آموزش آنلاین

الیوم ترید

وازگان درس پنجم

الیوم فایننس

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای الیوم فایننس برابر با 0.01898 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای الیوم فایننس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای الیوم فایننس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

قیمت الیوم فایننس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر الیوم فایننس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 17 خرداد 1401 با رقم 0.021224 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 10.8 درصدی یا 0.002293 دلار الیوم فایننس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت الیوم فایننس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر الیوم فایننس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 24 اردیبهشت 1401 با رقم 0.021341 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 11.29 درصدی یا 0.00241 دلار الیوم فایننس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت الیوم فایننس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر الیوم فایننس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 23 اسفند 1400 با رقم 0.036387 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 47.97 درصدی یا 0.017456 دلار الیوم فایننس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت الیوم فایننس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر الیوم فایننس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 23 آذر 1400 با رقم 0.054557 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 65.3 درصدی یا 0.035626 دلار الیوم فایننس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت الیوم فایننس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر الیوم فایننس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 26 خرداد 1400 با رقم 0.25494 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 92.57 درصدی یا 0.236009 دلار الیوم فایننس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت الیوم فایننس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای الیوم فایننس برابر است با 0.278799 دلار که در تاریخ شنبه 29 خرداد 1400 رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در الیوم فایننس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به الیوم فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان الیوم ترید 1.860035 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید الیوم فایننس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ شنبه 24 اردیبهشت 1401 بخشی از سرمایه خود را به الیوم فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 11.29 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در الیوم فایننس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 23 اسفند 1400 بخشی از سرمایه خود را به الیوم فایننس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 47.97 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در الیوم فایننس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 23 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به الیوم فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 65.3 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در الیوم فایننس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 26 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به الیوم فایننس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 92.57 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در الیوم فایننس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا ، افزایش 10.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت الیوم فایننس ، 11.29 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری الیوم ترید در الیوم فایننس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه ، افزایش 15.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت الیوم فایننس ، 11.29 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در الیوم فایننس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار ، 0 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت الیوم فایننس ، 11.29 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در الیوم فایننس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین ، کاهش 7.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت الیوم ترید الیوم فایننس ، 11.29 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در الیوم فایننس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم ، کاهش 27. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت الیوم فایننس ، 11.29 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در الیوم فایننس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا ، کاهش 27.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت الیوم فایننس ، 11.29 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در الیوم فایننس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا ، کاهش 35.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت الیوم فایننس ، 11.29 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

الدرس الخامس: الصدق

ترجمه: آورده اند که مردی پر از گناهان و عیب ها بود، پس [روزی] از کردار بدش پشیمان شد.

وَ حاوَلَ أن یصُلحِهَا، فَمَا اسْتَطاعَ، فَذَهَبَ إلَی رَجُلٍ فاضِلٍ صالِحٍ،

ترجمه: و کوشید که آن ها را درست کند، ولی نتوانست، در نتیجه نزد مرد هنرور و نیکوکاری رفت،

وَ طَلَبَ مِنهُ مَوعِظَهً تَمْنَعُهُ عَنِ ارْتِکابِ الْمَعاصی،

ترجمه: و از او خواست پندش دهد تا از انجام دادن گناهان بازش دارد،

فَنَصَحَهُ بِالْتِزامِ الصِّدْقِ، وَ أخَذَ مِنهُ عَهدا عَلَی ذٰلکِ،

ترجمه: وی مرد را پند داد که به راستگویی پایبند باشد، و در این باره از او قولی گرفت،

فکَلَّما أَرادَ الرَّجُلُ أَن یَرْتَکِبَ ذَنْباً، امْتَنَعَ عَنْهُ لِوَفائِهِ بِالْعَهدِ، حَتَّی لا یَکْذِبَ عَلَی الرَّجُلِ الْفاضِلِ،

ترجمه: هر گاه که مرد می خواست گناهی انجام دهد، به خاطر پایبندیش به پیمان، از آن [گناه] خود داری می کرد تا به مرد شایسته و هنرور دروغ نگوید.

وَ بِمُرورِ الْأیّامِ تَخَلَّصَ مِن شَّر ذُنوبِهِ وَ عُیوبِهِ لِإلْتِزامِهِ بِالصِّدْقِ.

ترجمه: مرد به خاطر پایبندیش به راستگویی با گذر زمان از شر گناهانش و عیب هایش رهایی یافت.

وَ یُحْکَی أَنَّ شابّاً کانَ کَذّاباً، وَ فی أَحَدِ الْأیّامِ کانَ یَسبَحُ فی البْحَرِ؛

ترجمه: آورده اند که جوانی دروغگو بود. در یکی از روزها در دریا شنا می کرد؛

وَ تَظاهَرَ بِالْغَرَقِ وَ نادَی أَصحابَهُ: الَنجَّدَهَ، اَلنَّجدَهَ …

ترجمه: وانمود کرد که دارد غرق می شود و دوستانش را صدا زد: کمک، کمک …

فَأَسْرعَ أَصحابُهُ إلَیهِ لِیُنقِذوهُ، وَ عِندَما وَصَلوا إلَیهِ ضَحِکَ عَلَیهِم؛

ترجمه: دوستانش به طرفش شتافتند تا او را نجات دهند، هنگامی که به او رسیدند، به آنها خندید؛

کَرَّرَ هٰذَا الْعَمَلَ ثَلاثَ مَرّاتٍ، وَ فی الْمَرَّهِ الرّابِعَهِ ارْتَفَعَ الْمَوجُ وَ کادَ الشّابُّ یَغْرَقُ،

ترجمه: این کار را سه بار تکرار کرد. بار چهارم موج بالا آمد و نزدیک بود جوان غرق شود،

فَأَخَذَ یُنادی أَصحابَهُ، وَلٰکِنَّهُم ظَنّوا أَنَّهُ یَکْذِبُ مِن جَدیدٍ. فَلمَ یلَتْفتوا إلَیهِ

ترجمه: او شروع کرد به صدا زدن دوستانش؛ اما ایشان گمان کردند که وی دوباره دروغ می گوید. ازین رو به او توجهی نکردند؛

حَتَّی أَسْرعَ إلَیهِ أَحَدُ النّاسِ وَ أَنقَذَهُ،

ترجمه: تا اینکه یکی از مردم به سویش شتافت و او را رهاند.

فَقالَ الشّابُّ لِأصدِقائِهِ: «شاهَدْتُ نَتیجَهَ عَمَلی، فَکِذْبی کادَ یَقتُلُنی، فَلَنْ أَکْذِبَ بَعدَ الْیَومِ أَبَداً،

ترجمه: جوان به دوستانش گفت:«نتیجه کارم را دیدم. دروغم نزدیک بود مرا به کشتن دهد. از امروز به بعد هرگز دروغ نخواهم گفت.

وَ ما عادَ هٰذَا الشّابُّ إلَی الْکِذْبِ مَرَّهً أُخرَی.

ترجمه: این جوان دیگر به دروغ گفتن بازنگشت.

قالَ اللّهُ تَعالَی: یا أیّها الذین آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ کونوا مَعَ الصّادِقینَ

ترجمه: خداوند فرموده است: ای کسانی که گرویده اید از خداوند پروا کنید و با راستگویان باشید.

اَلصِّدقُ مَعَ اللّهِ یَتَجَلَّی بِإخلاصِ الْأعمالِ لَهُ؛ وَ الصِّدقُ مَعَ النّاسِ هوَ أَن لا نَکْذِبَ عَلَی الْآخَرینَ،

ترجمه: با خداوند راست بودن برای انسان با اخلاص در کارها جلوه گر می شود؛ و با مردم راست بودن، آن است که به دیگران دروغ نگوییم.

وَ قالَ النَّبیُّ: کبُرت خیانه أن تحدث أخاک حدیثًا هُو لک به مُصدّق و أنت له به کاذب.

ترجمه: پیامبر فرموده است: «خیانت بزرگی است که به برادرت که راستگویت می پندارد سخنی بگویی در الیوم ترید حالى که دروغ است!».

وَ قالَ الْإمامُ عَلیٌّ: مَا أَضْمَرَ أَحَدٌ شَیْئاً إِلاَّ ظَهَرَ فِی فَلَتَاتِ لِسَانِهِ، وَ صَفَحَاتِ وَجْهِهِ.

ترجمه: و امام علی فرموده است: « هیچ کس چیزى را در دل پنهان نمى کند، مگر این که در لغزشهای زبانش و در همه جای چهره اش آشکار مى گردد».

إذَنْ لا یَسْتَطیعُ الْکَذّابُ أَنْ یُخفیَ کِذْبَهُ أَوْ یُنکِرَهُ.

ترجمه: بنابراین الیوم ترید دروغگو نمی تواند دروغش را پنهان یا انکار کند.

ما أَجْمَلَ کَلامَ النَّبیِّ!: «لا تَنظُروا إلَی کَثرَهِ صَلاتِهِم وَ صَومِهِم وَ کَثرَهِ الْحَجِّ وَ الْمَعْروفِ وَ طنطْنَتِهِم بِاللَّیلِ؛

ترجمه: چه سخن پیامبر زیباست: به بسیاری نمازهایشان، روزه هایشان، حج شان، کارهای نیکشان و بانگ آرام نیایش شبانگاهشان نگاه نکنید؛

وَلٰکِنِ انْظُروا إلَصِدْقِ الَأحادیثِ و أداء الأمانه.»

ترجمه: اما به راستگویی و امانت داریشان نگاه کنید.

وازگان درس پنجم

عَیِّنِ الصَّحیحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نَصِّ الدَّرسِ. (با توجه به متن درست و نادرست را شناسایی کنید.)

۱- حاوَلَ الرَّجُلُ الْکَثیرُ الْمَعاصی أَن یُصلِحَ نَفْسَهُ، فَلَم یَستَطِعْ فِی الْبِدایَهِ. √ (مردی پرگناه کوشید که خودش را درست کند، اما در آغاز نتوانست.)

۲- طَلَبَ الرَّجُلُ الْفاضِلُ مِن الرَّجُلِ الْکَثیرِ الْمَعاصی أَنْ یَلْتَزِمَ بِکُلِّ الْحَسَناتِ. × (مرد هنرور از مرد پرگناه خواست که به همه نیکی ها پایبند باشد.)

۳- اِمْتَنَعَ الرَّجُلُ الْکَثیرُ الْمَعاصی عَنِ الذُّنوبِ لِوَفائِهِ بِالْعَهْدِ. √ (مرد پرگناه به خاطر وفا به پیمانش از گناه خودداری کرد.)

۴- کادَ الشّابُّ الْکَذّابُ یَغْرَقُ عِندَما کَذَبَ لِلْمَرَّهِ الثّالِثَهِ. × (جوان دروغ گو هنگامی که برای بار سوم دروغ گفت، نزدیک بود غرق شود.)

۵- یَظْهَرُ الْکِذْبُ فی فَلَتاتِ اللِّسانِ وَ صَفَحاتِ الْوَجْهِ. √ (دروغ در لغزشهای زبان و در همه جای چهره آشکار می شود.)

اَلْجُملَهُ بَعدَ النَّکِرَهِ

■ معمولاً هنگامی که بعد از اسمی نکره فعلی بیاید که درباره آن اسمِ نکره توضیح دهد، در ترجمه به فارسی بعد از آن اسم حرفِ ربطِ «که» می آید و فعل، مطابق شرایط جمله ترجمه می شود؛ مثال:

شاهَدْنا سِنجاباً یَقْفِزُ مِنْ شَجَرَهٍ إلی شَجَرَهٍ. = سنجابی را دیدیم که از درختی به درختی می پرید.

إرضاءُ النّاسِ غایَهٌ لا تُدْرَکُ. = راضی ساختن مردم، هدفی است که به دست آورده نمی شود.

رَأَیْتُ وَلَداً یَمْشی بِسُرعَهٍ. = پسری را دیدم که به سرعت راه می رفت.

■ عبارت (رَأَیْتُ وَلَداً یَمْشی بِسُرعَهٍ.) از دو جمله تشکیل شده، و بعد از اسم نکره «وَلَداً» فعل مضارعی آمده است که درباره «وَلَداً» توضیح می دهد؛ در ترجمه فارسی بین دو جمله، حرف ربط «که» می آید و فعل مضارع نیز معمولاً ماضی استمراری ترجمه می شود.

ماضی + اسم نکره + مضارع ماضی استمراری

■ امّا اگر فعلِ اوّل مضارع باشد، ترجمه فعل دوم چگونه خواهد بود؟ به مثال دقّت کنید.

أفتُشُ عَن مُعْجَمٍ یُساعِدُنی فی فَهمِ النُّصوصِ. = دنبال فرهنگ لغتی می گردم که مرا در فهم متون کمک کند. (کمک می کند)

أُشاهِدُ طالِباً یَکْتُبُ تَمارینَ الدَّرْسِ فِی الصَّفِّ. = دانش آموزی را می بینم که تمرین های درس را در کلاس می نویسد.

مضارع + اسم نکره + مضارع مضارع التزامی یا مضارع اِخباری

■ اکنون به ترجمه جمله زیر دقّت کنید.

اشْتَریَتُ الْیَومَ کِتاباً قَدْ رَأَیْتُهُ مِنْ قَبل. = امروز کتابی را خریدم که قبلاً آن را دیده بودم. (دیدم)

ماضی + اسم نکره + ماضی ماضی بعید یا ماضی ساده

تذکّر: ترجمه هنر است و باید در ترجمه به مطالبِ بسیاری مانند موضوع متن، قرائن و قواعد زبان مقصد توجّه کرد.

اخْتبِرْ نفْسَکَ: أ: تَرجِم هذه العبارهَ حَسَبَ قواعِدِ الدَّرسِ ثُمَّ عَیِّن نَوعَ الأفعالِ. (خودت را بیازما: این عبارت را با توجه به قواعد درس ترجمه کن؛ سپس نوع فعل ها را بازگو کن.)

اللُهُمَّ إنِّی أعوذُ بِکَ مِن نَفسٍ لا تَشبَعُ وَ مِن قَلبٍ لا یَخشَعُ وَ مِن عِلمٍ لا یَنفَعُ وَ مِن صلاهٍ لا تُرفَعُ وَ مِن دُعاءٍ لا یُسمَعُ.

(همانا من از نفسی که سیر نمی‌شود و از دلی که فروتنی نمی ورزد و از دانشی که سود نمی رساند و از نمازی که بالا برده نمی شود و از دعایی که شنیده نمی‌شود، به تو پناه می‌بردم.)

ب: مَیِّزِ الْأفَعالَ المُتعَدّیه مِنْ: یَهْدی: مُتِعدّ / کفَروا: لازم / قرَأتُ: مُتِعدّ / جَلسْنا: لازم

۱- لا تَشْبَعُ: سیر نمی شود ۲- لا یَخْشَعُ: فروتنی نمی کند ۳- لا ترْفعُ: بالا برده نمی شود (بالا نمی رود)

حوارٌ (گفتگو)

(شِراءُ شَریحَهِ الْهاتِفِ الْجَوّالِ) = خرید سیم کارت گوشی همراه

الزّائِرَهُ = حج گزار مُوَظَّفُ الإِتِّصالاتِ= کارمند مخابرات
رَجاءً، أَعْطِنی شَیحهَ الْجَوّالِ= لطفا؛ سیم کارت گوشی به من بدهید.تَفَضَّلی، و هَلْ تُریدینَ بِطاقَهَ الشَّحْنِ = بفرما؛ آیا کارت شارژ هم می خواهی.
نَعَم؛ مِنْ فَضْلِکَ أَعْطِنی بِطاقَهً بِمَبلَغِ خَمْسَهٍ وَ عِشرینَ ریالاً = آری؛ لطفا کارتی به مبلغ بیست و پنج ریال به من بده.تَسْتَطیعینَ أَنْ تَشْحَنی رَصیدَ جَوّالِکِ عَبْرَ الْإنتِرنِت = می توانی گوشی ات را از راه اینترنت شارژ کنی.
الزّائِرَهُ تُریدُ أَن تَتَّصِلَ لکِن لا یَعْمَلُ الشَّحْنُ، فَتَذْهَبُ عِندَ موَظَّفِ الإِتِّصالاتِ وَ تَقولُ لَهُ: = زیارت کننده می خواهد که تماس بگیرد؛ ولی کار نمی کند؛ در نتیجه نزد کارمند مخابرات می رود و به او می گوید:
عَفواً، فی بِطاقَهِ الشَّحْنِ إشکالٌ. = ببخشید؛ کارت شارژ اشکالی دارد.أَعْطینی الْبِطاقَهَ مِنْ فَضلِکِ. سامِحینی؛ أَنتِ عَلَی الْحَقِّ. أُبَدِّلُ لَکِ الْبِطاقَهَ. = کارت را به من بده؛ لطفا؛ مرا ببخش؛ حق با تو است؛ کارت را برایت عوض می کنم.

۱- اَلشَّیحَه: سیم کارت ۲- اَلشَّحْن: شارژ کردن ۳- أَنْ تَشْحَنی: که شارژ کنی ۴- اَلرَّصید: اعتبار مالی، شارژ ۵- سامِحینی: مرا ببخش ۶- أَنتِ عَلَی الْحَقِّ: حق با شماست

التمارین

اَلتَّمرینُ الْأَوَّلُ: أَیُّ کَلِمَهٍ مِن کَلِماتِ مُعجَمِ الدَّرسِ تُناسِبُ التَّوضیحاتِ التّالیَهَ؟ (چه واژه ای از واژگان لغتنامه درس با گزارش های زیر هماهنگ است.)

۱- ما کانَ یَعْرِفُ السِّباحَهَ؛ فَصَرَخَ النَّجْدَهَ، اَلنَّجْدَهَ: کاد یغرق (شنا نمی دانست؛ پس بانگ زد: کمک کمک: نزدیک بود غرق شود)

۲- أَخفی شَیئاً، وَ جَعَلَهُ بَعیداً عَنِ الْأَنظارِ: أضمَرَ (چیزی را نهفت و آن را دور از نگاه ها نهاد: پنهان کرد.)

۳- حَسِبَهُ کِذْباً، وَ ما قَبِلَهُ: أنکَرَ ( آن را دروغ پنداشت و نپذیرفتش: دروغ دانست.)

۴- عَمِلَ عَمَلاً عِدَّهَ مَرّاتٍ: کرَّرَ (کاری را چندبار انجام داد: تکرار کرد.)

۵- أَصْبَحَ کَبیراً: کبُرّ (بزرگ گشت: بزرگ شد.)

اَلتَّمرینُ الثّانی: تَرجِمَ الأحادیثَ، ثُمَّ عَیِّنِ المَطلوبَ مِنکَ. (حدیث ها را ترجمه کن؛ سپس آنچه را از تو خواسته شده، شناسایی کن.)

۱- اَلْعِلْمُ نورٌ وَ ضیاءٌ یَقْذِفُهُ اللهُ فی قُلوبِ أولیائه. (اَلْمُبتَدَأَ وَ الْفاعِلَ)

(دانش نور و روشنایی است که خدا در دلهای دوستانش می افکند.) / اَلْمُبتَدَأَ: اَلْعِلْمُ / الْفاعِلَ: اللهُ

۲- لا تَغتَرّوا بِصلاتِهِم وَ لا بِصیامِهِم … وَ لکِنِ اختَبِروهُم عِندَ صِدقِ الحَدیثِ وَ أداءِ الأمانَهِ. (فعلَ الأمر و فعلَ النَّهی)

(فریب نماز خواندن و روزه گرفتنشان را نخورید،… ولى ایشان را با راستگوئى و امانت داری بیازمایید.) / فعلَ الأمر: اختَبِروا / فعلَ النَّهی: لا تَغتَرّوا

۳- لا تَستَشِرِ الکَذّابَ فَإنَّهُ کَالسَّرابِ یُقَرِّبُ عَلَیکَ البَعیدَ وَ یُبَعِّدُ عَلَیکَ القَریبَ. (اسمَ المُبالغهِ) / اسمَ المُبالغهِ: الکَذّابَ

(با دروغگو مشورت مکن؛ زیرا او همانند سراب است. دور را برای تو نزدیک می سازد و نزدیک را برای تو دور می سازد.)

۴- یَبلُغُ الصّادِقُ بِصِدقِهِ ما لا یَبلُغُهُ الکاذِبُ بِاحتِیالِهِ. (الفاعِلَ)

(انسان راستگو با راستگویى به جایى می رسد که دروغگو با فریبکاری اش بدان نمی رسد.) / الفاعِلَ: الصّادِقُ، الکاذِبُ

۵- لا تُحَدِّثْ النّاسَ بِکُلِّ ما سَمِعتَ بِهِ. (فعلَ النَّهی)

(درباره هر آنچه شنیدى با مردم سخن مگو.) / فعلَ النَّهی: لا تُحَدِّثْ

۱- اَلسِّباحَه: شنا کردن ۲- لا تَغتَرّوا: فریب نخورید ۳- لا تَسْتَشِرْ: با … مشورت نکن ۴- یُقَرِّبُ: نزدیک می سازد ۵- یُبَعِّدُ: دور می سازد ۶- اَلإِحْتیال: فریبکاری

اَلتَّمْرینُ الثّالِثُ: عَیِّنِ الْکَلِمَهَ الْغَریبَهَ فی کُلِّ مَجموعَهٍ مَعَ بَیانِ السَّبَبِ. (واژه ناهماهنگ در هر مجموعه را با بیان سبب شناسایی کن.)

۱- اَلْفُنون(هنرها) ■ اَلْخَدّ(گونه) □ اَلْفَم(دهان) □ اَللِّسان(زبان) □

۲- اَلْقِشْر(پوست) □ اَللُّبّ(مغز میوه) □ اَلنَّوی(هسته) □ اَلْغاز(گاز) ■

۳- الثَعْلَب(روباه) □ الکَلْب(سگ) □ اَلْمَرَح(با ناز و الیوم ترید خودپسندی) ■ اَلْحِمار(خر) □

۴- اَلْیَمین(راست) □ اَلطَّنّان(مرغ مگس) ■ اَلشِّمال(چپ) □ اَلْأَمام(پیش رو) □

۵- اَلصَّلاه(نماز) ■ اَلشَّریحَه(شارژ) □ اَلرَّصید(اعتبار مالی) □ اَلْجَوّال(گوشی همراه) □

۶- اَلْأَحِبَّه(دوستان) □ اَلْأَصْدِقاء(دوستان) □ اَلْأَصْحاب(یاران) □ اَلْإضاعَه(تبان کردن) ■

الَتمّْرینُ الرّابعُ:

أ: ترَجِمِ الجُملَ التاّلیهَ، ثمَ عیِنِ المْطَلوبَ مِنکَ. (جمله های زیر را با توجه به قواعد درس ترجمه کن؛ سپس آنچه را از تو خواسته شده شناسایی کن.)

۱- سافَرتُ إلَی قَریَهٍ شاهَدتُ صورَتَها أیّامَ صِغَری. (اَلْمَجرورَ بِحَرفِ جَرٍّ وَ الْمَفعولَ)

(به روستایی سفر کردم که تصویرش را در روزگار خردسالی ام دیده بودم.) / اَلْمَجرورَ بِحَرفِ جَرٍّ: قَریَهٍ / الْمَفعولَ: صورَتَ

۲- عَصَفَت ریاحٌ شَدیدَهٌ خَرَّبَت بَیتاً جَنبَ شاطِئِ البَحرِ. (اَلْمَفعولَ وَ الْمُضافَ إلَیهِ)

(بادهای شدید طوری وزید که خانه ای را کنار ساحل دریا ویران کرد.) / اَلْمَفعولَ: بَیتاً / الْمُضافَ إلَیهِ: شاطِئِ، البَحرِ

۳- وَجَدتُ بَرنامَجاً یُساعِدُنی عَلَی تَعَلُّمِ العَرَبیَّهِ. (اَلْمَفعولَ وَ الْمُضافَ إلَیهِ)

(برنامه ای یافتم که مرا در آموزش زبان عربی یاری می کرد.) / اَلْمَفعولَ: بَرنامَجاً، ی / الْمُضافَ إلَیهِ: العَرَبیَّهِ

۴- الکِتابُ صَدیقٌ یُنقِذُکَ مِن مُصیبَهِ الجَهلِ. (اَلْمُبتَدَأَ وَ الْخَبَرَ)

(کتاب دوستی است که تو را از بلای نادانی می رهاند.) / اَلْمُبتَدَأَ: الکِتابُ / الْخَبَرَ: صَدیقٌ

۵- یُعجِبُنی عیدٌ یَفرَحُ فیهِ الفُقَراءُ. ( اَلْجَمعَ الْمُکَسَّرَ وَ نونَ الْوِقایَهِ)

(عیدی به شگفتم می آورد که تهیدستان در آن شاد شوند.) / اَلْجَمعَ الْمُکَسَّرَ: الفُقَراءُ / نونَ الْوِقایَهِ: یُعجِبُنی

ب: عَیِّنِ الأفْعالَ المُتعَدّیَ مِن هذِهِ الْأفَعالِ التَّی جاءَتْ فِی الجُمَلِ السّابقَهِ:

سافَرْتُ: لازم / شاهَدْتُ: مُتِعدّ / عَصَفَتْ: لازم / خَرَّبَتْ: مُتِعدّ

۱- بَرنامَج: برنامه

اَلْبَحثُ الْعِلمیُّ (پژوهش علمی.)

اُکتُبْ خَمْسَ عِباراتٍ بِالْعَرَبیَّهِ حَوْلَ آدابِ الْکَلامِ. (پنج عبارت به عربی درباره آداب سخن بنویس.)

الیوم ترید

آزمون مجازی عربی یازدهم انسانی | درس 2: صناعه التلمیع فی الادب الفارسی

آزمون مجازی عربی یازدهم انسانی | درس 2: صناعه التلمیع فی الادب الفارسی

تیم مدیریت گاما

آزمون مجازی عربی یازدهم انسانی | درس 3: عجائب المخلوقات

آزمون مجازی عربی یازدهم انسانی | درس 3: عجائب المخلوقات

تیم مدیریت گاما

آزمون آنلاین عربی یازدهم انسانی | درس 7: لا تقنطوا

آزمون آنلاین عربی یازدهم انسانی | درس 7: لا تقنطوا

تیم مدیریت گاما

آزمون نوبت اول عربی (2) یازدهم انسانی دبیرستان ماندگار البرز | دی 1396 + پاسخ

آزمون نوبت اول عربی (2) یازدهم انسانی دبیرستان ماندگار البرز | دی 1396 + پاسخ

مهدی اسماعیل زاده

تمرین عربی (2) انسانی یازدهم دبیرستان الیاسی | درس 1: مَواعِظُ قَیِّمَةٌ

تمرین عربی (2) انسانی یازدهم دبیرستان الیاسی | درس 1: مَواعِظُ قَیِّمَةٌ

محمد بهرامی دشتکی

راهنمای گام به گام عربی، زبان قرآن (2) یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی | اَلدَّرْسُ الثّاني: صِناعَةُ التلَّميع في الْأدَبِ الفْارِسيِّ

راهنمای گام به گام عربی، زبان قرآن (2) یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی | اَلدَّرْسُ…

آزمون عربی (2) یازدهم انسانی | اَلدَّرْسُ الْأِوَّلُ: مَواعِظُ قَیِّمَةٌ

آزمون عربی (2) یازدهم انسانی | اَلدَّرْسُ الْأِوَّلُ: مَواعِظُ قَیِّمَةٌ

امتحان مستمر درس چهارم عربی (2) یازدهم انسانی دبیرستان شهدای عشایر | اَلدَّرْسُ الرّابِعُ: تأثیرُ اللُّغَةِ الْفارِسيَّةِ عَلَی اللُّغَةِ الْعَرَبيَّةِ

امتحان مستمر درس چهارم عربی (2) یازدهم انسانی دبیرستان شهدای عشایر | اَلدَّرْسُ…

سؤالات و پاسخنامه امتحان نوبت اول عربی (2) پایه یازدهم رشته انسانی | دبیرستان غیردولتی باقرالعلوم منطقه 2 تهران

سؤالات و پاسخنامه امتحان نوبت اول عربی (2) پایه یازدهم رشته انسانی | دبیرستان غیردولتی…

نمونه سؤال امتحان نوبت دوم عربی (2) رشتۀ انسانی پایه یازدهم منطقۀ بوکان | خرداد 1397

نمونه سؤال امتحان نوبت دوم عربی (2) رشتۀ انسانی پایه یازدهم منطقۀ بوکان | خرداد…

علی رضا رضازاده

آزمون نوبت اول عربی یازدهم انسانی دبیرستان حکیم سنایی | دیماه 1396

آزمون نوبت اول عربی یازدهم انسانی دبیرستان حکیم سنایی | دیماه 1396

امتحان عربی (2) یازدهم رشته انسانی دبیرستان نمونه دولتی شهید حیدری موسوی هشترود | درس 3: عَجائِبُ الْمَخلوقاتِ

امتحان عربی (2) یازدهم رشته انسانی دبیرستان نمونه دولتی شهید حیدری موسوی هشترود…

آزمون نوبت دوم عربی، زبان قرآن (2) پایه یازدهم دبیرستان آیت اله طالقانی | خرداد 1397 + پاسخ

آزمون نوبت دوم عربی، زبان قرآن (2) پایه یازدهم دبیرستان آیت اله طالقانی | خرداد…

أمالی السید المرتضى — الجزء الثانی

[ تأویل آیة ]
ان سأل سائل عن قوله تعالى حاکیا عن یوسف علیه السلام (لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم وهو أرحم الراحمین). فقال لم خص الیوم بالقول وانما أراد العفو عنهم فی جمیع مستقبل أوقاتهم. الجواب قلنا فی هذه الآیة وجوه أربعة.
أولها انه لما کان هذا الوقت الذی أشار الیه هو أول أوقاته التی کشف فیها نفسه لهم وأطلعهم على ما کان یستره عنهم من أمره أشار إلى الوقت الذی لو أراد الانتقام لابتدأ به فیه والذی عفا فیه عنهم لم یراجع الانتقام.
وثانیها أن یوسف علیه السلام لما قدم توبیخهم وعدد علیهم قبیح ما فعلوه وعظیم ما ارتکبوه وهو مع ذلک یستر عنهم نفسه ولا یفصح لهم بحاله قال لهم عند تبین أمرهم (لا تثریب علیک الیوم) أی قد انقطع عنکم توبیخی ومضى عذلی ولائمتی عند اعترافکم بالذنب وکان ذکر الیوم دلالة على انقطاع المعاقبة والتوبیخ وعلى أن الاوقات المتصلة بالیوم تجری مجراه فی زوال الغضب وتمام(14 - امالى نى)
العفو وسقوط الیوم ترید المواقفة لهم على ما سلف منهم.
وثالثها(1) ان ذکر الیوم المراد به الزمان والحین فوضع الیوم موضع الزمان کله المشتمل على اللیالی والایام والشهور والسنین کما یقول العربی لغیره قد کنت تستحسن شرب الخمر فالیوم وفقت لترکها ومقتها یرید فی هذا الزمان ولا یرید یوما واحدا بعینه ومثله قد کنت تقصر فی الجواب عن فنون العلم فالیوم ما یعجزک مسألة ولا تتوقف عن جواب برید بالیوم باقی الزمان کله.
وقال امرؤ القیس
حلت لی الخمر وکنت امرأ * عن شربها فی شغل شاغل
فالیوم فاشرب غیر مستحقب * إثما من الله ولا واغل(2)
لم یقصد یوما بعینه.
ومثله
الیوم یرحمنا من کان یغبطنا * والیوم نتبع من کانوا لنا تبعا
وقال لبید
وما الناس إلا کالدیار وأهلها * بها یوم حلوها وغدوا بلاقع
کل ذلک لا یراد بذکر الیوم والغد فیه إلا جمیع الاوقات المستقبلة.
ورابعها أن یکون المراد لا تثریب علیکم البتة ثم قال الیوم یغفر الله لکم فتعلق الیوم بالغفران وکان المعنى غفر الله لکم الیوم. وقد ضعف قوم هذا الجواب من جهة أن الدعاء لا ینصب ما قبله.
فأما معنى التثریب فان أبا عبیدة قال معناه لا شغب ولا معاقبة ولا إفساد.
وقال الشاعر
فعفوت عنهم عفو غیر مثرب * وترکتهم لعقاب یوم سرمد
وقال أبوالعباس ثعلب یقال ثرب فلان على فلان اذا عدد علیه ذنوبه. وقال بعضهم وهو ابن مسلم التثریب مأخوذ من لفظ الثرب وهو شحم الجوف فکأنه موضوع للمبالغة فی اللوم والتعنیف والتقصى إلى ابعد غایاتها [ تأویل خبر ].
روى أبوعبید القاسم بن سلام عن حجاج عن حماد بن سلمة عن هشام بن حسان وحبیب بن الشهید عن ابن سیرین عن أبی هریرة أن النبی صلى الله علیه وسلم نهى عن کسب الرمازة. وقال أبوعبید قال حجاج الزمارة الزانیة وقال مثل هذا مثل حدیثه الآخر انه نهى عن کسب البغی. وقال أبوعبید وقال غیر حجاج هی الرمازة بتقدیم الراء قال وقول حجاج أثبت عندنا لانهم کانوا یکرهون إماء‌هم على البغاء فأنزل الله (ولا تکرهوا فتیاتکم على البغاء ان أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحیاة الدنیا) قال فالعرض هو کسب البغی الذی نهى النبی صلى الله علیه وسلم عنه. قال أبوعبید ولا أعلم مم أخذت الرمازة غیر أنی وجدتها مفسرة فی الحدیث. وقال ابن قتیبة الامر على ما ذکر أبوعبید إلا ما أنکره على من زعم انها الرمازة لان الرمازة الیوم ترید هی الفاجرة سمیت بذلک لانها ترمز أی تومئ بعینیها وحاجبیها وشفتیها.قال الفراء وأکثر الرمز بالشفتین ومنه قوله تعالى (أن لا تکلم الناس ثلاثة أیام إلا رمزا) فالرمازة صفة من صفات الفاجرة ثم صار إسما لها أو کالاسم ولذلک قیل لها
هلوک لانها تتهالک على الفراش أو على الرجل ثم صار إسما لها دون غیرها من النساء وإن تهالکت على زوجها وقیل لها خرنع للینها وتثنیها ثم صار ذلک إسما لها دون غیرها من النساء وان لانت وتثنت ونحوه قولهم للبعیر أعلم لشق فی مشفرة الاعلى ثم صار کالاسم له وکذلک قولهم للذئب أزل للرسخ ثم صار کالاسم له والمرمزة لا تکاد تعلن بالکلام انما تومض أو ترمز أو تصفر.
قال الشاعر
رمزت إلی مخافة من بعلها * من غیر أن یبدو هناک کلامها
وقال الاخطل
أحادیث سداها ابن حدراء فرقد * ورمازة مالت لمن یستمیلها
وقال الراجز
یومئن بالاعین والحواجب * إیماض برق فی عماء ناضب(3)
- والعماء - السحاب - والناضب - البعید.
وقال بعضهم انما قیل للفاجرة قحبة من القحاب وهو السعال قال وأحسبه أراد أنها تتنحنح أو تسعل ترمز بذلک. قال وبلغنی عن المفضل أنه کان یقول فی قول الیوم ترید الناس أجبن من صافرأنه الرجل یصفر للفاجرة فهو یخاف کل شئ. وأما الاصمعی فانه کان یقول الصافر ما یصفر من الطیر وانما وصف بالجبن لانه لیس من الجوارح. وقال ابن قتیبة ولاأرى القول الا قول المفضل والدلیل على ذلک قول الکمیت بن زید الاسدی
أرجو لکم أن تکونوا فی إخائکم * کلبا کورهاء تقلی کل صفار(4)
لما أجابت صفیرا کان الیوم ترید آیتها * من قابس شیط الوجعاء بالنار
وهذه امرأه کان یصفر لها رجل فتجیبه فتمثل زوجها به وصفر لها فأتته فشیطها بمیسم فلما أعاد الصفر قالت قد قلینا کل صفار ترید انا قد عففنا وأطرحنا کل فاجر.
قال أبو بکر بن القاسم لانبارى والاختیار عندى الزمارة معجمة الزاى على ما قال أبو عبید لحجج ثلاث. احداهن اجماع أصحاب الحدیث على الزمارة. والحجة الیوم ترید الثانیة أن الفاجرة سمیت زمارة لانها تحسن نفسها وکلامها والزمر عند العرب الحسن.
قال عمرو بن أحمر الباهلی یصف شرابا وغناء
دنان حنانان بینهما * رجل أجش غناؤه زمر
قال الاصمعی معناه غناؤه حسن کأنه مزامیر داود.
والحجة الثالثة أنهم سموا الفاجرة زمارة لمهانتها وقلة ما فیها من الخیر من قولهم نعجة زمرة اذا کانت قلیلة الصوف ویقال رجل زمر المروء‌ة اذا کان قلیلها.
قال ابن أحمر
مطلنفئا لون الحصى لونه * یحجر عنه الذر ریش زمر
- المطلنفئ - اللصوق بالارض - والذر - النمل - والزمر - القلیل.
فسمی البغی زمارة على وجه الذم لها والتصغیر لشأنها کما قیل لها فاجرة لمیلها عن القصد یقال فجر الرجل اذا مال.
قال لبید
فإن تتقدم تغش منها مقدما * غلیظا وإن أخرت فالکفل فاجر(5)
أی مائل - والکفل - کساء یوضع على ظهر البعیر یوقى من العرق. [ قال المرتضى ]
رضى الله عنه ولا أرى لاحدى الروایتین على الاخرى رجحانا لان کل واحدة منهما قد أتت من جهة من یسکن إلى مثله ولکل منهما مخرج فی اللغة وتأویل یرجع إلى معنى واحد لان الرمازة بالراء غیر معجمة یرجع معناها على ما ذکر ابن قتیبة إلى معنی الفجور ومن رواها بالزای المعجمة فالمرجع فی معناها إلى ذلک ایضا على الوجهین اللذین ذکرهما ابن الانباری فالاولی أن یثبتا متساویین ویکون الراوی مخیرا بینهما.
أخبرنا أبوعبیدالله محمد بن عمران المرزبانی قال أنشدنی محمد بن حمد الکاتب قال أنشدنا أحمد بن یحیى ثعلب عن ابن الاعرابی للمضرب وهو عقبة بن کعب بن زهیر بن أبى سلمى
وما زلت أرجو نفع سلمى وودها * وتبعد حتى ابیض من المسائح
وحتى رأیت الشخص یزداد مثله * الیه وحتى نصف رأسی واضح
علا حاجبی الشیب حتى کأنه * ظباء جرت منها سنیح وبارح(6)
وهزة أظعان علیهن بهجة * طلبت وریعان الصبا بی جامح
فلما قضینا من منى کل حاجة * ومسح بالارکان من هو ماسح
أخذنا بأطراف الاحادیث بیننا * وسالت بأعناق المطی الاباطح
وشدت على حدب المهارى رحالنا * ولا ینظر الغادی الذی هو رائح
قفلنا على الخوص المراسیل وارتمت * بهن الصحاری والصفاح الصحاصح
وأنشد ابن الاعرابی
قصدت بعینی شادن وتبسمت * بحماء عن غر لهن غروب
جرى الاسحل الاحوى علیهن أو جرى * علیهن من فرع الاراک قضیب
أخبرنا أبوالحسن على بن محمد الکاتب قال أخبرنی محمد بن یحیى الصولى قال حدثنا محمد بن الحسن البلغى قال حدثنا أبوحاتم قال سمعت الاصمعى یقول سمعت الرشید یقول قلب العاشق علیه مع معشوقه فقلت له هذا والله یا أمیرالمؤمنین قول عروة بن حزام العذرى لعفراء
وإنی لیعرونى لذکراک روعة * لها بین جلدى والعظام دبیب
وما هو إلا أن أراها فجاء‌ة * فأبهت حتى لا أکاد أجیب
وأصرف عن دارى الذی کنت عارفا * ویعزب عنی علمه ویغیب
ویضمر قلبی غدرها ویعینها * علی فما لی فی الفؤاد نصیب
فقال الرشید من قال هذا وهما فانی أقوله علما ولله درک یا أصمعی فانی أجد عندک ما تضل عنه العلماء. قال الصولى فأخذه العباس ابن الاحنف فقال
یهیم بحران الجزیرة قلبه * وفیها غزال فاتر الطرف ساحر
یؤازره قلبی علی ولیس لی * یدان بمن قلبی علی یوازره
وأشار الیه أیضا فی قوله
قلبى إلى ما ضرنی داعى * بکثر أحزانی وأوجاعی
کیف احتراسی من عدوی اذا * کان عدوی بین أضلاعی
وأخذه سهل بن هرون الکاتب فقال
أعان طرفى على جسمی وأعضائی * بنظرة وقفت جسمی على دائی
وکنت غرا بما تجنی على یدی * لا علم لی أن بعضی بعض أعدائى
وقال البحتری
ولست أعجب من عصیان قلبک لی * یوما اذا کان قلبی فیک یعصینی
وروى أبوعکرمة الضبی عن مسعود بن بشر المازنی قال قال لنا الاصمعی یوما ما أحسن ما قیل فی صفة امرأة عجزاء خمصانة فأنشده قول الاعشى
صفر الوشاحین مل‌ء الدرع بهکنة * اذا تاتت یکاد الخصر ینخزل
وأنشد قول علقمة بن عبدة
صفر الوشاحین مل‌ء الدرع خربعة * کأنها رشأ فی البیت ملزوم
وأنشد قول ذی الرمة
ترى خلفها نصفا قناة قویمة * ونصفا نقا یرتج أو یترمرم
فقال أحسن ما قیل فیه قول أبى وجزة السعدی
أدماء عیطلة یکاد رداؤها * یقوی ویشبع ما أخب إزارها
قال عکرمة ومثله قول الحارث بن خالد المخزومی
غرثان سمط وشاحها قلق * ریان من أردافها المرط
وأخبرنا المرزبانی قال حدثنا محمد بن ابراهیم قال حدثنا أبوالعیناء قال حدثنی الاصمعی قال لما مات محمد بن سلیمان بن على الهاشمی دخلت على أخیه جعفر بن سلیمان وقد حزن
علیه حزنا شدیدا ولم یطعم ثلاثا فأنشدته لابن اراکة الثقفی
لعمری لئن أتبعت طرفک ما مضى * من الدهر أو ساق الحمام إلى القبر
لتستنفدن ماء الشؤن بأسره * وإن کنت تمریهن من ثبج البحر
فقلت لعبد الله إذ حن باکیا * تعز وماء العین منهمر یجری
تبین فإن کان البکا رد هالکا * على أحد فاجهد بکاک على عمرو
ولا تبک میتا بعد میت أحبه * علی وعباس وآل أبی بکر
قال فأمر فجئ بالطعام فأکل من ساعته. قوله - حن باکیا - معناه رفع صوته بالبکاء وقال قوم الخنین بالخاء معجمة من الانف والحنین من الصدر وهو صوت یخرج من کل واحد منهما.
وأخبرنا المرزبانی قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن یزید النحوى قال سمعت الثوری یقول دخلنا مع الاصمعی إلى اسماعیل بن جعفر لیلة فی حاجة فأنشده الاصمعی أبیات ابن هرمة
أتیناک نرجو حاجة ووسیلة * لدیک وقد تحظى لدیک الوسائل
ونذکر ودا شده الله بیننا * على الدهر لم تدبب الیه الغوائل
فاقسم ما أکبا زنادک قادح * ولا أکذبت فیک الرجاء القوابل
ولا أرجعت ذا حاجة عنک علة * ولا عاق حرا عاجلا منک آجل
ولا لام فیک الباذل الوجه نفسه * ولا احتکمت فی الجود منک المباخل
لم یزد على هذه الابیات فقضى حاجته وأجاب مسألته.
[ قال المرتضى ] رضى اله عنه ویشبه أن یکون ابن هرمة أخذ قوله * ولا کذبت فیک الرجاء القوابل
من قول الحزین الکنانی فی زید بن على بن الحسین علیه السلام
فلما تردى بالحمائل وانثنی * یصول بأطراف القنی والذوابل
(15 - أمالی نى)
تبینت الاعداء أن سنانه * یطیل حنین الامهات الثواکل
تبین فیه میسم العز والتقى * ولیدا یفدى بین أیدى القوابل
وأخبرنا على بن محمد الکاتب قال حدثنا محمد بن یحیى الصولى قال حدثنی محمد بن الحسن البلغی قال حدثنی أبوحاتم عن الاصمعی قال قال الرشید یوما یا أصمعی أتعرف للعرب اعتذارا وندما ودع النابغة فانه یحتج ویعتذر فقلت ما أعرف ذلک إلا بشر بن أبی خازم الاسدی فانه هجا أوس بن حارثة بن لام فأسره بعد ذلک فأراد قتله فقالت له أمه وکانت ذات رأى والله لا محا هجاء‌ه لک إلا مدحه إیاک فعفا عنه. فقال بشر
وإنی علی ما کان منی لنادم * وإنی إلى أوس بن لام لتائب
فهب لی حیاتی والحیاة لقائم * یسرک فیها حین ما أنت واهب
وإنى إلى أوس لیقبل توبتى * ویعرف ودى ما حییت لراغب
سأمحو بمدح فیک إذ أنا صادق * کتاب هجاء سار إذ أنا کاذب
فقال الرشید للاصمعی ان دولتى لتحسن ببقائک فیها.
وأخبرنا على بن محمد الکاتب قال حدثنا ابن درید قال حدثنا عبدالرحمن بن أخی الاصمعی عن عمه قال سعمت بیتین لم أحفل بهما ثم قال قلت هما على کل حال خیر من موضعهما من الکتاب قال فانی عند الرشید یوما وعنده عیسى بن جعفر فأقبل على مسرور الکبیر فقال یا مسرور کم فی بیت مال السرور فقال ما فیه شئ قال عیسى هذا بیت مال الحزن فاغتم لذلک الرشید وأقبل على عیسى وقال والله لتعطین الاصمعى سلفا على بیت ما السرور ألف دینار فوجم عیسی وأنکر فقلت فی نفسی جاء موضع البیتین وأنشدت الرشید
اذا شئت أن تلقى أخاک معبسا * وجداه فی الماضین کعب وحاتم
فکشفه عما فی یدیه فإنما * یکشف أخبار الرجال الدراهم
قال فتجلى عن الرشید وقال لمسرور أعطه على بیت مال السرور ألفی دینار فأخذت
بالبیتین ألفی دینار وما کانا یساویان عندی درهمین
---------------------------------------------
(1) - قلت هذا هو الجواب الصحیح وایضاح ذلک ان العرب اذا أطلقت اللیل فانما یریدون به سواد اللیل من حین تغرب الشمس إلى طلوع الفجر الثانى واذا أطلقت الیوم فقد ترید به بیاض النهار کما اذا قالوا جالست فلانا یوما وقد ترید به مطلق الوقت أى ساعة من لیل أو نهار کما قى قوله صلى الله علیه وسلم تلک أیام الهرج أى وقته وفرقان ما بین ذلک انهم اذا قرنوا به من الافعال ماله استمرار أرادوا منه بیاض النهار کالمجالسة والمحادثة ونحوهما مما یستوعب وقتا طویلا واذا قرنوا به من الافعال ما لیس له استمرار بل هو من الافعال الآنیة أراودا به مطلق الوقت وعلى هذا الآیة وما استشهد به المصنف من الشواهد الشعریة
(2) - الواغل - الذی یدخل على القوم وهم یشربون فیشرب معهم من غیر دعوة فأما الذى یأتى الولائم من غیر دعوة لیأکل فیسمى وارشا والناس یسمونه طفیلیا نسبة إلى طفیل وهو رجل من أهل الکوفة من بنی عبدالله بن غطفان کان یأتی الولائم من غیر ان یدعى الیها وکان یقول وددت ان الکوفة کلها برکة مصهرجة فلا یخفى علی منها شئ
(3) أنشده فی اللسان فی مادة زم ر یومضن بالاعین والحواجب - والمعنى واحد -
(4) - الورهاء - المرأة الحمقاء - وتقلى - تکره وتبغض - وآیتها - أی علامتها یرید ان ذلک کان علامة بینها وبین خلیلها اذا جاء یریدها - والوجعاء - الاست - - وشیط - یقولون شیط فلان اللحم اذا دخنه بالنار ولم ینضجه وشیط الطاهی الرأس والکراع
اذا أشعل فیهما النار حتى یتشیط ما علیهما من الشعر والصوف ومنهم من یقول شوط
(5) قلت قال لبید ذلک یخاطب عمه أبا مالک وکان وقع بینهما ما یوجب العتب وقبل هذا البیت
فقلت ازدجر أحناء طیرک واعلمن * بانک إن قدمت رجلک عاثر
فاصبحت أنى تأتها تلتبس بها * کلا مرکبیها تحت رجلیک شاجر
- ازدجر - أزجر - وأحناء طیرک - أى جوانب طیشک - والشاجر - المختلف
(6) یقول ان الشیب انتشر فی حواجبه فکأنه الظباء البیض انتشرت فی الصحراء فی کل صوب - والسانح - ما ولاک میامنه - والبارح - ما ولاک میاسره. قال ابن برى والعرب الیوم ترید تختلف فی العیافة یعنى فی التیمن بالسانح والتشائم بالبارح فأهل نجد یتیمنون بالسانح قال ذو الرمة
خلیلى لا لا قیتما ما حییتما * من الطیر الا السانحات وأسعدا
وقال النابغة
زعم البوارح ان رحلتنا غدا * وبذاک تنعاب الغراب الاسود
وقال کثیر وهو حجازى یتشاء‌م بالسانح
أقول اذا ما الطیر مرت مخیفة * سوانحها تجرى ولا أستثیرها
هذا هو الاصل ثم قد یستعمل النجدى لغة الحجازی فمن ذلک قول عمرو بن قمیئة وهو نجدى
فبین على طیر سنیح نحوسه * واشأم طیر الزاجرین سنیحها

الیوم ترید

اکوسیستم DeFi Alium Finance که یک صرافی غیرمتمرکز چند زنجیره‌ای بومی و بازار NFT را ترکیب می‌کند، به افتخار فهرست شدن در صرافی ارزهای دیجیتال MEXC، یک airdrop گسترده را اعلام کرد. برای شرکت در هدیه توکن، دارندگان توکن MX باید توکن ها را به اشتراک بگذارند، و سپس حق رای را دریافت می کنند و می توانند یکی از برندگان ایردراپ آلیوم فاینانس شوند. بسته به اندازه موجودی توکن های MX در Spot Wallet، گیرندگان توکن های ALM به صورت تصادفی انتخاب می شوند.

شراکت با چنین صرافی ارزهای دیجیتال بزرگ مانند MEXC، که امروزه به بیش از 6 میلیون کاربر از سراسر جهان خدمات ارائه می دهد، یک رویداد مهم برای شرکت ما است. ما قصد داریم در آینده تعامل خود را گسترش دهیم و ابتکارات مشترک جدیدی را برای جامعه راه اندازی کنیم."

رای گیری با توکن های MX از روز سه شنبه، 22 فوریه آغاز می شود و از ساعت 02:00 تا 10:50 (UTC) ادامه خواهد داشت. برندگان Airdrop جوایزی در قالب توکن های ALM با ارزش کل بیش از 26000 دلار دریافت خواهند کرد.لیست توکن ALM نیز در همان روز انجام خواهد شد. واریز و برداشت وجه در ساعت 15:00 (UTC) در دسترس خواهد بود.

"همه کاربران ثبت نام شده می توانند توکن ALM را در یک روز لیست معامله کنند. این توکن برای معامله در جفت ALM/USDT در دسترس خواهد بود. دنیس دنیسوف گفت: انتظار می‌رود سال 2022 سال بزرگی برای Alium ما باشد و فهرست شدن در MEXC به افزایش پذیرش انبوه کمک می‌کند.

این شرکت همچنین قصد دارد DAO را در سال جاری راه اندازی کند تا محیطی باز برای کاربران و توسعه دهندگان ایجاد کند.

درباره MEXC Global

MEXC Global که در آوریل 2018 تاسیس شد، یک پلت فرم معاملاتی دارایی دیجیتال با بیش از 7 میلیون کاربر است که خدمات یک مرحله ای از جمله نقطه، حاشیه، ETF های اهرمی، معاملات مشتقات و خدمات سهام را به کاربران ارائه می دهد. اعضای اصلی تیم از شرکت‌های بین‌المللی و شرکت‌های مالی هستند و تجربه‌ای در بلاک چین و صنایع مالی دارند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا