استراتژی فارکس

آشنایی با فاندامنتال بازار جهانی ارز

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – دارایی ها در بازار ارز

در روش ارش گذاری مطلق که مورد استفاده دو شبکه قیمت گذاری EBS و رویترز است فقط قیمت ارزها بر مبنای دلار اعلام میشود . این دو شبکه اطلاع رسانی به عنوان مراجع اعلام قیمت در بازار ارز شناخته می شوند. هیچکدام از این دو شبکه به عنوان مبادله گر در بازار ارز فعالیت ندارند بلکه با دریافت قیمت از بانک های مختلف قیمت مبنای بازار را اعلام می کنند. این قیمت مبنا که از طرف این دو شبکه اطلاع رسانی اعلام می شود در واقع نرخ تعادلی ارزها برای عرضه و تقاضای بانک ها و حجم های بزرگ بازار ارز است. این نرخ مشخص می کند در هر لحظه از شبانه روز نرخ در چه جایگاهی قرار دارد. تغییرات نرخ ارزها بطور میانگین در روزهای عادی برای جفت ارزهای اصلی 17000 بار تغییر میکند با این حال قیمت مبنا در بازار قیمتی است که بانک برای مبادله حاضر به خرید و فروش هستند نه قیمتی که از طرف EBS و رویترز به عنوان مبنا اعلام می شود

در ابتدای بحث اشاره کردیم که دو شیوه قیمت گذاری برای ارزها وجود دارد ، ارزش گذاری مطلق حالتی از اعلام نرخ ارز است که حتما در یکی از دو طرف جفت ارز مورد مبادله دلار آمریکا وجود داشته باشد. در واقع بحث شبکه های اطلاع رسانی EBS و رویترز به این دلیل مطرح شد که اشاره کنیم این دو مرجع فقط نرخ مطلق ارزها در مقابل دلار اعلام می کنند.

هر ارزی که در مقابل دلار ، چه به عنوان ارز پایه و چه به عنوان ارز متقابل قرار داشته باشد در دسته بندی ارزش گذاری مطلق قرار می گیرد. در واقع در ارزش گذاری مطلق در صورت ثابت فرض شدن ارزش دلار ارزش هر ارز به طور مطلق در مقابل دلار به عنوان ارز مبنای جهانی در نظر گرفته می شود.

ارزشگذاری نسبی یا متقاطع

در مقابل سیستم ارزش گذاری مطلق سیستم ارزش گذاری نسبی را داریم . در ارزش گذاری نسبی بر خلاف ارزش گذاری مطلق دلار در هیچ یک از طرف های جفت ارز مورد نظر وجود ندارد. به طور ساده می توان گفت هر جفت ارزی که دلار در یک سمت آن نباشد شامل این حالت می شود. در این حالت نرخ برابری چندین جفت ارزهایی از نرخ برابری این ارزها در مقابل دلار به دست می اید

به عنوان مثال اگر نرخ برابری یورو به ین نیاز باشد باید مد نظر قرار دهیم که نرخ برابری این جفت ارز از نرخ برابری تک تک این ارزها در مقابل دلار به دست می آید. برای بدست آوردن نرخ برابری هر کدام از این ارزها در مقابل دلار می توان از یکی از سه حالت زیر استفاده کرد:

  • در حالتی که دلار در مقابل یکی از ارزهای متقاطع ارز دوم باشد و در مقابل یک ارز دیگر ارز اول باشد از فرمول زیر محاسبه نرخ برابری جفت ارز متقاطع استفاده می شود:

نرخ برابری ارز در مقابل دلار ضرب در نرخ برابری ارز دوم در مقابل دلار نرخ برابری جفت ارز متقاطع را می دهد. به عنوان مثال اگر نرخ برابری یورو به ین مد نظر باشد باید نرخ برابری یورو به دلار در نرخ برابری دلار به ین ضرب شود ، در این صورت نرخ برابری یورو به ین به دست می آید:

[Eur/Jpy] = [Eur/Usd] * [Usd/Jpy]

در هر لحظه در بازار تبادلات ارز نرخ برابری یورو به ین به همین ترتیب که اشاره شد از نرخ برابری دو جفت ارز بالا بدست می آید

  • در حالتی که دلار در مقابل تک تک ارزهای جفت ارز متقاطع ارز دوم باشد نیاز است که نرخ برابری ارز اول در مقابل دلار بر نرخ برابری ارز دوم در مقابل دلار تقسیم شود.

به عنوان نمونه دلار در مقابل دو ارز یورو و پوند به عنوان ارز دوم قرار می گیرد از همین رو برای محاسبه نرخ برابری یورو به پوند نیاز است که نرخ برابری یورو به دلار بر نرخ برابری پوند به دلار تقسیم شود

  • در حالتی که دلار در مقابل تک تک ارزهای جفت ارز متقاطع ارز اول باشد نیاز است نرخ برابری ارز دوم که در مقابل دلار قرار دارد بر نرخ برابری ارز اول که در مقابل دلار قرار دارد تقسیم شود.

به عنوان مثال برای محاسبه نرخ برابری فرانک به ین ژاپن در هر لحظه از شبانه روز نیاز است که نرخ برابری دلار به ین بر نرخ برابری دلار به فرانک تقسیم شود. در این صورت نرخ برابری فرانک به ین به دست می آید.

این سه حالت نشان می دهد جفت ارزهای متقاطع به خودی خود عرضه و تقاضا در بازار ندارند بلکه عرضه و تقاضای هر ارز به صورت مستقیم در مقابل دلار ایالات متحده تعیین می شود و سپس در جایگاه تبدیل در مقابل سایر ارزها محاسبه می شود. دو سیستم اطلاع رسانی رویترز و EBS نیز فقط به اعلام نرخ مستقیم ارزها در مقابل دلار می پردازند و نرخ برابری جفت ارزهای متقاطع در هر لحظه ای از شبانه روز بر اساس نرخ برابری هر کدام از آنها در مقابل دلار تعیین می شود از این موضوع استفاده زیادی در بحث تحلیل بین بازاری یا تحلیل درون بازاری می شود که در بحث مربوط به آن به تفصیل پرداخته شده است اما در جایگاه فعلی به این دلیل این بحث باز شد که به وضعیت دلار در بازارهای مالی به مفهوم بازدهی بپردازیم.

بازار ارزها

هر ارزی در بازار برای خود جایگاه خاصی را دارا می باشد. این موضوع از این جهت گفته می شود که در نظر گرفته شود که باید برای در نظر گرفتن قدرت ارزها به وضعیت عرضه و تقاضای آنها به صورت منفرد نگاه کرد. اشاره شد که در مباحث بنیادی ما با دلایل موثر بر عرضه و تقاضا سر و کار داریم و عرضه و تقاضا برای جفت ارزها با اینکه در مقابل هم در نظر گرفته می شود ولی برای بررسی شرایط هر ارز باید عرضه و تقاضای آنها جداگانه بررسی شود.

برای بررسی شرایط عرضه و تقاضا نیاز است که بازار هر ارز بصورت منفرد مورد بررسی قرار بگیرد. هر ارز برای خود بازاری خاص دارد که می تواند بر روی نرخ جفت ارزهایی خاص اثرگذاری داشته باشد. هرچه مقدار مبادله برای ارزی بیشتر باشد قدرت تاثیر گذاری آن ارز بیشتر است و در واقع ارزی که عرضه و تقاضای بیشتر دارد نقش تعیین کننده تری در نرخ برابری آن جفت در مقابل سایر ارزها دارد مگر آنکه ارز قوی تر عرضه و تقاضای ثابت داشته باشد تا ارز ضعیف تر این مجال را پیدا کند که بر نرخ برابری اثرگذاری بیشتری داشته باشد. به عنوان مثال در جفت ارز دلار ایالات متحده به فرانک سوئیس نقش مهمتر را دلار ایفا می کند و اگر عرضه و تقاضای دلار دستخوش تغییر شود این تغییر باعث حابه جایی نرخ برابری این جفت ارز دارد مگر آنکه عرضه و تقاضای دلار اندک باشد و یا وجود نداشته باشد تا عرضه و تقاضای فرانک بر بازار اثر بگذارد. از این رو است که در بازار تبادلات ارزی دلار مهمترین جایگاه را دارا می باشد. بدین معنا که بیشترین حجم معاملات وابسته به دلار است . از طرف دیگر کارمزدهای مناسب دلار در مقابل سایر ارزها این مزیت را در بسیاری مواقع ایجاب می کند که به جای مبادله متقاطع بر روی یک جفت ارز که دلار وجود ندارد ابتدا تک تک آنها در مقابل دلار تبدیل شود. سپس هر کدام از آنها از طریق واسطه ارز دلار به یکدیگر تبدیل شوند. این موضوع به علاوه آشنایی با فاندامنتال بازار جهانی ارز حجم حدود 90 درصدی دلار در کل مبادلات ارز و قیمت گذاری مرسوم کالاهای جهانی به دلار باعث می شود دلار از جایگاهی بسیار ویژه در بازار تبادلات ارز برخوردار باشد

Www.Fxcma.coM

پس از دلار مهمترین نقش را در بازار ارز ، ین ژاپن دارد. عرضه و تقاضای ین ژاپن نرخ ارز تک تک ارزهای مقابل را تحت تاثیر قرار می دهد به جز در مقابل دلار ایلات متحده ، در واقع این جدول به ما نشان می دهد عرضه و تقاضای ین بر تمامی ارزهای روبروی خود به جز دلار تاثیر دارد. شاید این سوال پیش بیاید ین نسبت به یورو باید ارجحیت داشته باشد ولی در آشنایی با فاندامنتال بازار جهانی ارز واقع شرایط اینگونه نیست .در واقع عرضه و تقاضای ین بر عرضه و تقاضای یورو ارجحیت دارد و بر نرخ برابری یورو به ین تاثیر بیشتری دارد. مهمترین دلیل این موضوع پراکندگی یورو در بین کشورهای مختلف به نسبت حجم مبادلات است در حالی که کشور ژاپن در حال حاضر به عنوان سومین آشنایی با فاندامنتال بازار جهانی ارز اقتصاد بزرگ دنیا نقش پر رنگی در مبادلات ارز و کالا در آسیا و جهان ایفا میکند از این رو ین ژاپن را دومین ارز تاثیر گذار در نظر میگیرند و زمانی که در مورد ارزش دلار صحبت می شود یا به شاخص دلار اشاره می شود و یا وضعیت دلار بر اساس نرخ برابری مقابل ین مورد بررسی قرار می گیرد

پس از دلار و ین ژاپن سومین ارز تاثیرگذار بورو اتحادیه اروپا می باشد. بورو به این دلیل از جایگاه ویژه ای برخوردار است که اگر کشورهای عضو واحد پولی مشترک را به لحاظ اقتصادی در کنار یکدیگر در نظر بگیریم این اتحادیه دومین قدرت اقتصادی آشنایی با فاندامنتال بازار جهانی ارز دنیا است. با این حال این موضوع در بعضی مواقع به دلیل تفاوت سیاست های اقتصادی بین اعضا اتحادیه اروپا منجر به تضغیف قدرت یورو می شود

پس از دلار ، ین و یورو چهارمین ارز تاثیرگذار در بازار ارز پوند انگلستان می باشد . پوند به دو دلیل ارزی بسیار مهم در مبادلات ارز و کالا در نظر گرفته می شود. از یک سو جایگاه تاریخی پوند که قبل از دلار به عنوان ارز پایه جهانی قرار داشته است و از سوی دیگر به دلیل حجم بسیار بالای مبادلات ارز در پایتخت انگلستان لندن که به عنوان پلی بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده بیشترین حجم مبادلات ارز و تسویه قراردادهای بانکی و مالی باعث میشود این ارز جایگاهی بسیار قوی در بین ارزهای دیگر داشته باشد

پس از چهار ارزی که بدان ها اشاره شد سایر ارزها بر حسب مقدار عرضه و تقاضایی که در بازار ارز به خود اختصاص می دهند بر نوسانات نرخ جفت ارز روبروی خود می توانند تاثیر گذار باشند. این موضوع از این جهات مورد اشاره قرار گرفت که قدرت بازدهی ارزها به صورت منفرد در تحلیل بنیادی مورد بررسی قرار میگیرد و نه به صورت جفت ارز. اگر روند جابه جایی قیمت ارزها به صورت جفت ارز مورد بررسی قرار بگیرد این موضوع در قالب تحلیل تکنیکال قرار میگیرد ولی اگر قدرت هر ارز در سطج جهانی به صورت متفرد و بدون توجه به تضعیف با تقویت ارز روبرو مورد بررسی قرار بگیرد در حیطه تحلیل بنیادی و قسمت بازدهی قرار میگیرد.

کتاب کاربرد تحلیل بنیادی در بازار ارز خلیل رحمانی

موضوع اصلی این کتاب استفاده کاربردی از اقتصاد کلان و ماکرودیتاها در پیش بینی تغییرات قیمت ارزها است. البته، پیش از این نیز مطالبی در مورد چگونگی تصمیم گیری منطقی و سبک های دیگر معامله گری ارائه شده است تا به کمک آن ها بتوانید ایده ها و استراتژی های مختلف خود را به کار بگیرید. در کتاب کاربرد تحلیل بنیادی (فاندامنتال) در بازار ارز ابتدا به توضیح مفاهیم پایه پرداخته شده و سپس مطالب کاربردی بیان شده اند که در بازار بسیار اهمیت دارند.

فهرست مطالب:

فصل دوم: آشنایی عمومی با بازارهای مالی

فصل سوم: آشنایی با بازار پول و اوراق قرضه

فصل چهارم: نظریه ها و تئوری هایی در مورد ورود به بازارهای مالی

فصل پنجم: ساختارشناسی بازار تبادلات ارزی

فصل ششم: شناخت تحلیل بنیادی و دانش اقتصاد

فصل هفتم: تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی

فصل نهم: سیاست های پولی و مالی

فصل دهم: چرخه های کسب و کار

فصل یازدهم: گزارش ها و شاخص های اقتصادی

جهت مشاهده مشخصات کتاب روی بخش اطلاعات کتاب کلیک کنید.

شما می توانید این کتاب را هم اکنون از فروشگاه کتابیار سفارش دهید.

کتاب کاربرد تحلیل بنیادی در بازار ارز خلیل رحمانی

مشخصات کتاب
ناشر آراد کتاب
مولف خلیل رحمانی
نوبت چاپ 1
سال چاپ 1399
تعداد صفحات 332
قطع وزیری
شابک 9786001864797

Title: کتاب کاربرد تحلیل بنیادی در بازار ارز خلیل رحمانی Author: خلیل رحمانی Description: کتاب کاربرد تحلیل بنیادی (فاندامنتال) در بازار ارز،آموزش کاربردی تحلیل بنیادی،خلیل رحمانی،انتشارات آراد کتاب،خرید اینترنتی کتاب کاربرد تحلیل بنیادی در بازار ارز،استفاده از تحلیل فاندامنتال در بازار ارز،فارکس،آموزش بورس،اخبار،اقتصاد کلان،بورس،دلار،یورو،طلا Format: Paperback Edition: Pages: 332 Published By: آراد کتاب Published: 1399 Language: Persian paper 2020-10-08 10:48:05 تحلیل-بنیادی,بازار-ارز,بورس,فارکس,آموزش-بورس, ISBN: 9786001864797 کتاب کاربرد تحلیل بنیادی در بازار ارز خلیل رحمانی

ارز لونا LUNA و شبکه ترا Terra، پلتفرم پرداخت با استیبل کوین

شبکه ترا Terra، پلتفرم پرداخت با استیبل کوین و توکن LUNA

با افزایش قیمت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتر و دوج کوین طی چند ماه گذشته، بسیاری از مردم به دلیل قیمت های قابل پیش بینی به دنبال استیبل کوین هایی مانند Terra یا لونا برای سرمایه گذاری هستند. ترا، نسل بعدی پرداخت از طریق فناوری بلاک چین با استیل کوین و کوین مخصوص خود لونا است. در این مقاله هر آنچه در مورد ترا لازم است بدانید را برای شما آورده ایم.

آشنایی با شبکه ترا Terra

ترا بلاکچینی مطمئن و قابل برنامه‌ریزی است که جهت تامین ثبات هنگام پرداخت، استیبل کوین‌های دارای فیات را ارائه می‌دهد. شبکه ترا به کوین لونا که ابزار کاربردی و توکن مخصوص خود و همچنین تعدادی استیبل کوین که به ارز‌های معتبر جهان متصل هستند مانند USDT، وابسته است. با استفاده از استیل کوین‌ها، اکوسیستم Terra کارمزد کم، تسویه لحظه‌ایی و معامله بدون محدودیت را به مشتریان خود ارائه می‌دهد.

راهکار پرداخت رمز ارز ترا (لونا)

سیستم پرداخت دیجیتالی یکی از اصلی‌ترین نیاز در جامعه بوده است و سالیان زیادی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. مشکل اینجاست که سیستم‌های پرداخت به کندی آشنایی با فاندامنتال بازار جهانی ارز پیشرفت می‌کنند و راه حل‌های پرداخت امروزه معمولا به یک مکان واحد محدود می‌شود و به واسطه‌های رانت جو متکی هستند، زیرا این سیستم‌ها زیرساخت‌های بسیار قدیمی دارند.

صنعت پرداخت‌های دیجیتال آسیا با سیستم‌های جدیدی مانند اپل پی، سامسونگ پی، کاکائو پی، علی پی و ۴۵ مورد دیگر امروزه بسیار رونق گرفته است. بسیاری کالای دیگر هستند که بدون مدل درآمدی مشخصی یا ارزش محصول کار می‌کنند که منجر به هزینه جذب و نگهداری بالای کاربر است.

راهکار پرداخت رمز ارز ترا (لونا)

نسل بعدی شبکه پرداخت بلاک چین

شبکه Terra ترا نسل بعدی شبکه پرداخت بلاک چین را برای بازار آنلاین و تجارت‌های الکترونیکی است؛ این پلتفرم با هدف بهبود کارائی ارائه‌دهندگان پرداخت و افزایش ارزش مشتریان کار می‌کند. برای عملی شدن این پلتفرم، ترا عملیات خود را با ایجاد یک اتحادیه تجارت الکترونیک با ۱۵ شریک اولیه که مجموعا ۲۵ میلیارد دلار ارزش ناخالص تجاری و ۴۵ میلیون مشتری دارد، آغاز کرده است.

ترا با استفاده از فناوری بلاک چین کازماس ساخته و برای به چالش کشیدن برنامه‌های پرداخت طراحی شده است. ترا موفق شد با ایجاد یک راه حل جامع برای پرداخت، سایر زیرساخت موجود را دور بزند. فناوری ترا این پتانسیل را دارد که سالانه صد‌ها میلیون دلار از ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت ذخیره کند. ترا خود را از سایر رقبا در زمینه هزینه معاملات با تخفیف متمایز می‌کند. زمانی که صنعت ۲. ۵ تا ۳ درصد سود دریافت می‌کنند ترا ۰. ۵ تا ۲ درصد هزینه معاملات می‌گیرد.

رمز ارز لونا و استیبل کوین‌های ترا

برای شروع فعالیت در شبکه ترا برای خدمات پرداخت باید از استیبل کوین استفاده کنید. استیل کوین‌ها برای کاهش نوسانات مربوط به دارایی‌های دیجیتالی ایجاد شده‌اند. به به عبارت ساده‌تر استیل کوین‌ها نوعی رمز ارز هوشمند ارز‌های فیات جهانی هستند که به یک دارایی ثابت وابسته‌اند. تا به امروز شبکه Terra توانسته است دارایی‌های دیجیتالی که در ادامه مشاهده می‌کنید و همچنین صندوق بین‌المللی پول را برای استفاده از بازار‌های جهانی راه‌اندازی کند. :

  • TerraUSD
  • TerraCNY
  • TerraJPY،
  • TerraGBP
  • TerraKRW
  • TerraEUR

استیبل کوین‌های Terra در حالی که از تسویه فوری و هزینه‌های فوق‌العاده کم برای استفاده هر کسی، در هر نقطه استفاده می‌کند؛ امکان تبادل و معامله سریع جهانی را فراهم می‌کند.

در حالی که استیبل کوین‌های ترا تراکنش‌های یکپارچه و ثبات ارز‌های فیات را گارانتی می‌دهند؛ شبکه رمز ارز ترا نیز با استفاده از ارز بومی خود لونا (LUNA ) برای عملکرد بهتر ثبات در قیمت‌های استیل کوین شبکه ترا تلاش می‌کند. این یعنی، که کوین‌های LUNA قابلیت منعطفی دارند؛ چرا که با توجه به تقاضای ترا دائما در حال نوسان هستند. علاوه بر این، لونا به عنوان بخشی از فرآیند توافق اثبات سهام (PoS) برای اعتبار سنجی استفاده می‌شود.

کیف پول اختصاصی Terra Station

برای دسترسی به شبکه ترا بسیاری از مشریتان و شرکای ترا از کیف پول اختصاصی Terra Station استفاده می‌کنند. ترا استیشن از توکن سودمند LUNA و تمام استیبل کوین‌های Terra و همچنین توکن‌های Anchor Protocol (ANC) و Mirror Protocol (MIR) پشتیبانی می‌کند. ترا استیشن همچنین از سایر دارایی‌های اکوسیستم ترا پشتیبانی می‌کند. کیف پول ترا به کاربران برنامه‌های غیر متمرکز مبتنی بر ترا را ارائه می‌دهد تا آنها بتوانند توکن‌های خود را معالمه کنند و لونا را به اعتبار سنج‌ها واگذار کنند و همچنین دارایی‌هایشان را مدیریت کنند.

همچنین این شبکه به مشتریان و معامله‌گران امکان خرید و تسویه آنی یکپارچه را با استفاده از کیف پول ارز دیجیتال ترا استیشن می‌دهد. این کیف پول به گونه‌ایی طراحی شده است که هم در پلتفرم موبایل و هم نسخه تحت وب قابل استفاده است.

مدل تخفیف تشویقی ترا و کوین لونا

همه استیبل کوین‌های مبتنی بر فیات ترا، مانند TerraUSD، TerraKRW، TerraEUR و TerraSDR، به منظور حفظ تعادل طراحی شده‌اند. این سیستم از هزینه‌های الگوریتمی خاص و همچنین داده‌هایی از استیبل کوین که مستقیماً از بلاک چین Terra به دست آمده برای حفظ تعادل استفاده می‌کند و در نهایت کوین LUNA پایه اصلی ایجاد توازن است.

نمودار شمعی ارز دیجیتال لونا

این سیستم به گونه‌ایی عمل می‌کند که در زمان افزایش تقاضا و حجم معاملات، الگوریتم ترا کوین‌های لونا جدیدی را برای حفظ ثبات قیمت عرضه می‌کند. بر خلاف این، وقتی حجم تراکنش پرداخت شبکه رمزنگاری Terra کاهش می‌یابد، ترا به طور خودکار LUNA بیشتری را خریداری می‌کند و مازاد عرضه را می‌سوزاند.

در حالی که عرضه کنونی لونا در بازار تقریبا ۳۸۰ میلیون است، پلتفرم ترا می‌تواند برای ایجاد تعادل ۵۸ میلیون لونا را در عرض چند ثانیه بسوزاند و از بین ببرد. حتی اگر مجموع عرضه ترا یک میلیارد لونا باشد، باز هم می‌تواند با سیاست پولی شبکه Terra، استیل کوین‌های خود را مدیریت کند.

پلتفرم رمز ارز ترا: در دسترس و آماده همکاری

اکوسیستم ترا دارای یک پلتفرم توسعه است که به مهندسین خود اجازه ایجاد پروتکل‌ها و برنامه‌های کاربردی را در بالای شبکه ترا Terra می‌دهد. دو پروتکل اصلی دیفای مبتنی برا ترا عبارتند از Anchor Protocol که خدمات سود سهام را ارائه می‌دهد و پروتکل Mirror که ایجاد و استفاده از دارایی‌های مصنوعی را امکان پذیر می‌کند. یکی از برترین خدماتی که بر روی این پلتفرم ایجاد شد، قابلیت همکاری پروتکل با سایر راهکار‌های لایه اول بلاک چین بود.

این بدان معناست که دارایی‌های توکن و سایر داده‌ها را می‌توان همزمان به چندین بلاک چین منتقل کرد. از‌ آوریل سال ۲۰۲۱، اتصال زنجیره‌ایی بین بلاک چین ترا و بلاک چین اتریوم و سولانا برای انتقال دارایی‌های متقابل ایجاد شد؛ این تازه شروع بازی است شبکه‌های بیشتری در آنیده در دسترس خواهند شد. از طریق ترا، توسعه‌دهندگان می‌توانند پایگاه‌های کاربری dApp یا غیر متمرکز را به شیوه‌ای بدون مجوز و بدون اعتماد در معرض زیرساخت‌های پرداخت Terra قرار دهند.

پلتفرم رمز ارز ترا: در دسترس و آماده همکاری

علاوه بر این فراموش نکنید که ترا یکی سرویس تحت وب است که امکان انتقال دارایی‌های ترا، mirror و Anchor را به صورت رفت و برگشت بین اتریوم و زنجیر هوشمند باینس (Binance Smart Chain) ایجاد می‌کند. برای تطبیق این توسعه، ترا از یک چارچوب توسعه قرارداد هوشمند به نام CosmWasm استفاده می‌کند. توسعه‌دهندگان می‌توانند با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی go، Rust و اسمبلی اسکریپت قرارداد‌های هوشمند خود را بسازند.

این قرارداد‌ها می‌توانند از طریق پروتکل IBS کازماس در چندین بلاک چین مختلف اجرا شوند. از طریق IBC و دیگر مکانیسم‌های تخصصی، می‌توان از کوین‌های استیبل و سایر دارایی‌های اکوسیستم ترا برای برنامه‌های متعدد DeFi از جمله مبادله‌های زنجیره‌ای، اوراکل، وام، قرض، ‌واریز، دارایی‌های مصنوعی و موارد دیگر استفاده کرد.

آینده اکوسیستم رمز ارز لونا و شبکه ترا

در حال حاضر ترا در حال تلاش برای پیشرو شدن در صنعت پرداخت‌های جهانی با استیل کوین و ارائه دهنده خدمات دیفای است. قابلیت‌های ویژه و خاص ترا به سرعت بلاک چین در بازار‌های کره‌ایی و آسیایی کمک می‌کند، اگر چه که کاربرد‌های اصلی ترا پتانسیل استفاده در مقیاس جهانی را دارد.

مدل تخفیفی ترا، تسویه حساب فوری و کارمزد‌های کم برای خرید محصول مصرف‌کنندگان و تجار را تشویق به استفاده از این پلتفرم می‌کنند. تمام قابلیت‌های بالا با استفاده از کیف پول ترا استیشن قابل استفاده است. این کیف پول رویکرد توسعه بلاک چین و انتقال دارایی‌های بین زنجیره را از طریق راه حل IBS حل کرده است.

نکته: توجه داشته باشید این خبر صرفا ترجمه‌‌ محتوای انتشار یافته از منبع ذکر شده می‌باشد و آکادمی ارز دیجیتال ارز تودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات یا عواقب مالی آن برای افراد ندارد.

سوالات متدوال

سوالت متداول

ارز دیجیتال LUNA در چه شبکه هایی یافت می‌شود؟

رمز ارز لونا علاوه بر شبکه ترا، در شبکه های سولانا، کازماس، اتریوم، بایننس اسمارت چین، آوالانچ و پالیگان یافت می‌شود.

هفت شاخص فاندامنتال مهم

چهارشنبه 00/4/30 ، شیراز , (اخبار رسمی): بیشتر معامله گران برای گرفتن تصمیمات معاملاتی خود از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند اما معمولاً در این مسیر تحلیل فاندامنتال فارکس را فراموش می کنند و شاید نمیدانند معاملات با معیار ارزش سنجیده می شوند. ارزش یک دارایی، عاملی است که باعث ایجاد فراز و فرود در بازار می شود.

آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس | 7 شاخص فاندامنتال مهم

باید گفت که درک ارزش یک دارایی رابطه مستقیمی با اطلاعات فاندامنتال مربوط به آن دارد. تحلیل آشنایی با فاندامنتال بازار جهانی ارز فاندامنتال یا تحلیل بنیادی، نوعی تحلیل بازار است که شامل مطالعه موقعیت اقتصادی یا سیاسی یک کشور میشود تا بتواند ارزش نسبی ارزها را به طور موثرتری ارزیابی کند. به طور خلاصه باید گفت که آنالیز یا تحلیل فاندامنتال شامل مطالعه فاکتورهای اقتصادی است که نرخ ارز را برای پیش بینی قیمت های آینده تحت تأثیر قرار می دهند.

آموزش بورس بین الملل-فارکس را

با سایت Googleforex.net شروع کنید

تحلیل فاندامنتال چیست؟

معامله گران، داده های اقتصاد کلان و تفسیر وقایع اقتصادی، اخبار و اطلاعیه های مطبوعاتی را با هدف پیش بینی حرکت ارز در آینده مطالعه می کنند. همچنین، معامله گران باید در بررسی های خود به اقتصاد خرد یک کشور مانند عرضه و تقاضا، هزینه های مصرف کننده و نرخ بیکاری توجه کنند. انتشار اخبار برنامه ریزی شده که نقش ویژه ای در آنالیز فاندامنتال ایفا می کنند می توانند در بازارها ایجاد شوک کنند و نتایج بدست آمده از تحلیل را تحت تأثیر قرار دهند.

بنابراین به شما توصیه می کنیم تا با توجه به تقویم اقتصادی forex factory پیش بروید تا بتوانید از نوسانات احتمالی ناشی از رویدادهای خبری پیشگیری کنید. در زمان انجام آنالیز فاندامنتال باید به شاخص های اقتصادی که نقش اساسی را در بازار بر عهده دارند، توجه کنید.
در ادامه به معرفی 7 شاخص فاندامنتال مهم میپردازیم :

برای دریافت 20 درصد بونوس بر روی آمارکتس کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید.

تولید ناخالص داخلی (GDP)

داده های تولید ناخالص داخلی که در درجه اول برای بررسی قدرت اقتصادی یک کشور به صورت سالانه محاسبه می شود، قوی ترین معیار سنجش اقتصاد کشور است و نمایانگر ارزش تمام کالاها و خدمات تولید شده در آن کشور طی یک بازه زمانی مشخص است.

داده های تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص های مهم اقتصادی است که با دقت تحت نظارت قرار می گیرد و نشان دهنده کوچک و بزرگ شدن اقتصاد یک کشور است. به این ترتیب، با این اطلاعات، رشد آشنایی با فاندامنتال بازار جهانی ارز و یا رکود اقتصادی یک کشور، مشخص می شود. توجه داشته باشید که نرخ رشد GDP در سه ماهه مختلف سال می تواند در عملکرد ارز یک کشور، موثر باشد.

نرخ بهره

نرخ بهره، یکی از مهمترین فاکتورهایی است که بازار فارکس را هدایت می کند. نرخ بهره یک کشور، نشان دهنده چگونگی پاسخ آشنایی با فاندامنتال بازار جهانی ارز آشنایی با فاندامنتال بازار جهانی ارز بانک مرکزی به فاکتورهای اقتصادی موجود در آن زمان است. وقتی کشوری تورم مصرف کننده را تجربه می کند ، بانک مرکزی برای مهار تورم، نرخ بهره را افزایش می دهد و زمانی که رشد اقتصادی یک کشور ضعیف شود، نرخ بهره را کاهش می دهد تا پیشرفت اقتصادی را تحریک کند. چنین تصمیماتی باعث ایجاد نوسانات قیمتی خواهد شد، اگر شما در این شرایط بتوانید پیش بینی های تکنیکال و فاندامنتال درستی انجام دهید، معاملات موفقی خواهید داشت.

نرخ تورم

یکی دیگر از داده های آنالیز فاندامنتال که باید مورد بررسی قرار گیرد ، نرخ تورم است که میزان آن با گذشت زمان تغییر می کند و به عنوان معیاری برای ارزش گذاری کالاها و خدمات در نظر گرفته می شود. ما تورم را در هر دو سطح مصرف کننده و تولید کننده اندازه گیری می کنیم.

سطح تولید کننده به عنوان شرکت های عمده فروشی و سطح مصرف کننده به عنوان خانوارها و مصرف کنندگان تعریف می شود. نرخ بالای تورم ، باعث افزایش ارزش ارز می شود که در نهایت با افزایش نرخ بهره همراه خواهد شد. بانک مرکزی، برای محافظت از مصرف کنندگان در برابر تورم بیش از حد ، تمایل به افزایش نرخ بهره دارد که همین مساله باعث کاهش توان مصرفی مصرف کنندگان و در نتیجه کاهش قیمت کالاها و خدمات می شود.

نرخ بیکاری

نرخ بیکاری نشان دهنده افراد بیکار یک جامعه و یا افرادی است که در جستجوی کار هستند. بالا بودن نرخ بیکاری یک کشور به معنای ضعف اقتصاد آن کشور است که منجر به کاهش ارزش ارز آن می شود. نرخ بیکاری پایین نشان دهنده اقتصاد قوی و افزایش تقاضا برای ارز آن کشور است.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی

این نسبت، نشان دهنده بدهی یک کشور در مقایسه با تولید ناخالص داخلی خود است. اگر کشوری نتواند بدهی خود را پرداخت کند ممکن است با وحشت و هراس مالی رو به رو شود. حالت معمول تعیین شده برای این رشد بیش از 77% است.

تراز تجاری (BOT)

تراز تجاری به عنوان تفاوت بین ارزش واردات و صادرات یک کشور در یک بازه زمانی مشخص تعریف می شود. اقتصاددانان از BOT برای اندازه گیری قدرت اقتصاد یک کشور استفاده می کنند. توجه داشته باشید که یک کسری تجاری پایدار برای اقتصاد به عنوان عاملی منفی در نظر گرفته می شود که در ارزیابی ارزش ارز به عنوان امری آسیب رسان تلقی می شود، این درحالی است که تراز تجاری اضافی و قوی باعث بالا رفتن ارزش ارز یک کشور خواهد شد.

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

این دو مولفه تراز پرداخت، حساب جاری و سرمایه حساب یک کشور را تشکیل می دهند. حساب جاری، شامل تراز تجاری، درآمد خالص و نقل و انتقالات خالص نقدی است که تمامی آنها با ارز داخلی اندازه گیری می شوند.

زمانی که تراز حساب یک کشور مثبت باشد، به عنوان مرجعی برای تأمین وام سایر کشورهای جهان به حساب می آید اما زمانی که تراز حساب یک کشور منفی باشد، به یک دریافت کننده وام تبدیل خواهد شد. نسبت تراز حساب جاری به تولید ناخالص داخلی (یا درصد تولید ناخالص داخلی) نشان دهنده توانایی یک کشور در بازپرداخت بدهی است و نشانه ای از قدرت رقابت آن با بازارهای جهانی است.

در پایان باید گفت که استفاده صحیح از آنالیز فاندامنتال به عنوان منبعی ارزشمند برای هر معامله گر فارکس است. بررسی عملکرد یک کشور به شما در درک حرکت بازار کمک می کند تا به این ترتیب بتوانید به عنوان یک معامله گر از معادلات خود سود بدست آورید.

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

درباره منتشر کننده:

گوگل فارکس

گوگل فارکس

تیم «گوگل فارکس» از طریق آموزش رایگانِ صحیح و با هدف ارتقاء سطح آگاهی و دانشِ جامعه ی معامله گرانِ بازارهای مالی ، فعالیت خود را از سال 1398 آغاز نموده است. ما باور داریم که گسترش دانش مالی و یادگیری آشنایی با فاندامنتال بازار جهانی ارز می تواند به معامله گران در راه افزایش کیفیت معاملات کمک کند. هدف کارشناسان تیم «گوگل فارکس» ، شناسایی نیاز و هدف شما معامله گران گرامی است. از این رو درخواستهای خود را از طریق «تلگرام» با ما در میان بگذارید تا بتوانیم با ارائه خدمات بهتر به پیشرفت مالی شما عزیزان کمک کنیم.

کتاب تحلیل بنیادی در بازار جهانی ارز

درباره کتاب :
در این کتاب سعی شده که به شاخص های مهم اقتصادی که اعلام خبرِ مقدار آنها موجب تاثیر بسزا در بازار ارز میشود پرداخته شود مانند نرخ بهره یا شاخص های مصرف کننده و یا مدیران وامثالهم . درهر مورد نیز پس از ارائه فرمول محاسبه شاخص وقدرت و نوع اثر وتاریخچه آن ، از روی نمودارتاثیر شاخص گفته شده بر روی نمودار طلا و شاخص دلار با مثال بررسی شده است . همچنین درفصول اولیه به معرفی نهادهای اقتصادی موثر در بازار ارز ودرفصول آخر به معرفی بازارآتی در ایران پرداخته شده است

فهرست مطالب :

فصل اول - سیاست های بازارگانی بین الملل
1- دوره ی نظام طلای خالص
2- دوره ی نظام طلا-ارز
3- دوره ی نظام ارزی برتون وودز (Rertton Woods)
4- دوره ی نظام ارزهای شناور
سازمان تجارت جهانی (WTO)
صندوق بین المللی پول
اهداف و ساختار I.M.F (صندوق بین المللی پول)
عضویت در I.M.F
مزایای عضویت در صندوق بین المللی پول
معایب عضویت در صندوق بین المللی پول
فعالیت های صندوق بین المللی پول
وظایف صندوق بین المللی پول
سهمیه اعضای صندوق بین المللی پول
اعطای وام و شرایط آن
تغییرات صندوق طی سه دهه اخیر
ایران و صندوق بین المللی پول
گروه بانک جهانی
سیاست بانک جهانی
موسسات زیر مجموعه بانک جهانی
وظایف و فعالیت های بانک جهانی
مناسبات ایران و بانک جهانی
بانک مرکزی آمریکا،اروپا و ژاپن
الف. بانک مرکزی آمریکا (سیستم فدرال رزرو)
تاریخچه ی فدرال رزرو
ساختار و اختیارات فدرال رزرو
ب. مجلس شورای هیات فرمانداران
ج. بانک های فدرال رزرو منطقه ای
د. بانک های عضو فدرال رزرو
کمیته بازار آزاد فدرال
خرید اوراق بهادار توسط فدرال رزرو و بازار سرمایه
فدرال رزرو و سیاست های پولی جهانی
شاخص های بورس نیویورک
ادغام های بورس نیویورک
زیر مجموعه های بورس نیویورک-اروپا
جهانی شدن
ساختار بازار مالی در آمریکا
بانک مرکزی اروپا ECB
بانک مرکزی ژاپن
بانک مرکزی چین
بانک پادشاهی انگلستان
توسعه نظام ارز
تصویب نامه منشور بانکی در سال 1844
ایندکس دلار یا شاخص دلار (DX,DXY,USDX)
انس جهانی طلا (OUnce of Gold)
ابزارهای کنترل
بازارهای مالی
سیاست های اقتصادی

فصل دوم - شاخص های اقتصادی
شاخص های اقتصادی تاثیر گذار و بررسی میزان این تاثیرات بر روی نرخ نوسانات ارز
تقویم اقتصادی
شاخص های اقتصادی
1- تراز تجاری
2- تولید ناخالص داخلی GDP
3- شاخص بهای (قیمت) مصرف کننده CPI
4- شاخص قیمت تولید کننده PPI
5- شاخص ضرب اطمینان مصرف کننده CCI
6- شاخص اعتبار مصرف کننده CCI
7- شاخص تمایلات مصرف کننده ICS
8- مدعیان بیکاری
9- مخارج اشخاص
10- شاخص درآمد شخصی
11- شاخص میزان سفارش کالاهای بادوام
12- خانه های نو فروخته شده
13- پیش فروش مسکن
14- اجاره و پروانه ساختمان
15- شاخص بازار مسکن انجمن سازندگان خانه NAHB HMI
16- هزینه های ساخت و ساز
17- کاهش شغل
18- شاخص خرید مدیران PMI
19- شاخص انتظارات تورمی
20- موجودی نفت خام
21- ذخایر گاز طبیعی
22- میانگین درآمد ساعتی
23- سفارش کارخانجات
24- شاخص عمده فروشی (تجارت عمده)
25- شاخص خرده فروشی
26- قیمت واردات
27- شاخص تولید صنعتی IPI
28- نرخ استفاده از ظرفیت (شاخص بهره وری)
29- شاخص پیشرو
30- بهره وری در بخش های غیر کشاورزی
31- هزینه های واحد کار
32- شاخص تولید ریچموند
33- S&P/CS Composite-20 HPI
34- شاخص قیمت خانه HPI
35- شاخص مجموع فروش خودرو
36- شاخص خوش بینی اقتصادی
37- موجودی انبارهای تجاری
38- شاخص کتاب بژ
39- شاخص شرایط بازار کار
40- شاخص فرصت های شغلی
41- اوراق قرضه 10 ساله که در حراج باند به فروش می رسد
اوراق قرضه 30 ساله که در حراج باند به فروش می رسد
42- شاخص تولید امپایر استیت
43- شاخص تجارت کوچک
44- بودجه فدرال
45- نرخ وجوه فدرال
46- شاخص تولید بانک فدرال فیلادلفیا
47- بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال
48- خرید اوراق بهادار بلند مدت
49- شاخص هزینه استخدام ECI
شاخص های مهم
شاخص های پولی

فصل سوم - آتی
پیشینه بورس کالا
تعریف بورس کالا
ویژگی کالاهای مورد مبادله در بورس کالا
تفاوت بورس کالا با بورس اوراق بهادار
ماهیت و سازو کار قراردادهای آتی در بورس کالا
آشنایی با مهم ترین بورس های کالا در جهان
آشنایی با مفاهیم قراردادهای آتی
تاریخچه معاملات آتی
تاریخچه ی قرراداد آتی
علت وجودی قراردادهای آتی
قرارداد آتی
استانداردهای قراردادهای آتی در ایران
تاسر سید
تفاوت پیمان های آتی و قراردادهای آتی
وجوه تضمین مورد نیاز برای ورود به بازار آتی
موقعیت های تعهدی بازار
نحوه ی خروج از قرارداد و بستن موقعیت باز
قیمت گذاری قراردادهای آتی
معامله گران در بازار آتی

فصل چهارم - دستور العمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران
اخطاریه ی افزایش وجه تضمین
ارزش قرارداد
اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی
اعلامیه ی تحویل
بازار جبرانی
بستن موقعیت
بروز رسانی حساب ها
بیانیه ریسک
پیش پرداخت تحویل
تحویل
تسویه نقدی
دوره عادی معاملاتی
جلسه معاملات
حداقل وجه تضمین
حراج پیوسته
حراج تک قیمتی
حساب عملیاتی مشتری
دارایی پایه
دوره پایانی معاملاتی
دوره پیش گشایش
دوره تسویه روزانه
دوره گشایش
دوره معاملات
رسید انبار
قرارداد آتی قراردادی است که
قرارداد آتی پذیرش شده
قیمت تسویه روزانه
کمیته آتی
گواهی آمادگی تحوییل
ماه قرارداد
مشتری
موقعیت تعهدی
وجه تضمین
مشخصات قرارداد آتی
ثبت سفارشات مشتریان
نحوه انجام معاملات
تسویه
تحویل کالا و تسویه نهایی
نحوه پذیرش مشتریان در بورس کالای ایران
مقررات عمومی
فرایند تسویه و پایاپای در بازار قراردادهای مشتقه بورس کالای ایران
فرایند تحویل سکه توسط مشتریان فروشنده
دریافت سکه و تحویل رسید به مشتری
فرایند تحویل سکه به خریداران
منابع و مآخذ

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا