آموزش آنلاین

۸ دلیل که معامله گران شکست می خورند


نگاهی به زندگینامه اشخاص برنده کلاسیک درین حوزه نظیر وارن بافت , جورج سوروس , بن گراهام , الیوت و… همه نشان می‌دهد که آن‌ها اشخاص پشتکار دار و بضاعت و توان بوده اند که توانسته اند گنج متعددی را ایجاد نمایند ( در مقاله دیگر بدین خواهم پرداخت آیا خرید و فروش گر صرفا خودش سود می نماید یا این که دیگرافراد نیز سود می برند؟ ) براین اساس رمز بضاعت آن‌ها خوش بینی , ریسک پذیری و مطالعه بسیار است . به این ترتیب 3 شرط حساس موفقیت در بازار مشتمل بر بضاعت و توان نظارت , مدیر مالی و روانشناسی بازار می‌باشند که بدین این شرکت سیستم معاملاتی گفته می شود . این سیستم ویژگیهایی داراست که در‌این یادداشت کوتاه فرصت شرح آن نیست . هر داد و ستد گر پیشین از ورود به هرگونه داد و ستد بایستی برای تک تک آن ها برنامه داشته باشد و تمامی اینها در نظم داد و ستد گری مخفی است . خرید و فروش گر بایستی پیوسته مطالعه گر باشد و نقطه آخری در‌این بازار نیست . به یاد داشته اشیم هر پول هایی که در‌این بازار از دست ۸ دلیل که معامله گران شکست می خورند می‌رود , هزینه یادگرفتن یک درس از بازار قلمداد شود .

چرا بیشتر معامله گران شکست می خورند؟

چرا بیشتر معامله گران شکست می خورند؟

درین مقاله به‌این می‌پردازم که چرا خرید و فروش گران معمولا در بازار باخت می خورند . در صورتی داد و ستد گری اکتسابی است چرا اشخاص علی رغم گذراندن عصر ۸ دلیل که معامله گران شکست می خورند های گوناگون با اساتید گران قدر هنوز نیز ضرر و زیان می دهند؟ اگر‌چه کار در بازارهای مالی به یادگیری نیاز دارااست […]

چرا بیشتر معامله گران شکست می خورند؟

درین مقاله به‌این می‌پردازم که چرا خرید و فروش گران معمولا در بازار باخت می خورند . در صورتی داد و ستد گری اکتسابی است چرا اشخاص علی رغم گذراندن عصر های گوناگون با اساتید گران قدر هنوز نیز ضرر و زیان می دهند؟ اگر‌چه کار در بازارهای مالی به یادگیری نیاز دارااست اما آشنابودن به تکنیکها شرط اضطراری موفقیت در بازار است , آنچه اهمیت داراست اصول و نظم فردی است . موفقیت و گسترش شخصی و اجتماعی با نظم به دست می‌آید . داشتن انضباط فردی به آموخته ها نظم میدهد و خرید و فروش گر را پایبند به سیستم از پیش تعییین شده میکند . آموخته ها می بایست با مباحث کم عقل شخص و رئیس مالی در آمیخته شوند تا الگوی منظمی به داد و ستد گر بدهد . به صورت نمونه بردبار بودن با محاسبه صحیح و رعایت اصول رئیس مالی میتواند باعث به موفقیت شخص در بازار مالی شود . هم اکنون درصورتی که یک خرید و فروش گر این اصول را بداند البته رعایت نکند نمی تواند چیره باشد و باخت خوردنش واجب است . نقص‌ آنجاست که کلیه چیز در نظریه خوشگل است البته زمانی داد و ستد گران به کار می رسند به دشواریها برخورد می نمایند . علم جویی که در کلاس تکنیکال الگوی هارمونیک , امواج الیوت و … را بخوبی فرا می‌گیرد شم می نماید راز ایجاد گنج را یافته است در حالیکه زمانی که به عبارتی مباحث را در فعالیت اجرا می نماید نتیجه برعکس میگیرد چرا؟ زیرا ورود به دنیای داد و ستد گری وضعیت ضروری خل وچل را نیاز دارااست که معمولا غیر قابل یادگیری است و به تواناییهای درونی خل وچل شخص نیاز داراست . بدین ترتیب احساس متانت و داشتن خودباوری کافی و خودداری از رفتارهای هیجانی مثل ورود بی موقع و یا این ۸ دلیل که معامله گران شکست می خورند که احساس انتقام از بازار هنگام ناکامی میتواند مثمر ثمر باشد . به حیث اینجانب شخص خرید و فروش گر یک شخص دارای انسجام و توانا از نگاه دیوانه بایستی باشد که منطق حق تقدم در آغاز وی است و بضاعت و توان در دست گرفتن رفتارهای هیجانی در هنگام مواجه با ضرر و زیان را می بایست داشته باشد . اگرچه تکنیکهای بخش اعظمی در بازار موجود است البته هر داد و ستد گر می بایست خودش به سیستم معاملاتی خویش دست یابد که‌این کلیدی در کوتاه بازه نمی تواند جوابگو باشد و نیاز به تمرین و تجربه داراست . اما مطالعه روشها و تجربیات اشخاص بی فایده نیست به دلیل آنکه مطالعه سبب انسجام ذهن می شود که شرط ضروری داد و ستد گری است . خرید و فروش گری نظیر شغلهای دیگر نیست که به شخص بی کار توصیه شود در آن موضوع مشغول به کار شود بلکه داد و ستد گری ریسک پذیری , عشق , توان محاسبه , قابلیت و امکان راهکار سازی را می طلبد که معمولا در هر شخصی نیست , پس بیشتر به حیث می‌رسد خرید و فروش گر چیره شخص پر رنگ ای از حیث کم عقل نیز باشد .

چرا بیشتر معامله گران شکست می خورند؟


نگاهی به زندگینامه اشخاص برنده کلاسیک درین حوزه نظیر وارن بافت , جورج سوروس , بن گراهام , الیوت و… همه نشان می‌دهد که آن‌ها اشخاص پشتکار دار و بضاعت و توان بوده اند که توانسته اند گنج متعددی را ایجاد نمایند ( در مقاله دیگر بدین خواهم پرداخت آیا خرید و فروش گر صرفا خودش سود می نماید یا این که دیگرافراد نیز سود می برند؟ ) براین اساس رمز بضاعت آن‌ها خوش بینی , ریسک پذیری و مطالعه بسیار است . به این ترتیب 3 شرط حساس موفقیت در بازار مشتمل بر بضاعت و توان نظارت , مدیر مالی و روانشناسی بازار می‌باشند که بدین این شرکت سیستم معاملاتی گفته می شود . این سیستم ویژگیهایی داراست که در‌این یادداشت کوتاه فرصت شرح آن نیست . هر داد و ستد گر ۸ دلیل که معامله گران شکست می خورند پیشین از ورود به هرگونه داد و ستد بایستی برای تک تک آن ها برنامه داشته باشد و تمامی اینها در نظم داد و ستد گری مخفی است . خرید و فروش گر بایستی پیوسته مطالعه گر باشد و نقطه آخری در‌این بازار نیست . به یاد داشته اشیم هر پول هایی که در‌این بازار از دست می‌رود , هزینه یادگرفتن یک درس از بازار قلمداد شود .

۸ چالش روان‌شناختی در معامله‌گری

هیچ‌کس نمی‌تواند نقش پررنگ روان‌شناختی را در معاملات انکار کند. عموماً افراد هنگامی به این مهم دست پیدا می‌کنند که علیرغم یادگیری تحلیل تکنیکال کاری از پیش نمی‌برند؛ اینجاست که اهمیت مقوله روانشناسی معامله‌گری نمایان می‌شود. این مطلب شمارا با ۸ چالش روان‌شناختی در بازار بورس آشنا می‌کند.

طمع

بسیاری از معامله‌گران به عادت بد معامله‌گری بیش‌ازحد اعتیاد پیدا می‌کنند. اگر شما خودتان را بیشتر و بیشتر در معرض مواجهه با بازار قرار دهید پس‌ازاینکه سود خوبی دریافت کردید، احتمالاً طمع شما بیشتر می‌شود.به‌عنوان یک معامله‌گر؛ شما باید به کسب سودهای کوچک و پایدار نسبت به کسب سودهای بزرگ و سریع که درنهایت به شکست منجر می‌شوند ، راضی باشید.

به یاد داشته باشید هرچقدر وقت بیشتری در بازار صرف کنید با ریسک بیشتری روبه‌رو می‌شوید.برای خود اهداف روزانه تعریف کنید و دائماً بازار را رصد نکنید؛ خوب است که نصف روز را به مغز خود استراحت دهید! اگر شما تمام زمان روز را در بازار می‌گذرانید شما قطعاً طمع‌کار هستید!

نداشتن صبر

داشتن صبر در معاملات بورس ضروری است.در حقیقت صبر یک عامل بسیار مهم است. باید به خاطر داشته باشید که معامله‌ی از اساس فرایندی وقت‌گیر است قرار هم نیست که بازار به ساز ما برقصد!

به‌عنوان یک معامله‌گر، باید منتظر بمانید تا حرکات بازار با لبه و استراتژی شما هماهنگ باشد. این همان چیزی است که پیش‌تر از آن به رفتار کروکدیل‌ها در معامله‌گری نسبت دادیم. بسیاری از معامله‌گران سعی می‌کنند بی‌خود و بی‌جهت تحلیل‌های خودشان را به چارت تحمیل کنند؛ بنابراین ۸ دلیل که معامله گران شکست می خورند آن‌ها مجبور به ترک بازار بورس برای همیشه می‌شوند!

نداشتن هدف

نداشتن هدف در معامله‌گری مثل نداشتن مسیر در هنگام رانندگی است. بسیاری از معامله‌گران متوجه این مفهوم ساده در معامله‌گری نمی‌شوند. اگر هدفی برای خود تعیین نکنید، زمانی که معاملات را انجام می‌دهید هیچ مقصدی ندارید.

موقع تنظیم اهداف باید با خودتان کاملاً صادق باشید و سطح تجربه خود را بدانید . اگر شما یک حساب کوچک مثلاً ۱۰ میلیون تومانی دارید ، نباید انتظار کسب ۵ میلیون تومان سود را در روز داشته باشید!

واقع‌بین نبودن

باید در هنگام تعیین اهداف و معامله‌گری کاملاً واقع‌بینانه عمل کنید. بسیاری از معامله‌گران انتظار دارند که یک‌شبه ثروتمند شوند .این‌ها معامله‌گرانی هستند که خیلی سریع موجودی حسابشان به ته می‌کشد و صدمات متعدد روحی روانی را تجربه می‌کنند.

شما نباید وضعیت خودتان را با دیگران مقایسه کنید.هر معامله‌گری نتایج مختلفی به دست می‌آورند حتی اگر استراتژی‌های یکسانی داشته باشند! در قامت یک معامله‌گر باید با ذهن خود معامله کنید نه با ضمیر خود، به این معنی که شما همیشه باید با منطق خود معامله کنید؛ ضمیر ناخودآگاه شما همان حیوان درون است که باید با آن کنار بیایید و کنترل آن را در دست‌گیرید.

دیدگاه قمار گونه

برخی از معامله‌گران معتقدند که باز سهام چیزی بیشتر از قمار نیست و نباید خیلی جدی گرفته شود. مسئله این است که این طرز فکر کاملاً غلط است؛ چراکه اگر هم این دیدگاه صحیح باشد، شما می‌توانید با علم مدیریت سرمایه نتایج را به نفع خودتان تمام کنید؛ دقیقاً شبیه قمارخانه‌ها در جوامع قربی را می‌گویم!

در بازار بورس ما در برابر زمان و همچنین پیش‌بینی جهت بازار معامله می‌کنیم و این معاملات را به سمت قمار سوق می‌دهد.تفاوت قمار و معامله‌گری در این است که در قمار شما از هیچ تحلیلی استفاده نمی‌کنید و صرفاً متکی به شانس هستید یعنی پرتاب سکه. در بازار بورس، ما از تحلیل احتمالات بالا در پیش‌بینی مسیر بازار استفاده می‌کنیم، بنابراین سعی می‌کنیم شانس موفقیت را افزایش دهیم.

بعضی از معامله‌گران تازه‌کار به دلیل سود زیادی که در مدت‌زمان کوتاهی به دست می‌آورند (یعنی اهرم) به بازار قراردادهای آتی تمایل دارند. این می‌تواند یک چاقوی دوطرفه باشد، زیرا خطر از دست دادن پول را افزایش می‌دهد.

عدم قبول ضرر

شما باید بدانید که نمی‌توانید همیشه در معاملات موفق باشید. در حقیقت، اغلب افراد بخش عمده‌ای از سرمایه خود را در بازار از دستمی‌دهند و درنهایت با ورشکستگی از بازار خداحافظی می‌کنند.همچنین بیشتر معامله گران تازه‌کار سه ماه هم دوام نمی‌آورد!

اغلب افراد انتظار سهولت کار در معاملات رادارند اما درواقع این معامله‌گری یکی از سخت‌ترین حرفه‌هاست. معامله‌گران تازه‌کار پس از یک دوره شکست معامله‌گری را رها می‌کنند. به‌عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای،شما باید انتظار از کسب نتایج منفی طی روز، هفته یا حتی ماه را داشته باشید..اما این نباید شمارا دل سرد کند چراکه آنچه مهم است، برآیند معاملات است نه تکیه‌بر نتایج منفرد! مهم است که همیشه یک ذهنیت بازداشته و بادید مثبت باقی بمانید.

پایداری و ثبات

معامله‌گری عین بازی گلف است، نتیجه یک معامله اصلاً مهم نیست؛ بلکه استمرار و ثبات در سودآوری مهم است. شما باید به‌عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای بدانید که هیچ استراتژی واحدی در ۱۰۰٪ درست از آب دی نمی‌آید!

اغلب، معامله‌گران جدید به دنبال استراتژی‌هایی هستند که ۱۰۰٪ موفقیت‌آمیز هستند و همیشه شکست می‌خورند. معامله‌گران استراتژی‌های مختلفی را امتحان می‌کنند به امید اینکه”جام مقدس” را پیدا کنند و در یک‌لحظه که استراتژی آن‌ها سیگنال خطا می‌دهد یا به شکست منجر می‌شود، استفاده از آن‌ها متوقف می‌کنند و همین چرخه را ادامه می‌دهند. به‌عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای، باید استراتژی مشخص و از پیش تدوین‌شده‌ای داشته باشید. فقط به این دلیل که شما با یک استراتژی خاص شکست خوردید، لزوماً به این معنی نیست که آن استراتژی کارساز نیست. شما باید یاد بگیرید که با آن استراتژی سازگار شوید یا آن را تغییر دهید تا برای شما کارساز شود. دوره ساخت استراتژی معاملاتی از سیر تا پیاز طراحی، آزمایش و بهینه‌سازی یک استراتژی معاملاتی را به شما می‌آموزد.

مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در بازار بورس است؛ حتی بهترین استراتژی‌های معاملاتی هم با ذکر قوانین مشخص مدیریت سرمایه معنی و مفهوم پیدا می‌کند. اهمیت ۸ دلیل که معامله گران شکست می خورند رعایت قوانین مدیریت سرمایه اگر بیشتر از استراتژی معاملاتی نباشد کمتر هم نیست! این‌جایی است که نقش مدیریت سرمایه به میان می‌آید.

اگر شما بیش‌ازحد در یک معامله هستید، مجبور خواهید شد که بیشتر در معاملات خود برنده شوید، زیرا یک شکست به‌تنهایی می‌تواند یک سری از معاملات موفق را از بین ببرد. این همان چیزی است که در علم مدریت سرمایه تحت عنوان نسبت ریسک به بازده و شاخص سودآوری از آن یاد می‌شود.

۸ دلیل که معامله گران شکست می خورند

کیوان جعفری طهرانی گفت: با شیوع مجدد بیماری کرونا در چین و قرنطینه سراسری تقاضای فولاد به خصوص فولاد روسیه کاهش یافت.

قیمت ورق فولادی روسیه به پایین‌ ترین حد خود رسید

قیمت ورق فولادی روسیه به پایین‌ ترین حد خود رسید

پیشنهادات برای بیلت روسی افزایش یافت

پیشنهادات برای بیلت روسی افزایش یافت

قیمت ورق فولادی داخلی روسیه کاهش یافت

قیمت ورق فولادی داخلی روسیه کاهش یافت

قیمت کویل نورد گرم صادراتی روسیه بازهم کاهش یافت

قیمت کویل نورد گرم صادراتی روسیه بازهم کاهش یافت

کاهش قیمت بیلت فولادی CIS در اثر نبود تجارت و بازار ضعیف فولاد بلند

به نقل از منابع خبری بازار صادرات بیلت فولادی از کشورهای مشترک المنافع در معاملات جدید اوکراین روز چهارشنبه ۹ ژوئن نرم شد.

ثابت بودن بازار فولاد تخت روسیه در میان کمبود پیشنهادات ۸ دلیل که معامله گران شکست می خورند جدید و خریداران محتاط

فست مارکت ها اعلام کردند بازارهای داخلی فولاد تخت در منطقه مرکزی فدرال روسیه در اطراف مسکو در هفته منتهی به ۷ ژوئن ثابت بود. تولید کنندگان گفته اند که پیشنهادات جدید را متوقف می کنند که باعث کند شدن فعالیت خرید می شود.

بازار بیلت فولادی CIS در آرامش

نقل از منابع خبری بازار صادرات بیلت فولادی از کشورهای مشترک المنافع در روز دوشنبه ۷ ژوئن آرام بود و هیچ معامله ای به دلیل عدم تطابق پیشنهاد مناقصه گزارش نشده است.

صادرات فولاد بلند CIS: ثبات قیمت ها در بازار آرام

در طی هفته گذشته قیمت فولاد بلند CIS (میلگرد و سیم مفتول) تغییری نکرد.

بازگشت دوباره قیمت بیلت فولادی وارداتی آسیا در میان تقاضای جدید

منابع در روز جمعه ۴ ژوئن به فست مارکت ها اعلام کردند ، قیمت محموله های بیلت فولادی وارد شده به آسیا در طول هفته افزایش یافت. در حالی که تقاضای بازپرداخت بیشتر خریداران و یک حرکت ناچیز به سمت بالا در بازارهای آتی چین وجود دارد.

بیلت فولادی CIS: نوسان اندک قیمت در بازار آرام

معاملات بیلت فولادی CIS به دلیل عدم ۸ دلیل که معامله گران شکست می خورند توافق خریداران و فروشندگان کاهش یافت.

ورق نورد گرم و سرد روسیه: ثبات قیمت ها در عرضه محدود

کاهش عرضه و احساسات متزلزل در مورد صادرات، باعث شد قیمت ورق نورد گرم و سرد روسیه تغییر خاصی نکند.

فشار قیمت میلگرد روسیه و کمبود مواد اولیه بر مصرف کننده نهایی

منابع به فست مارکت ها اعلام کردند، قیمت میلگرد فولادی در منطقه فدرال مرکزی روسیه در اطراف مسکو در هفته منتهی به تاریخ ۱ ژوئن بسیار ثابت بود. این امر به دلیل تقاضای زیاد کاربران نهایی و همچنین محدودیت مواد اولیه بود.

معامله گران فولاد تخت وارداتی ترکیه در انتظار رفتار بازار جهانی

خریداران و فروشندگان فولاد تخت در ترکیه این سوال را دارند که چه اتفاقی در بازارهای جهانی در هفته آینده خواهد افتاد. منابع خبری گزارش دادند پس از آنکه قیمت فولاد تخت وارداتی این کشور در هفته منتهی به روز جمعه ۲۸ ماه می کاهش یافت، تولیدکنندگان داخلی قاطعانه قیمت خود را حفظ کردند.

از این ۱۰ خطای معاملاتی دوری کنید!

Social Tokens

همان طور که می دانید معامله در بازار فارکس نیاز به تمرکز و حواس جمع دارد. کوچکترین خطایی می تواند منجر به از دست دادن دارایی شما شود. بنابراین واجب است تا پیش از ورود به بازار با برخی خطاهای پر تکرار آشنا شوید و سعی بر اجتناب از آنها کنید. در ادامه با ما همراه باشید.

خطای شماره ۱: نداشتن استراتژی معامله‌گری

یک معامله‌گر بدون برنامه معامله‌گری معمولا عملکردی تصادفی خواهد داشت؛ چراکه هیچ‌گونه پیوستگی در استراتژی چنین فردی دیده نمی‌شود. در استراتژی‌های معامله‌گری، دستورالعمل و رویکردهای از پیش تعریف شده‌ای برای هر معامله‌گری وجود دارد. این مسئله از تصمیم‌گیریهای غیرعاقلانه معامله‌گران به دلیل بروز حرکات مخالف در بازار جلوگیری می‌کند. دنبال کردن مستمر یک استراتژی معامله‌گری کلید موفقیت است زیرا که منحرف شدن از مسیر باعث می‌شود که معامله‌گران خود را در یک قلمرو نامعلوم از امتحان سبک‌های معامله‌گری غرق کنند. این مسئله هم در انتها به ارتکاب اشتباهات معامله‌گری ختم می‌شود؛ اشتباهاتی که از عدم آشنایی نشات می‌گیرند. استراتژی‌های معامله‌گری را حتما باید با یک حساب آزمایشی مورد سنجش قرار گیرند. زمانی‌که معامله‌گران با یک استراتژی احساس راحتی کنند و آن را درک کنند، می‌توانند از حساب آزمایشی به حساب واقعی جابجا شوند.

خطای شماره ۲: لوریج بیش از حد

مفهوم مارجین/لوریج به استفاده از پول وام گرفته شده برای باز کردن پوزیشن های فارکس گفته می‌شود. باکمک چنین ابزاری، به سرمایه شخصی کمتری در هر معامله‌گری نیاز پیدا خواهید کرد، اما ازسوی دیگر، احتمال افزایش ضرر جدی است. از آنجاکه استفاده از لوریج، سود و ضرر معامله‌گری را هر دو زیاد می‌کند، مدیریت میزان لوریج امری ضروری است.
بروکرها نقش مهمی در حفاظت از مشتریان‌شان ایفا می‌کنند. بسیاری از بروکرها مقادیر بسیار بزرگی از لوریج (مانند ۱:۱۰۰۰) را پیشنهاد می‌دهند که معامله‌گران مبتدی و بی‌تجربه را به خطر می‌اندازد. بروکرهای رگوله‌شده، محدوده لوریج را در سطوح مناسبی که مورد تایید مقامات دارای صلاحیت است، تعیین می‌کنند. این نکته را باید هنگام انتخاب یک کارگزار سهام مناسب درنظر داشت.

خطای شماره ۳: نداشتن افق زمانی مناسب

سرمایه‌گذاری زمانی در کنار استراتژی معامله‌گری مورد استفاده بسیار حائز اهمیت است. هر رویکرد معاملاتی با یک افق‌ زمانی خاص تناسب دارد. درنتیجه، درک درک استراتژی می‌تواند به تعیین تایم فریم مناسب برای آن منجر شود. به عنوان مثال، یک اسکالپر تایم فریم‌های کوتاه‌تری را مدنظر دارد؛ درحالیکه یک «پوزیشن تریدر» تایم فریم های طولانی‌تر را ترجیح می‌دهد (با درک افق زمانی هر استراتژی می‌توان فهمید تایم فریم مناسب آن کدام است).

خطای شماره ۴: پژوهش ناکافی

معامله‌گران فارکس باید برای انجام تحقیقات مناسب درباره استفاده و اجرای صحیح یک استراتژی معامله‌گری خاص زمان بگذارند. مطالعه‌ی اصولی بازار باعث شناخت روندهای بازار، زمان‌بندی ورود و خروج و تاثیرات بنیادی می‌شود. هرچه زمان بیشتری به بازار اختصاص دهید، درک شما از آن بیشتر می‌شود. در بازار فارکس، تفاوت خیلی ظریفی میان جفت ارزهای مختلف و شیوه کار آنها وجود دارد. برای موفقیت در بازار، این تفاوت‌ها باید مورد بررسی کامل قرار بدهید.
هرگز نباید بدون تایید براساس استراتژی و تحلیل مورد استفاده خود و تنها براساس واکنش به رسانه ها و توصیه‌های بی‌پایه آنها اقدامی انجام دهید. این مسئله معمولا برای معامله‌گران پیش می‌آید. البته این موضوع به این معنا نیست که این نکات و اخبار رسانه ها را اصلا درنظر نگیرید، بلکه قبل از نشان دادن هر واکنشی بر اساس این اطلاعات، حتما تحقیق سیستماتیک انجام دهید.

خطای شماره ۵: نسبت ریسک به ریوارد ضعیف

معامله‌گران اغلب به نسبت‌های ریسک به ریوارد مثبت توجه نمی‌کنند که این امر به مدیریت سرمایه‌ی ضعیف می‌انجامد. به عنوان مثال، نسبت ریسک به ریوارد مثبت مثل ۱:۲، به پتانسیل احتمال دوبرابری سود در مقابل ضرر اشاره دارد. نمودار زیر، یک معامله خرید EUR/USD با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ را نشان می‌دهد. معامله در سطح ۱.۱۲۹۸۹ آغاز و برای آن، یک استاپ در ۱.۱۲۵۹۸( ۱۰ پیپ) و یک حد سود در سطح ۱.۱۲۸۹۸ (۲۰ پیپ) لحاظ شد. یک اندیکاتور مؤثر در تعیین سطوح استاپ و لیمیت در بازار فارکس، محدوده میانگین واقعی (ATR) است که از نوسانات بازار برای تعیین نقطه ورود و خروج استفاده می‌کند.
داشتن یک نسبت ریسک به ریوارد مناسب به شما کمک می‌کند تا انتظاراتتان به‌عنوان معامله‌گر مدیریت شود. تحقیقات نشان داده است مدیریت نامناسب ریسک به عنوان اولین خطای معامله‌گران اثبات شده است.

نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ EUR/USD:

خطای شماره ۶: معامله بر اساس احساسات

معامله‌گری برمبنای احساسات اغلب به معامله‌گری غیرعاقلانه و ناموفق منجر می‌شود. معامله‌گران معمولا بعد از شکست در معامله، برای جبران ضرر قبلی، پوزیشن های بیشتر باز می‌کنند تا ضرر قبلی خود را جبران کنند. این معامله‌گران معمولا نه آموزش تکنیکال دیده‌اند و نه فاندامنتال. تعیین برنامه معاملاتی برای اجتناب از این نوع معامله است و درنتیجه ضروری است که دقیقا بر اساس برنامه پیش بروید.

خطای شماره ۷: حجم معامله نامناسب

تعیین حجم معاملات برای هر استراتژی معامله‌گری ضروری است. بسیاری از معامله‌گران در حجم‌های نامتناسب (نسبت به بالانس حساب‌شان) معامله می‌کنند. در این حالت، ریسک افزایش پیدا کرده و احتمال از بین رفتن کل موجودی حساب قابل‌تصور است. پیشنهاد می‌شود که حداکثر ۲ درصد از اندازه کل حساب‌تان ریسک کنید. به‌عنوان مثال، اگر موجودی حساب، ۱۰۰۰۰ دلار باشد، حداکثر ۲۰۰ دلار ریسک در هر معامله پیشنهاد می‌شود. اگر معامله‌گران به این نکته کلی ‌توجه کنند، احتمال در معرض خطر قرار گرفتن کل حساب از بین می‌رود. معاملات با حجم‌های بسیار بالا در بازار بسیار خطرناک است.

خطای شماره ۸: معامله در بازارهای متعدد

معامله فقط در چند بازار محدود به معامله‌گران اجازه می‌دهد که تجربه لازم برای معامله در این بازارها را پیدا کنند و در عین حال، اطلاعاتشان درمورد آن بازارها به حد کافی برسد. بسیاری از معامله‌گران مبتدی به دنبال معامله در چندین و چند بازار هستند ولی به دلیل درک ضعیف آن بازارها، شکست می‌خورند. این تجربه را باید در صورت نیاز با یک حساب آزمایشی کسب کرد. نویز تریدینگ (معاملات غیرعاقلانه) اغلب باعث می‌شود که معامله‌گران بدون برخورداری از توجیه بنیادی یا تکنیکال صحیح، در بازارهای مختلف اقدام به معامله کنند. به عنوان مثال، جنون بیت کوین در سال ۲۰۱۸، بسیاری از نویز تریدرها را در زمانی نامناسب به درون خود کشید. متاسفانه بسیاری از معامله‌گران به‌خاطر «ترس از عقب ماندن» یا «اشتیاق بیش از حد» وارد بازار شدند و ضررهای هنگفتی تجربه کردند.

خطای شماره ۹: عدم بازنگری معاملات

استفاده دائم از یک ژورنال معاملاتی به معامله‌گران کمک می‌کند تا شناخت بهتری از خطاهای احتمالی در استراتژی خود و همچنین عوامل موفقیت آن داشته باشند. این مسئله درک کلی معامله‌گران از بازار و استراتژی لازم برای آینده را افزایش می‌دهد. مطالعه معاملات گذشته علاوه‌بر تشخیص خطاها بهتشخیص جوانب سودمند استراتژی معامله‌گران کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند ان‌ها به‌شکلی پیوسته تقویت کنند.

خطای شماره ۱۰: انتخاب بروکر نامناسب

تعداد زیادی بروکرهای اوراق CFD در جهان وجود دارند، بنابراین انتخاب صحیح میان این خیل عظیم می‌تواند مشکل‌ساز باشد. بررسی ثبات مالی و قوانین بروکر پیش از باز کردن حساب در نزد آن بروکرها ضروری است. این اطلاعات باید در وب‌سایت بروکرها به‌راحتی دردسترس باشند. بسیاری از بروکرها در کشورهایی با قوانینی ضعیف رگوله می‌شوند‌ تا راحت‌تر بتوانند قوانین سیستم‌های قضایی سخت گیرانه‌ای نظیر قانون مبادله کالا آمریکا (Commodity Exchange Act) یا قانون FCA انگلستان را دور بزنند.
امنیت در رتبه اول اهمیت جای دارد، با این حال، برای انتخاب یک بروکر، معیارهایی نظیر برخورداری از یک پلتفرم راحت و اجراپذیری آسان آن نیز ضروری است. قبل از معامله با سرمایه‌های واقعی، باید برای آشنایی با پلتفرم و برآورد هزینه‌ها وقت گذاشت.

اخبار ارز دیجیتال

اختصاصی/ طلا تحت تاثیر افزایش ریسک پذیری افت کرد | پیش بینی قیمت طلا

طلانیوز: در مبادلات روز پنجشنبه – 30 آپریل قیمت جهانی طلا کاهش یافت و دلیل ان هم افزایش ریسک پذیری بازارها به دلیل نتیاج مثبت درمان های آزمایشی ویروس کرونا بود ، هرچند تصمیم فدرال رزرو در حفظ نرخ بهره نزدیک به صفر درصد باعث باقی ماندن اونس فلز زرد بالای سطح 1700 دلاری شد . ادامه مطلب.

استوری جنجال برانگیز بایننس با پرچم ایران؛ آیا رویکرد بایننس تغییر می‌کند؟

مدت هاست که صرافی بایننس شمشیرش را برای ایرانی ها از رو بسته است. اما در استوری اینستاگرامی اخیر این صرافی، می بینیم که پرچم ایران هم در بین پرچم هایی است که لوگوی بیت کوین را تشکیل داده اند. به گزارش ارزدیجیتال، حدود ساعت ۱۱ شب گذشته به وقت تهران، صفحه رسمی بایننس در اینستاگرام استوری ای را منتشر می کند […] The post استوری جنجال برانگیز بایننس با پرچم ایران؛ آیا رویکرد بایننس تغییر می کند؟ appeared first on ارزدیجیتال.

مقام دولتی کره شمالی: کیم جونگ اون سالم است؛ ارزهای دیجیتال در جنگ با امپریالیسم کمک می‌کنند

طی هفته های گذشته حدس و گمان های زیادی پیرامون وضعیت جسمانی کیم جونگ اون، ۸ دلیل که معامله گران شکست می خورند رهبر کره شمالی، وجود داشته است؛ حالا یکی از مقامات دولتی این کشور مدعی شده است که کیم جونگ اون در وضعیت جسمانی خوبی به سر می برد. به گزارش کوین تلگراف، آلخاندرو کائو د بنوس د لس پرز (Alejandro Cao de Benos […] ۸ دلیل که معامله گران شکست می خورند The post مقام دولتی کره شمالی: کیم جونگ اون سالم است؛ ارزهای دیجیتال در جنگ با امپریالیسم کمک می کنند appeared first on ارزدیجیتال.

جای خالی بیت کوین ! بانک های لبنانی در آتش میسوزند

جای خالی بیت کوین در لبنان بیشتر از همیشه احساس میشودیک فرد در طی درگیری خشونت آمیز بین معترضان و ارتش لبنان کشته شده است. این قیام، در ادامه اعتراضات ضد دولتی است که از سال گذشته آغاز شده است.این ناآرامی های مدنی از میان بدترین کشور خاورمیانه از منظر بحران مالی بیرون می آید. با سقوط پوند لبنان در طی شش ماه گذشته و کاهش قدرت خرید مردم، بانک ها یک بار دیگر مورد هجوم مردم قرار گرفته اند.معترضان لبنانی به بانک ها حمله میکنندهزاران شهروند لبنانی دوباره به خیابان ها ریختند و احساسات ضد دولتی خود را د.

آیا رمزارزهای پایدار ابزاری برای تامین نقدینگی بازار رمزارزها هستند؟

نقش و تاثیر رمزارزهای پایدار بر بازار رمزارزها در حالی که فعالان حوزه‌ی رمزارزها بر.

سیستم‌عامل بلاک چین تلگرام به‌زودی برای تلفن‌های همراه عرضه می‌شود

سیستم عامل شبکه باز تلگرام (TON) در آینده نزدیک در فروشگاه های بزرگ برنامه های تلفن همراه عرضه خواهد شد. به گزارش کوین تلگراف، سیستم عامل (OS) شبکه باز تلگرام (TON) به زودی در گوگل پلی و اپ استور اپل ارائه خواهد شد. این سیستم عامل، یک زیرساخت متن باز نقطه به نقطه (end-to-end به معنای بدون واسطه) است که به توسعه دهندگان و […] The post سیستم عامل بلاک چین تلگرام به زودی برای تلفن های همراه عرضه می شود appeared first on ارزدیجیتال.

درخواست ۱۱ نماینده کنگره آمریکا از وزارت خزانه‌داری برای کمک گرفتن از بلاک چین در بحران کرونا

یازده نفر از اعضای کنگره آمریکا، خواستار به کار گیری فناوری های جدیدی مانند بلاک چین و تکنولوژی دفتر کل توزیع شده (DLT) توسط وزارت خزانه داری شدند. آن ها این فناوری ها را راهکاری برای کمک به تسهیل روند توزیع پول و منابعی می دانند که تحت قوانین فدرال برای ایجاد رونق اقتصادی به کسب وکارهای مختلف تعلق می گیرد. به گزارش کوین […] The post درخواست ۱۱ نماینده کنگره آمریکا از وزارت خزانه داری برای کمک گرفتن از بلاک چین در بحران کرونا appeared first on ارزدیجیتال.

دستمزد مردم ونزوئلا دوبرابر شد و به ۲ دلار در ماه افزایش یافت!

افزایش دستمزد مردم ونزوئلا مطابق با سنت افزایش دستمزد در ماه می، هفته‌ی گذشته دولت ن&#.

قیمت بیت کوین از ۸,۰۰۰ دلار عبور کرد؛ ضررهای سقوط ماه گذشته جبران شد

بیت کوین بالاخره توانست از پس مقاومت ۸٬۰۰۰ دلار بر بیاید. با رسیدن به این رقم ضررهای ماه مارس (اسفند ۹۸) نیز جبران شد. نزدیکی به رخداد هاوینگ اهمیت فتح این مقاومت را دو چندان کرده است. به گزارش کوین تلگراف، کمی قبل، بیت کوین توانست به رقم ۸٬۰۰۰ دلار برسد و پیش از هاوینگ […] The post قیمت بیت کوین از ۸,۰۰۰ دلار عبور کرد؛ ضررهای سقوط ماه گذشته جبران شد appeared first on ارزدیجیتال.

با وجود روند صعودی قیمت بیت کوین، قراردادهای آتی نفت همچنان نزولی است

بازار مبادلات آتی نفت پیش‌بینی‌های صورت گرفته در رابطه با بازارهای جهانی نفت حاکی ا.

کریپتو هگزا سایت بازنشر خبری است و در قبال محتوای اخبار نشر شده هیچ مسولیتی ندارد.

اخبار ارزهای رمزگذاری شده با موضوع ارز دیجیتال - تازه ترین اخبار ارزهای رمزگذاری شده با موضوع ارز دیجیتال - CryptoNews در صفحه ی 858

پربازدیدترین برچسب ها
اخبار گوناگون
کریپتو هگزا

وب سایت کریپتو هگزا یک موتور جستجوی تخصصی خبر در حوزه ارزهای رمز نگاری و کریپتو کارنسی میباشد. تمامی اخبار و مقالات بدون دخالت انسانی توسط نرم افزار جستجوگر از بهترین وب سایتهای فارسی زبان جمع آوری میشود و با ذکر منبع آن نمایش داده میشود و کریپتو هگزا در قبال محتوای مطالب هیچ مسئولیتی ندارد.

حریم خصوصی

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت کریپتو هگزا مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا