پول در گردش در جامعه باشد تا تورم نیز کاهش یابد. بسیاری از سیاست‌های پولی و مالی انقباضی برای این هدف استفاده می‌شوند.
 • سیاست‌های درآمدی: دولت به وسیله اجرای سیاست‌های درآمدی مختلف و با دخالت مستقیم خود، متغیرهای تعیین‌کننده تورم را دست‌کاری کرده و نرخ تورم را کاهش می‌دهد.

محاسبه تورم

با توجه به مطالبی که گفتیم، نرخ تورم با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده محاسبه می‌شود. معادله محاسبه نرخ تورم به صورت زیر است:

CPIp : شاخص کالا و خدمات در زمان حال

CPIb : شاخص کالا و خدمات در زمان پایه

در نظر گرفته می‌شود.

تأثیر تورم بر اقتصاد و بازار بورس

همان‌طور که گفتیم میزان معقولی از تورم برای هر اقتصاد ضروری است و توسعه اقتصاد را بهبود می‌بخشد؛ اما درصدهای بالای تورم، اثرات منفی بر اقتصاد و بازارهای مالی دارد. از جمله اینکه ثبات سیاسی و اقتصادی کشور از بین می‌رود؛ قیمت کالاها و خدمات بی‌رویه افزایش می‌یابد؛ سبب کاهش واردات و صادرات می‌شود و نرخ ارز را افزایش می‌بخشد.

افزایش تورم سبب می‌شود که قدرت خرید کاهش یابد و فروش شرکت‌ها نیز کم‌تر شود. بدین ترتیب، سودآوری شرکت‌ها کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، بهای تمام شده کالاها و محصولات برای شرکت‌ها افزایش خواهد یافت که مجدد سبب کاهش سود شرکت‌ها می‌شود. با کم شدن سود واقعی شرکت‌ها نسبت به سود پیش‌بینی شده، قیمت سهام آن‌ها دچار افت می‌شود و می‌تواند بر شاخص بورس اثر گذاشته و آن را کاهش دهد.

در صورتی که شرایط تورمی ادامه‌دار باشد، شرکت‌ها مجبور به افزایش قیمت محصولات خود می‌شوند. افزایش قیمت محصولات، می‌تواند سود اسمی تحت تأثیر تورم را برای آن‌ها بیشتر کند. بدین‌صورت، قیمت سهام شرکت‌ها در بلندمدت افزایش یافته و سبب افزایش شاخص بورس می‌شود.

از طرف دیگر، به دلیل ریسک بالای نگهداری پول نقد در شرایط تورمی، افراد ترجیح می‌دهند تا گزینه‌های مختلف سرمایه گذاری را در نظر بگیرند و حجم نقدینگی خود را کاهش دهند. این موضوع سبب می‌شود تا استقبال از بازار بورس و سهام بیشتر شود و افراد، فعالیت در بازار سرمایه را به یکی از گزینه‌های سرمایه گذاری خود تبدیل کنند. در این صورت، حجم معاملات در بازار سهام افزایش یافته و سبب رونق بیشتر بورس می‌شود.

برای تعیین دقیق تأثیرات تورم بر اقتصاد و بازار سرمایه باید عوامل متعدد دیگری را نیز در نظر گرفت و تنها به بررسی رابطه آن‌ها نمی‌توان اتکا کرد؛ زیرا اثرات تورم بر بازار سرمایه در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت می‌تواند بسیار متفاوت باشد.

کلام آخر

یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان، نرخ تورم است. تورم، پدیده‌ای پیچیده است که می‌تواند سبب بروز چالش‌هایی در اقتصاد هر کشور شود. با این حال سطحی از تورم برای اقتصاد لازم است، اما افزایش نرخ آن آثار سویی بر کل جامعه خواهد داشت. یکی از وظایف مهم دولت و بانک مرکزی هر کشور، کنترل و کاهش نرخ تورم است که با استفاده از سیاست‌ها و روش‌های مختلف برای آن تلاش می‌کنند. بازار بورس و سهام نیز از تأثیرات نرخ تورم در امان نیست و تغییر تورم بر روند قیمت‌ها در این بازار اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین توجه به نرخ تورم و تغییرات آن برای سرمایه گذاری لازم است.

مارکت کپ Market Cap چیست و چگونه محاسبه می شود؟

Market Cap چیست

منظور از ارزش بازار یا مارکت کپ چیست و چه اهمیتی در بازار ارز دیجیتال دارد؟

اینکه Market Cap چیست یا دقیق تر بگوییم منظور از Market Capitalization چیست، در واقع این اصطلاح از بازار بورس سهام گرفته شده است. در بازار بورس از طریق مارکت کپ، ارزش کل سهام یک شرکت را می یابند. به این صورت که به عنوان نمونه، بهای هر سهم یک شرکت را پیدا کرده و با ضرب کردن آن در تعداد کل سهام، ارزش کل شرکت را محاسبه می نمایند. چنانکه مشخص است با دانستن بهای یک سهم نمی توان ارزش کل شرکت را تخمین زد.

در بازار ارز دیجیتال نیز از این پارامتر جهت یافتن ارزش کل یک ارز دیجیتال استفاده می شود. مارکت کپ یک ارز دیجیتال جهت ارزیابی ارزش آن در قیاس با سایر کریپتوکارنسی ها به کار می رود.

اشخاصی که علاقمند به سرمایه گذاری در بازار بورس و یا بازار کریپتو هستند از داده های مارکت کپ جهت انجام تصمیمات خود استفاده می‌ نمایند که در ادامه این مقاله ارز دیجیتال به آن خواهیم پرداخت.

مارکت کپ چیست و چه کاربردی در انتخاب ارزهای دیجیتال دارد؟

مشاهده ویدیو در یوتیوب

فرمول محاسبه Market Cap چیست؟

فرمول محاسبه ارزش کل بازار برابر است با بهای فعلی یک ارز ضربدر میزان کل موجودی آن ارز.
به طور نمونه طبق داده های مندرج در وب سایت کوین مارکت کپ در تاریخ 8 اوت 2020 بهای توکن ریپل در آن تاریخ برابر با 0.295570 دلار و میزان کل موجودی در گردش این توکن یا Circulation supplyبیش از 44 میلیارد و 800 میلیون یعنی 44,862,646,997 XRP می باشد. حال این اعداد در فرمول محاسبه ارزش بازار قرار داده می شود. طبق این محاسبه ارزش بازار XRP به 13,260,054,773 میلیارد دلار می رسد.
در همان جدولِ کوین مارکت کپ می بینید که بهای بیتکوین کش در همان تاریخ 307.03 دلار و میزان کل موجودی در گردش آن بیش از 18 میلیون و چهارصد هزار کوین یعنی 18,485,244 BCH می باشد. طبق فرمول ارزش بازار بیتکوین کش 5,675,313,986 دلار می گردد.
در این دو مثال می بینید که اگرچه بهای بیتکوین کش بیشتر از XRP می باشد ولی میزان موجودی در گردش XRP بیشتر است. به همین دلیل ارزش بازار XRP بیشتر از بیتکوین کش خواهد شد.
اگر یکی از شرایط زیر برقرار گردد، یعنی بهای هر کوین بیتکوین کش افزوده گردد یا بدون کم شدن بهای هر بیتکوین کش ، میزان کل موجودی آن کوین اضافه گردد، در اینصورت ارزش بازار بیتکوین کش بیشتر از XRP خواهد شد.

Market Cap چیست

نکات کلیدی در Market Cap چیست؟

 • از معیار مارکت کپ، برای اندازه گیری ارزش بازار شرکت ها و درک ارزش کل بازار آنها استفاده می شود.
 • مارکت کپ در بازار ارز دیجیتال یک روش ریاضی برای تعیین ارزش آن رمزارز است.
 • ارزش سرمایه گذاری بازار یا مارکت کپ یک شرکت، کل سهام واریز نشدۀ یک شرکت بر حسب دلار است.
 • شرکتها ممکن است به عنوان مارکت کپ های بزرگ، متوسط یا کوچک طبقه بندی شوند.
 • شرکت های مگا-کپ گروهی از شرکت هایی می باشند که دارای بازار 200 میلیارد دلار یا بالاتر هستند.
 • شرکتهای لارج-کپ دسته ای از شرکتهاست که بازاری بین 10 تا 200 میلیارد دلار دارند.

معیارهای تعیین ارزش بازار در گردش ارز دیجیتال کدامند؟
سه معیار اصلی برای تعیین مارکت کپ یا ارزش بازار در گردشِ ارز دیجیتال، شامل موارد میزان موجودیِ در گردش، میزان کل موجودی و بیشترین مقدار موجودی می باشد.
اساسی ترین معیار در تعیین ارزش بازار، میزان موجودیِ در گردش است. به میزان کوین هایی که در دسترس عموم می‌باشد، موجودی در گردش گفته می شود. دقیق ترین ارزیابی از ارزش بازار با تعیین میزان موجودی در گردش انجام می شود، برای اینکه کوین هایی که در بازار عمومی قابل دسترسی نیست، در این سنجش در نظر گرفته نمی شود.
میزان کل موجودی که در محاسبه ارزش بازار به کار می رود، تعداد تمامی کوین های موجود است که حاوی کوین های مسدودی، کوین های ذخیره شده و همچنین کوین هایی است که در بازار عمومی به فروش نرفته اند. بیشترین مقدار موجودی، میزان کل کوین هایی است که در سیکل طول عمر یک رمزارز، امکان ایجاد آن وجود دارد.

Market Cap چیست

واحد پولی اندازه گیری Market Cap چیست؟

در محاسبه ارزش بازار ارز دیجیتال، میزان مارکت کپ با دلار سنجیده می شود، ولی ارزش میزان کل سرمایه گذاری که با ارزهای فیات محاسبه می شود، همیشه ثابت باقی نمی ماند. برخی از سرمایه گذاران مبتدی شاخص گردش پول چیست و چگونه محاسبه میشود؟ فکر می‌ کنند که مارکت کپی که با ارز فیات محاسبه شده برای همیشه ثابت باقی می ماند؛ البته به دلایل زیر این یک باور اشتباه است:
در زمان عرضه اولیه ارز دیجیتال، همه کوین ها به فروش نمی رسد. حال اگر تنها یک نفر هر کوین را به قیمت یک دلار بخرد و تعداد تمامی کوین ها مقدار ثابتی مثلا ۲۰ میلیون کوین باشد، مارکت کپ آن کوین همیشه مقدار ثابت ۲۰ میلیون دلار خواهد ماند.
حال اگر کاربران بیشتری تقاضا یا درخواست خرید کوین مورد نظر را داشته باشند و با استقبال عموم مردم به میزان تقاضا همچنان افزوده شود، بهای آن کوین افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین با افزوده شدن بهای کوین های خریداری شده، مارکت کپ یا ارزش بازار آن کوین هم افزایش می یابد.
در حالت بعد فرض کنید وقتی ارزش بازار یک ارز دیجیتال به میزان بالایی به طور مثال به دویست میلیارد دلار برسد، ناگهان همه دارندگان ارز مصمم به فروش دارایی ارز دیجیتال خود می شوند. در این صورت، به خاطر کم شدن تقاضا، بهای کوین به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد. در این وضعیت، میزان برداشتی که دارندگان ارز خواهند داشت از ۲۰۰ میلیارد دلار کمتر می شود.
این روند سبب می شود که بین ارزش سرمایه گذاری بازار یا مارکت کپ، و میزان کل سرمایه گذاری ها اختلاف بسیار زیادی ایجاد گردد.

نسبت فعالیت در حسابداری شرکت ها

نسبت فعالیت در حسابداری شرکت ها

نسبت فعالیت یا همان نسبت کارایی، به منظور ارزیابی دارایی های شرکت استفاده می شود و نشان می دهد که این دارایی ها چه میزان کارایی دارند. نسبت فعالیت با بررسی میزان فروش و تاثیری که دارایی ها بر آن می گذارد مشخص می شود. این نسبت میزان فروش را با دارایی هایی مثل دارایی ثابت، موجودی انبار و … مقایسه کرده و از این طریق راندمان و میزان استفاده موثر از منابع را مشخص می کند.

کاربرد نسبت های فعالیت:

مهم ترین کاربردی که نسبت های فعالیت دارد، مرتبط ساختن اقلام ترازنامه با صورت سود و زیان است. نکته مهم این است که اقلام مربوط به ترازنامه باید در لحظه محاسبه شود، اما اقلام مربوط به شاخص گردش پول چیست و چگونه محاسبه میشود؟ سود و زیان در دوره های زمانی مشخص حساب می شود. در محاسبه نسبت فعالیت و تحلیل آن، معمولا این موضوع را در نظر نمی گیرند.

نسبت های فعالیت:

انواع نسبت هایی که در گروه نسبت های فعالیت قرار می گیرند شامل موارد زیر است:

 • دوره گردش مربوط به موجودی اقلام
 • دوره مربوط به وصول مطالبات مجموعه
 • دوره مربوط به گردش مواد و کالاهایی که نیم ساخته هستند
 • دوره مربوط به واریز طلبکاران
 • دفعات گردش مربوط به سرمایه جاری
 • دفعات گردش مربوط به سرمایه ثابت
 • دفعات گردش مربوط به دارایی
 • درصد تغییر فروش

دوره گردش مربوط به موجودی اقلام:

این دوره بازه زمانی را مشخص می کند که در آن تعداد دفعات گردش کالا اتفاق افتاده است. گردش موجودی اقلام یا کالا، نشان می دهد که مواد اولیه و موجودی کالا مثلا در یک سال چند بار به شاخص گردش پول چیست و چگونه محاسبه میشود؟ فروش رفته و مجددا جایگزین شده است. در حقیقت دوره گردش موجودی اقلام نشان دهنده مدت زمان مورد نیاز برای به فروش رفتن یک کالای آماده است.

نحوه محاسبه نسبت گردش مربوط به موجودی اقلام:

برای محاسبه این نسبت به شکل زیر عمل می کنیم

متوسط موجودی کالا / بهای تمام شده کالای فروش رفته = دفعات گردش کالا

2/ موجودی انتهای دوره + موجودی ابتدای دوره= متوسط موجودی کالا

موجودی اجناس در زمان شروع و پایان دوره و همین طور بهای تمام شده کالا،از صورت سود و زیان مشخص می شود.

دفعات گردش کالا / 360 = دوره گردش اجناس

تجزیه و تحلیل نسبت گردش مربوط به موجودی اقلام:

اگر نسبت گردش موجودی کالا پایین است، دلایل زیر در آن نقش دارد:

 • راه اندازی خط تولید و نداشتن سیستم بازاریابی و تبلیغات درست برای فروش محصولات
 • پایین بودن پول نقد شرکت و احتمال بروز مشکلات در حل و فصل مسائل مالی
 • زیاد بودن هزینه نگه داری از کالاها و اقلام موجود
 • کافی نبودن میزان فروش
 • انبار کردن بیش از حد کالاها

اگر نسبت گردش موجودی کالا بالاست باید به موارد زیر پرداخت:

 • موجودی اجناس در انبار دوره رکود پایینی دارد
 • کالاها به سرعت به پول تبدیل می شوند
 • سرمایه گذاری بر روی موجودی کالا کم شده است
 • کارایی عملیاتی شرکت بیشتر شده و فروش از موجودی پیشی گرفته است.

نحوه محاسبه نسبت های فعالیت

نحوه محاسبه نسبت های فعالیت

نسبت گردش دارایی:

این نسبت نشان می دهد که گردش دارایی ها چگونه بر درآمد شرکت اثر می گذارد، در واقع نسبت گردش دارایی به ما می گوید که دارایی ها در مسیر ایجاد درآمد چه نقشی دارند. این نسبت را در چند دوره محاسبه و مقایسه می کنند و مشخص می شود که آیا افزایش دارایی منجر به درآمد بیشتر می شود یا خیر.

نحوه محاسبه نسبت گردش دارایی:

برای محاسبه این نسبت فروش بر کل دارایی ها تقسیم می شود.

کل دارایی/ فروش خالص = نسبت گردش دارایی

تجزیه و تحلیل نسبت گردش دارایی:

اگر این نسبت عدد بالایی را به ما نشان می دهد یعنی شرکت مجموع دارایی ها و امکانات خود را به خوبی مدیریت می کند. اگر دارایی ها به شکل چشم گیری افزایش یافته اما فروش به خوبی پیش نرفته است، می توان به نتایج زیر رسید:

 • در قسمت دارایی ها دچار تورم هستیم زیرا برنامه ریزی درستی برای افزایش دارایی ها صورت نگرفته است
 • بازاریابی و تبلیغات خوبی برای محصول انجام نشده است

نسبت گردش دارایی های ثابت:

این نسبت نشان می دهد که دارایی های ثابت چقدر بر درآمد شرکت تاثیر دارد.

نحوه محاسبه نسبت گردش دارایی های ثابت:

برای به دست آوردن نسبت گردش دارایی های ثابت باید میزان فروش خالص شرکت را بر متوسط دارایی های آن به دست آوریم.

متوسط دارایی ثابت شرکت / فروش خالص = نسبت گردش دارایی های ثابت

2 / دوره انتهای ثابت دارایی + دوره ابتدای ثابت دارایی = متوسط دارایی ثابت

تجزیه و تحلیل نسبت گردش دارایی های ثابت:

بالا بودن این نسبت نشان می دهد که شرکت به شکل مثبتی عمل کرده و از دارایی های خود به خوبی استفاده کرده است.اگر این نسبت پایین باشد یعنی درآمد شرکت پایین است و روی دارایی های ثابت بیش از اندازه سرمایه گذاری شده است که این نشان دهنده عدم کارایی دارایی های ثابت است.

دوره وصول مطالبات:

در این نسبت حساب ها و اسناد دریافتنی از نظر کیفی بررسی می شوند.دوره وصول مطالبات دوره زمانی است که با فروش آغاز می شود و تا دریافت پول ادامه دارد. این نسبت به ما نشان می دهد درآمد شرکت در چه مدت زمانی دوباره به چرخه عملیاتی برمی گردد.

نحوه محاسبه نسبت:

متوسط مطالبات / نسیه فروش سالانه = گردش مطالبات

گردش مطالبات / 360 = دوره وصول مطالبات

تجزیه و تحلیل نسبت دوره وصول مطالبات:

اگر دوره وصول مطالبات کوتاه باشد نشان دهنده این است که شرکت به جهت تامین اعتبار و افزایش وجوهی که در گردش است، بار مالی زیادی به دوش نمی کشد و در نتیجه این امر باعث افزایش درآمد نیز می شود. اما اگر این دوره عدد بالایی را نشان دهد متوجه می شویم که شرکت در فروش کالاها نسیه های زیادی داده است و یا این که برنامه درست و منطقی برای دریافت مبالغ خود از بدهکاران ندارد.

برای مطالعه مقاله تئوری های حسابداری مالی می توانید از این لینک استفاده نمایید.

فعالیت های غیر تولیدی

فعالیت های غیر تولیدی

دوره گردش عملیات دوره وصول مطالبات:

در طی این دوره شرکت مواد اولیه را تهیه می کند، کالا تولید شده و به دست مشتریان می رسد و وجه نقد به حساب مشتریان واریز می شود. دوره گردش عملیات برابر است با حاصل جمع دوره وصول مطالبات و گردش موجودی کالا.

نحوه محاسبه نسبت دوره وصول مطالبات:

این نسبت برای شرکت های تولیدی و غیر تولیدی به شکل متفاوتی محاسبه می شود.

برای فعالیت های غیر تولیدی این نسبت به شکل زیر محاسبه می شود:

دوره گردش موجودی کالا+ دوره وصول مطالبات= دوره گردش عملیات

در شرکت‌های تولیدی محاسبه این نسبت به شکل زیر است:

دوره گردش موجودی کالا + دوره وصول مطالبات + دوره تولید کالا = دوره گردش عملیات

دوره تولید کالا: دوره تولید مدت زمانی است که مواد اولیه به کالا تبدیل می شود. مثلا اگر دوره تولید برابر با 110 روز است، یعنی وجه نقد شرکت برای 110 روز در روند کاری موجودی، کالای در حال ساخت و حساب های دریافتنی قرار دارد.

تجزیه و تحلیل:

وقتی این دوره کوتاه است یعنی سرمایه در گردش کمتری احتیاج داریم، به این دلیل که دوره وصول مطالبات پایین است و زمان کمی طول می کشد تا کالاهای تولید شده به پول تبدیل شوند. پس برای بدهی های جاری نیازی به افزایش دارایی نیست.

نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش:

سرمایه در گردش به تفاوت بدهی جاری و دارایی جاری گفته می شود و موجودی کالا یکی از موارد تشکیل دهنده دارایی جاری به حساب می آید، پس نسبت موجودی به سرمایه در گردش مشخص می کند که چه میزانی از سرمایه در گردش مربوط به موجودی کالاست.

نحوه محاسبه نسبت:

برای محاسبه این نسبت موجودی کالا بر سرمایه در گردش تقسیم می شود.

سرمایه در گردش / موجودی کالا = نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش

بدهی جاری- دارایی جاری = سرمایه در گردش

تجزیه و تحلیل نسبت:

بالا بودن این نسبت نشان می دهد که قسمت عملیات جاری شرکت مشکلاتی دارد، تا زمانی که موجودی کالا به فروش نرسد و وجه نقد به دست آمده مجددا وارد چرخه تولید نشود، شرکت بازدهی کافی نخواهد داشت. بالا بودن این نسبت می تواند نشان دهنده مشکل شرکت در زمینه فروش و بازاریابی باشد.

تحلیل گران حداکثر عدد مناسب برای این نسبت را 80 درصد می دانند.

نکته:

اگر سرمایه در گردش مقدار منفی به خود گرفته، بهتر است نسبت های نقدینگی را نیز در دوره های لازم بررسی کنیم .

نسبت گردش سرمایه جاری:

سرمایه در گردش به بخشی از دارایی های خالص و جاری گفته می شود که در روند تولید باعث تسهیلاتی می شود، این تسهیلات می تواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نمود پیدا کند.

این نسبت نشان می دهد که تاثیر سرمایه در گردش در میزان فروش شرکت چقدر است.

نحوه محاسبه نسبت گردش سرمایه جاری:

برای محاسبه این نسبت میزان فروش بر سرمایه در گردش تقسیم می شود.

سرمایه در گردش / فروش = نسبت گردش سرمایه جاری

بدهی جاری- دارایی جاری = سرمایه در گردش

تجزیه و تحلیل نسبت گردش سرمایه جاری:

افزایش این نسبت می تواند دو دلیل داشته باشد:

سرمایه در گردش ما کاهش یافته و یا فروش افزایش یافته است.این نسبت را معمولا کنار نسبت دوره گردش عملیات می سنجند و بهتر است که این نسبت را با مقادیر خودش در دوره های پیش تر نیزبررسی و مقایسه کنیم.

نسبت بازپرداخت دوره بستانکاران:

برای محاسبه این نسبت، قیمت نهایی کالای خریداری شده را بر متوسط بستانکاران تقسیم می کنیم. این عدد تعداد دفعاتی را نشان می دهد که به بستانکاران پرداخت داشته ایم ، وقتی این عدد را بر 365 تقسیم کنیم به نسبت دوره بازپرداخت می رسیم.

برای محاسبه متوسط بستانکاران، مجموع حساب ها و اسناد شاخص گردش پول چیست و چگونه محاسبه میشود؟ پرداختنی اول و آخردوره را تقسیم بر 2 می کنیم.

حساب متوسط بستانکاران / قیمت تمام شده کالای خریداری شده = دفعات پرداخت به بستانکاران

2 / حساب ها و اسناد پرداختنی ابتدا و انتهای دوره = حساب متوسط بستانکاران

دفعات پرداخت به بستانکاران / 365 = نسبت دوره بازپرداخت بستانکاران

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله نسبت های سود آوری را به شما پیشنهاد می کنیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا