استراتژی فارکس

الگو سه کندلی

چگونه از الگوهای بازگشتی شمعی در بازار سرمایه استفاده کنیم؟ (بخش دوم)

در مقاله قبل به معرفی الگوهای بازگشتی شمعی پرداخته شد و چند الگوی بازگشتی مورد بررسی قرار گرفت و نحوه معامله بر روی هر کدام نیز شرح داده شد. در این مقاله ادامه الگوهای بازگشتی شمعی را توضیح خواهیم داد و استراتژی معاملاتی بر روی هر کدام را تشریح میکنیم.

الگوی ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover)

از دیگر الگوهای بازگشتی دو کندلی میتوان به الگوی ابر سیاه پوشاننده اشاره کرد. این الگو یک الگوی بازگشتی نزولی است که از کندل متوالی تشکیل شده است و در انتهای یک روند صعودی دیده میشود و باعث میگردد روند نزولی گردد.

کندل اول با بدنه ای بزرگ و سفید رنگ است و کندل دوم سیاه رنگ است که نقطه آغاز آن بالاتر از نقطه پایان کندل ماقبل خود است. بدنه کندل دوم میبایست حداقل نیمی از کندل اول را بپوشاند و نقطه close پایین تر از نصف بدنه کندل اول قرار بگیرد. با یک نگاه میتوان دریافت که الگوی ابر سیاه همانند الگوی پوشای نزولی است که کامل نشده است و بنابراین میتوان گفت از الگو سه کندلی پوشای نزولی قدرت کمتری دارد. مسلما هر چه کندل دوم مقدار بیشتری از کندل اول را پوشش دهد بر قدرت الگو افزوده خواهد شد.

نقطه خروج از بازار در یک بازار یک طرفه مانند بازار بورس اوراق بهادار تهران، میتواند در کف قیمتی الگو باشد. همچنین این الگو زمانی نقض میشود که قیمت به بالای سقف الگو برسد.

الگوی نفوذ کننده (bullish piercing line)

این الگو را در واقع میتوان عکس و قرینه الگوی قبل دانست. بنابراین الگوی نفوذگر یک الگوی بازگشتی صعودی است که از دو کندل متوالی و مجاور تشکیل شده است و در انتهای یک روند نزولی می آیند که میتواند روند بازار را تغییر دهد. کندل اول در این الگو یک کندل نزولی و قدرتمند است و کندل دوم از پایین تر از قیمت close کندل اول تشکیل میشود و حداقل میبایست تا نیمی از کندل اول را بپوشاند. این الگو نیز شکل ضعیف تری از الگوی پوشای صعودی است با این تفاوت که در الگوی پوشای صعودی تمامی کندل اول توسط کندل دوم احاطه میشود، اما در الگوی نفوذ کننده تا نیمی از کندل اول احاطه شده.

مسلما هر چه کندل دوم مقدار بیشتری از بدنه کندل اول را بپوشاند بر قدرت این کندل نیز افزوده خواهد شد. در این الگوی نیز نقطه ورود به بازار هنگام تشکیل شدن کامل الگو و در کندل سوم است زمانی که قیمت از سقف الگوی نفوذ کننده بالاتر بروند. حد ضرر در اینجا نیز در کف این الگو قرار دارد.

الگوی هارامی صعودی (bullish harami)

هارامی یک الگومی بازگشتی صعودی است که از دو کندل با رنگ متضاد تشکیل می‌شود، بنابراین این الگو در انتهای یک روند نزولی قابل مشاهده است. رفتار کندل‌ها در این الگو برعکس الگوی پوشا است بدین معنی که کندل دوم کوچکتر از کندل اول است. هارامی به ژاپنی به معنای باردار است. برای همین شمع اول را مادر و شمع دوم را بچه می‌نامند. کندل اول در این الگو نزولی، بلند و کشیده است در حالیکه کندل دوم کوچک و مربعی است به طوریکه کل بدنه آن (ترجیحا شاخ و دم آن) در کندل اول جای میگیرد.

این الگو نسبت به الگوی چکش و پوشای صعودی از اعتبار و قدرت کمتری برخوردار است و هرچه گپ بین نقطه open کندل بچه و نقطه close کندل مادر با فاصه بیشتری باشد و کندل بچه از نظر ارتفاع در نقطه ای بالاتر تشکیل شود از قدرت بازگشتی بیشتری برخوردار است.

نقطه خرید در این الگو نیز در کندل سوم و زمانی است که قیمت سقف کندل دوم را میشکند. حد ضرر نیز میتواند در کف کندل اول یا دوم باشد و این بسته به میزان ریسک پذیری شخص است.

در برخی حالات کندل دوم ممکن است بدون بدنه باشد و به شکل علامت بعلاوه (+) یا صلیب باشد. این اتفاق در مواقعی میوفتد که نقطه open و close کندل دوم در یک قیمت باشند که اندکی از قدرت این الگو خواهد کاست.

الگوی هارامی نزولی (bearish harami)

این الگو نیز عکس و قرینه الگوی بالا میباشد. در واقع این الگو، یک الگوی بازگشتی نزولی است که در انتهای یک روند صعودی تشکیل میشود و میتواند روند بازار را تغییر دهد. این الگو نیز از دو کندل متوالی تشکیل شده است که کندل اول (کندل مادر) یک کندل صعودی، قدرتمند و با بدنه بلند و کشیده است و کندل دوم یک کندل کوچک و مربعی است که حتی در بعضی مواقع به شکل علامت مثبت (+) یا صلیب نیز دیده میشود و نزولی است. بدنه ی کندل دوم در کندل اول جای میگیرد و نقطه open آن پایین تر از نقطه close کندل اول است.

الگوی سه سرباز سفید (three white soldiers)

پس از بررسی الگوهای تک کندلی و دو کندلی حال به بررسی الگوهای سه کندلی میرسیم. الگوی سه سرباز سفید یک الگوی صعودی سه کندلی قدرتمند است که از کندل های متوالی با بدنه صعودی قدرتمند تشکیل شده است. کندل ها پشت سر هم و به صورت پلکانی میباشند، به طوریکه کف هر کندل از کندل ماقبل خود بالاتر است و همین روال برای سقف کندل ها نیز قابل مشاهده است. در واقع قیمت بازگشایی در روز معاملاتی بعد ( با فرض آنکه هر کندل را یک روز معاملاتی در نظر بگیریم) در بازده قیمتی روز قبل است اما از قیمت بازگشایی روز قبل بیشتر خواهد بود. قیمت بسته شدن هر کندل نیز یک پله از قیمت بسته شدن کندل روز قبل بیشتر است. این الگو را در شکل زیر مشاهده میکنید.

نکته قابل توجه در این الگو این است که این الگو علاوه بر اینکه یک الگوی بازگشتی قدرمتند است، یک الگوی ادامه دهنده صعودی نیز محسوب میشود. پس الگوی سه سرباز سفید هم در انتهای یک الگوی نزولی مشاهده میشود و باعث صعودی شدن روند میشود و هم در ادامه یک روند صعودی قابل مشاهده است و باعث صعودی تر شدن روند میگردد.

الگوی سه کلاغ سیاه (three black crows)

برعکس الگوی سه سرباز سفید، الگوی سه کلاغ سیاه یک الگوی نزولی قدرمند است و قرینه الگوی قبل میباشد. این الگو نیز از سه کندل متوالی و مجاور تشکیل شده است که بدنه های نزولی و قدرتمند دارند. قیمت بازگشایی هر کندل در محدوده بدنه کندل قبل و پایین تر از نقطه بازگشایی آن است و نقطه بسته شدن هر کندل نیز یک پله پایین تر از نقطه بسته شدن کندل قبلی است. این الگو میتواند در انتهای یک روند صعودی ظاهر شود و باعث تغییر روند گردد یا در ادامه یک روند نزولی دیده شود و نشانه تداوم روند نزولی باشد.

الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی (morning star & evening star)

الگوی ستاره صبحگاهی الگویی است سه کندلی که معمولاً در آخر روند نزولی شکل می‌گیرد و میتواند نشان از آغاز روند صعودی باشد.

این الگو به ترتیب از سه کندل با مشخصات زیر تشکیل می‌شود:

 • کندل بزرگ نزولی
 • کندل با بادی (بدنه) کوتاه (رنگ این کندل اهمیتی ندارد.)
 • کندل صعودی

کندل سوم یک کندل صعودی قدرتمند است و باید حداقل نیمی از کندل اول را مجدد برگردد. نکته مهم دیگر این است که بین بدنه کندل اول و دوم نباید هیچ نقطه اشتراکی وجود داشته باشد. حتی اگر کندل دوم صعودی هم باشد نباید تا حدی بالا بیاید که همپوشانی بین این دو کندل بوجود بیاید. همپوشانی بین شاخ و دم کندل ها اما مشکلی ندارد.

قرینه این الگو را ستاره شامگاهی مینامیم و در انتهای روند صعودی تشکیل میشود و میتواند منجر به نزولی شدن روند شود.

الگوی سه کلاغ سیاه – آموزش کامل تصویری به زبان ساده

آموزش الگوی سه کلاغ سیاه

الگوی سه کلاغ سیاه که معادل فارسی Three black crows است، یکی از الگوهای برگشتی بسیار قوی در بازارهای مالی است که هر تریدری باید با آن آشنایی داشته باشد. به همین خاطر دراین مقاله از سایت‌ای کلابز تصمیم گرفتیم تا به معرفی و آموزش این الگوی کندل استیک بپردازیم.

الگوهای نموداری با گذشت زمان شکل گرفته و از چندین کندل استیک تشکیل می‌شوند. این الگوها بین تحلیل گران شهرت بسیار زیادی داشته و به آنها کمک می‌کند تا آینده پرایس اکشن نمودار را با احتمال وقوع بسیار بالا پیش‌بینی کنند. درنتیجه بهتر است یکبار برای همیشه این الگو را به ساده‌ترین شکل ممکن یاد بگیریم.

الگوی سه کلاغ سیاه چیست؟ Three black crows

الگوی سه کلاغ سیاه یک الگوی کندل استیک برگشتی قوی است که همانطور که از اسم آن هم مشخص است از سه کندل استیک بزرگ نزولی تشکیل شده است. این سه کندل استیک یک ردیف قرمز رنگ را پشت سرهم تشکیل داده و سایه کوتاه‌تری نسبت به اندازه بدنه خود دارند.

الگوی سه کلاغ سیاه باید در بالای یک روند صعودی شکل بگیرد تا با استفاده از آن بتوانید پیش‌بینی قیمتی بهتری داشته باشید. یعنی الگو سه کندلی اگر همین الگو در بازار رنج و درحین حرکت خطی نمودار شکل بگیرد، صحت الگو سه کلاغ سیاه زیر سؤال خواهد رفت. همچنین باید دقت کنید که این سه کندل قرمز نزولی حتماً پشت سرهم بوده و هربار پایین‌تر بیاید.

الگوی 3 کلاغ سیاه یک سیگنال هشدار دهنده در مورد روند نزولی آینده بازار است. البته بلند بودن کندل‌های قرمز نیز می‌تواند قابل اطمینان بودن این الگو را افزایش دهد. البته بیشتر تحلیل گران از این الگو در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی برای تأیید ریزش بازار استفاده می‌کنند. همچنین الگوی 3 کلاغ سیاه نشان دهنده تغییر کنترل بازار از دست گاوها به خرس‌ها است.

جالب است بدانید که براساس اظهار نظر آقای استیون نیسون در کتاب «تکنیک‌های ترید با کندل استیک» این الگو یکی از کاربردی‌ترین الگوها برای ترید طولانی مدت است. در نتیجه به هیچ وجه این الگو را دست کم نگیرید.

الگوی سه کلاغ سیاه یک الگوی بصری است

الگوی Three black crows یک الگوی دیداری یا بصری است یعنی برای تشخیص آن نیاز به هیچ محاسبه ریاضیاتی خاصی ندارید. الگو سه کلاغ سیاه نشان دهنده غالب شدن خرس‌ها بر گاوها در طول تشکیل 3 کندل در بازار است. نشانه‌های این الگو نیز سه کندل قرمز بلند و قوی است که ممکن است سایه‌های کوتاه، بسیار ضعیفی داشته یا اصلاً نداشته باشد.

معمولاً این الگو زمانی شکل می‌گیرد که گاوها کندل بعدی را با قیمت باز شدن کمی بالاتر از نقطه بسته شدن کندل قبلی آغاز کنند اما دائماً شاهد پایین‌تر رفتن قیمت هستیم. تحلیلگران این روند را شروع یک روند خرسی (نزولی) در نظر گرفته و خود را آماده ادامه این روند می‌کنند.

چگونه الگوی سه کلاغ سیاه را به درستی تشخیص دهیم؟

به خاطر داشته باشید که مهم‌ترین نکته برای تشخیص و صحت الگوی سه کلاغ سیاه تشکیل آن در رأس روند صعودی است. کندل‌های قرمز نزولی یکی پس از دیگری شکل گرفته و شکل‌گیری آن‌ها به نحوی است که نقطه باز شدن کندل بعدی کمی بالاتر از نقطه بسته شدن کندل قبلی است.

این الگو در بازار با نوسانات بالا آشکار می‌شود، مثلاً بعد از اینکه خبر مهمی پخش شده باشد.

تشخیص الگوی سه کلاغ سیاه

در یک روند صعودی، این الگو از سه کندل نزولی پشت سرهم با بدنه بلند و تقریباً یک اندازه تشکیل خواهد شد. الگوی سه کلاغ سیاه تأیید‌کننده قدرت فروشندگان در الگو سه کندلی بازار است که باید نسبت به آن آگاهی داشته باشید.
هر کندل این الگو نشان دهنده سقوط موفق پرایس اکشن بوده و نباید سایه بلندی داشته باشد. یادتان باشد که استفاده از این الگوی کندلی همراه با دیگر اندیکاتورهای تکنیکال احتمال صحت آن را افزایش خواهد داد.
دقت کنید که حتماً نقطه باز شدن کندل بعدی باید کمی بالاتر از نقطه بسته شدن کندل قبلی باشد.

مثال الگوی سه کلاغ سیاه با تصویر

همانطور که در شکل زیر نیز مشخص است، الگوی 3 کلاغ سیاه بعد از یک روند صعودی قوی شکل گرفته و سیگنال احتمال بروز یک روند نزولی جدید را می‌دهد.

سه کلاغ سیاه

این الگو یکی از اعضای خانواده الگوهای اصلاحی بوده و از قدرت زیادی برخوردار است. الگوی 3 کلاغ سیگنال ضعیف شدن یک روند صعودی و احتمال زیاد شکل‌گیری یک روند نزولی را به همه اخطار می‌دهد.

این الگو علاوه بر بیان اینکه روند تغییر خواهد کرد همچنین به همه تغییر جهت پرایس اکشن را نیز نشان خواهد داد. این به خاطر فرم این الگو است که از سه کندل تشکیل شده است. درحالی که این یکی از ویژگی‌های مثبت این الگو در مقایسه با الگوهای اصلاحی دیگر است، ضعیف شدن ظاهری نشان از این است که کندلها پرایش اکشن را از کف/ سقف کنونی فاصله می‌دهند.

نکات مهم برای تحلیل با الگو 3 کلاغ سیاه

همانطور که پیش از این هم گفته شدن الگوی سه کلاغ سیاه روند نزولی بازار را نشان می‌دهد، اولین کاری که شما باید در مواجهه با چنین پترنی بکنید این است که به طول کندل استیک‌ها دقت کنید.

دقت کنید که کندل دوم و سوم باید تقریباً از نظر اندازه یکسان باشند تا به دست گرفتن کنترل توسط خرس‌ها را تأیید کنند. اما اگر کندل سوم در مقایسه با دیگر کندل‌ها به طور آشکاری کوتاه‌تر بود، این نشان دهنده کاهش صحت پترن 3 کلاغ سیاه خواهد بود.

این پترن زمانی خودش را نشان می‌دهد که الگو سه کندلی روند صعودی در حالت خستگی قرار بگیرد. در نتیجه بیانگر تشکیل یک روند نزولی قوی بوده و به شما سیگنال باز کردن پوزیشن شورت را می‌دهد.

پولبک بعد از الگو

بهتر است به این نکته هم دقت کنید که احتمال شکل‌گیری یک پول بک بسیار کوچک بعد از الگوی سه کلاغ سیاه وجود دارد. در نتیجه بهتر است بعد از شکل‌گیری این کندل‌های صعودی کوتاه وارد بازار شوید. اگر به تصویر بالا نگاه کنید متوجه می‌شوید که بعد از الگوی 3 کلاغ دو کندل سبز به منظور تثبیت شکل گرفته و بعد بازار شاهد ریزش اصلی بوده است.

بهتر است در هنگام ترید کردن با الگوی سه کلاغ استاپ لاس خود را بالای نقطه آغاز این الگو در نظر بگیرید. متأسفانه بسیاری از تریدرها نقطه‌ای برای استاپ لاس خود درنظر نگرفته و اشتباه بزرگی را مرتکب می‌شوند. همچنین یادتان باشد که پوزیشن خود را در صورت رسیدن به یک حمایت جدی در نمودار ببندید و بیش از حد ریسک نکنید.

الگوی سه کلاغ و بررسی تفاوت‌های آن به سه سرباز سفید

الگوی کلاغ در فارکس

اندیکاتورهای الگوی سه کلاغ سیاه برعکس سه سرباز سفید، الگویی پیشرو است. الگوی سه کلاغ سیاه، الگوی معکوس نزولی محسوب می‌شود که از سه کندل نزولی تشکیل شده و رنگ قرمز به خود دارند. این الگو، روند معکوس و معتدلی دارد و فقط زمانی باید در نظر گرفته شود که در رالی یا روند صعودی ثابت ظاهر شود.

به طور کلی الگوی سه کلاغ سیاه معمولاً نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی ثابت و احتمال ظهور روند نزولی است. هر یک از سه کندل در الگوی سه کلاغ سیاه باید کندلی نسبتاً بلند نزولی باشند که هر کندل با قیمت پایین یا نزدیک به آن دوره بسته شود.

هر کندل متوالی باید کاهش مداوم قیمت را نشان دهد و نباید سایه‌ها یا کندل‌های طولانی پایین‌تری داشته باشد. ترجیحاً، هر یک از سه کندل باید در بدنه واقعی کندل قبلی در الگو باز شوند، اما چنین امری ضروری نیست.

هنگامی که این الگو در روندی صعودی ظاهر می‌شود، نشان‌دهنده تضعیف احتمالی روند و بازگشت احتمالی روند است. با این حال، اگر سه کندل بیش از حد تکرار شوند و قیمت‌ها را کاهش می‌دهند، ممکن است لازم باشد نسبت به شرایط فروش احتیاط کنید و رویه‌ی معاملات خود را تغییر دهید. با ما در این مقاله همراه باشید تا الگوی سه کلاغ سیاه را بیشتر بشناسیم و آن را مورد بررسی قرار دهیم.

الگوی سه کلاغ را بیشتر بشناسیم

الگوی سه کلاغ سیاه الگوی معکوس نزولی متشکل از سه کندل بلند متوالی به صورت نزولی است که مانند یک پلکان رو به پایین می‌روند. این الگو در اوج روندی صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده حرکت معکوس قوی در قیمت سهام است. حرکت رو به پایین پیوسته قدرت فروشنده‌ها را برجسته می‌کند و آن‌ها اکنون حاکم بر قیمت سهام هستند.

هر یک از سه کندل باید کندلی نزولی با بدنه بلند باشند و قیمت باز شدن هر کندل باید کمتر از قیمت افتتاحیه کندل قبلی باشد. باز شدن یک کندل کمی بالاتر از بسته شدن شمع قبلی یا تقریباً در یک سطح است که این الگو را می‌سازد.الگو سه کندلی الگو سه کندلی

الگوی سه کلاغ

الگویی در مقابل الگوی سه کلاغ سیاه وجود دارد به نام الگوی سه سرباز سفید. این الگو شکل‌گیری روندی معکوس سه کلاغ و به صورت صعودی است. همچنین در روند نزولی رخ می‌دهد و نشانه تغییر جهت مثبت بازار است. مانند شکل نزولی، سه سرباز سفید نیز متشکل از سه شمع صعودی متوالی هستند که هر یک از آن‌ها بالاتر از شمع قبلی بسته می شود.

الگوی سه کلاغ سیاه چگونه به نظر می‌رسد؟

سه کلاغ سیاه به عنوان سه کندل قرمز (یا سیاه) در یک ردیف که هر دهانه کندل پایین‌تر از کندل‌های باز قبلی است، شناسایی می‌شود. در اینجا مواردی از شرایطی ذکر شد که برای شکل‌گیری این الگو باید رعایت شوند:

 • باید سه کندل منفی وجود داشته باشد
 • هر سه باید در یک چهارم پایین محدوده بسته شوند
 • کندل‌های بالایی نباید بلند باشند

بنابراین، برای سیگنالی معتبر، قیمت باز کردن هر کندل باید کمتر از آخرین مورد باز باشد و بسته شدن باید کمتر از بسته شدن آخرین باشد. این الگو باید در بالای نمودار یا نزدیک آن شکل بگیرد تا اولین کندل‌ به اوج (بالاترین نقطه) اخیر خود برسد.

چرا الگوی سه کلاغ شکل می‌گیرد؟

الگوی سه کلاغ سیاه در طول روند صعودی شکل می‌گیرد که به طور معمول نشان‌دهنده پایان روند صعودی در بازار معاملات است. همچنین این الگو زمانی شکل می‌گیرد که فروشنده‌ها در سه جلسه معاملاتی متوالی از خریدارها پیشی بگیرند. به طور خلاصه، نشانه قوی از معکوس شدن روند نزولی در بازار معاملات است.

پس از اینکه بازار معاملات برای مدتی قوی ظاهر بود و معاملات خوبی در آن شد، طبیعی است که خریدارها کنترل خود را از دست بدهند کنند و به فروشنده‌ها اجازه دهند تا کمی معاملات را انجام دهند و در نتیجه این حرکت قیمت‌ها کاهش می‌یابند. این الگو به معامله‌گران می‌گوید که روند نزولی در پیش است و انتظار می‌رود قیمت‌ها در جلسات آتی نیز کمتر هم بشود.

الگوی سه کلاغ سیاه در Forex

الگوی سه سرباز سفید چیست؟

الگوی کندل سه سرباز سفید، الگوی صعودی است که در طول روند نزولی، در بازار معاملات ظاهر می‌شود. این الگو نشان‌دهنده بازگشت روند نزولی حاکم بر بازار به روندی صعودی است. الگوهای نمودار معاملاتی متعددی وجود دارد، اما آن‌هایی که در زمینه مناسب بازار هستند، بسیار مفید واقع می‌شوند.

الگوی سه سرباز سفید از جمله این الگوها است و یکی از قابل اعتمادترین الگوها است. گرگوری ال. موریس که بازرگان و متخصص معاملات است در کتاب «توضیح نمودار شمعی» گفت: الگوی کندل سه سرباز سفید را نباید نادیده گرفت. همچنین گفت که اگر به درستی در معاملات از این الگو استفاده بشود، قابل اعتمادترین و با ارزش‌ترین الگو نسبت به دیگر الگوها در بازار معاملات است.

چگونه الگوی کندل سه سرباز سفید را تشخیص دهیم؟

الگوی سه سرباز سفید الگویی با سه کندل است که شناسایی‌اش آن را به الگویی چالش برانگیز تبدیل می‌کند. در نتیجه الگو باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد تا بتوان آن را به عنوان الگو سه سرباز سفید شناسایی کرد:

 • الگوی کندل سه سرباز سفید باید دارای سه کندل متوالی صعودی باشد
 • هر سه کندل بالاتر از شمع قبلی باید باز و بسته شوند
 • بدنه کندل دوم باید بزرگ‌تر از شمع اول باشد
 • کندل دوم و سوم باید تقریباً یک اندازه داشته باشند

توجه به این نکات نشان می‌دهد که خریداران توانسته‌اند کنترل بازار را در دست بگیرند. همچنین توانسته‌اند قیمت‌ها را در حد یک کندل ببندند. الگوی سه سرباز سفید در ناحیه حمایت زمانی شکل می‌گیرد که سه کندل بلند صعودی متوالی روند نزولی را دنبال کنند و زمان بازگشت به صعود را نشان می‌دهند.

الگو سه سرباز سفید چه چیزی برای معامله‌گران به همراه دارد؟

الگوی کندل سه سرباز سفید، الگوی معکوس صعودی است. درنتیجه نشان می‌دهد که فروشنده‌ها کنترل خود را از دست می‌دهند و معکوس شدن روند در بازار بسیار مورد توجه است. در این الگو، هر کندل باید بالای بسته شدن کندل قبلی باشد و حالت پله‌ای ایجاد کند که هر پله بالاتر از پله قبلی باشد. این حرکت رو به بالا در واقع نشانه شروع روندی صعودی است. همانطور که ذکر شد الگوی سه سرباز سفید، الگوی بسیار قدرتمند و قابل اعتماد است. مخصوصاً زمانی که همراه با شاخص‌های دیگر مانند شاخص قدرت نسبی استفاده می‌شود.

سه سرباز سفید

­

بنابراین، ابزاری عالی برای استراتژی‌های معاملاتی نیز به حساب می‌آید. با این حال، معامله‌گران باید عوامل دیگری مانند حجم را نیز در نظر بگیرند. قابل ذکر است که الگوی سه سرباز سفید به شروع یا خروج از معاملات موجود کمک می‌کند.

به عنوان مثال، زمانی که کندل سه سرباز سفید روی نمودار ظاهر می‌شود و کندل بعدی باز شدن را نشان می‌دهد، معامله‌گر می‌تواند موقعیتی طولانی را به دست آورد. همچنین برای بازار معاملات مفید است که معامله‌گران بتوانند به دنبال الگو سه سرباز سفید در ۵ دقیقه، ‍۱۵ دقیقه یا حتی بیشتر به دنبال نمودارهای ساعتی باشند.

پس از شروع موقعیت خرید، باید حد ضرری را در آخرین سطح پایین تعریف کنید و هر زمان که نشانه دیگری از تغییر روند وجود داشت، کسب سود کنید. اگرچه به ندرت می‌توان الگوی کندل سه سرباز سفید را دید، اما الگوی بسیار مفیدی است که معامله‌گران هرگز نباید آن را نادیده بگیرند.

مثالی از الگوی سه کلاغ سیاه

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌شود، الگوی سه کلاغ سیاه پس از روند صعودی قوی ظاهر می‌شود و نشانه شروع روند نزولی جدیدی است.

الگوی سه کلاغ سیاه

این الگو علاوه بر سیگنال دادن به اینکه روند در حال تغییر است، همچنین تأیید می‌کند که قیمت، جهت خود را نیز تغییر می‌دهد. این امر به دلیل نوع شکل این الگو است که از سه کندل تشکیل شد. در حالی که این مزیت این شکل‌گیری در مقایسه با دیگر الگوهای معکوس محسوب می‌شود، ضعف ظاهری این الگو این است که سه کندل عملکرد قیمت را بسیار دور از متغیرتر از تغییرات اخیر انجام می‌دهند. چنین امری الگو سه کندلی الگو سه کندلی تجارت را از منظر تحمل ریسک، به معامله‌ای دشوارتر تبدیل می‌کند که باید معامله‌گران دقت بیشتری را در این خصوص به کار ببرند.

نکاتی برای معامله کردن با استفاده از الگوی سه کلاغ

همانطور که در بالا ذکر شد، الگوی سه کلاغ سیاه روند نزولی را در بازار نشان می‌دهد. هنگامی که الگوی سه کلاغ سیاه دیده شد، باید به طول کندل‌ها نیز توجه کرد. کندل‌های دوم و سوم باید تقریباً از نظر اندازه برابر باشند تا مورد تأیید باشند و که فروشنده‌ها کاملاً کنترل بر بازار داشته باشند.

اگر کندل‌ سوم به وضوح کوچک‌تر از بقیه باشد، این نشانه ضعف در الگوی تشکیل شد و الگوی چندان مفیدی نخواهد بود. این الگو زمانی شروع به توسعه می‌کند که روند صعودی، به اتمام برسد. در نتیجه این گونه نمایان می‌شود که روند نزولی قوی در حال شکل‌گیری است و معامله‌گر باید بیشترین دقت را خرید یا فروش خود به خرج دهد.

الگوی سه کلاغ، الگویی در حالت معکوس و نزولی است که از سه کندل با بدنه نزولی تشکیل شد؛ بنابراین زمانی باید در نظر گرفته شود که پس از روند صعودی ظاهر شود. معامله‌گران همچنین می‌توانند از شاخص‌های حجمی برای تأیید شکل‌گیری این الگو کمک بگیرند.

سه کلاغ سیاه

محدودیت‌های الگوی سه کلاغ

از آنجایی که الگوی سه کلاغ سیاه سبب کاهش قیمت‌ها می‌شود، معامله‌گران باید نسبت به شرایط فروش، احتیاط کنند. معامله‌گران همچنین باید به سایر الگوهای نمودار یا اندیکاتورهای تکنیکال نیز نگاهی داشته باشند تا تحلیل صحیح از الگوی سه کلاغ به دست آید.

منظور از الگوی معکوس در الگوی سه کلاغ چیست؟

معکوس‌ها (Reversal) اغلب در معاملات روزانه اتفاق می‌افتند و اقدامی نسبتا سریع هستند. معکوس‌ها در بازه‌های زمانی متفاوتی رخ می‌دهند که مربوط به معامله‌گران مختلف است. برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت که به دنبال تغییر در نمودارهای روزانه یا هفتگی هستند، معکوس‌ها در بازه زمانی پنج دقیقه‌ای در نمودارها اهمیتی ندارد.

رخ دادن عمل معکوس در مدت زمان پنج دقیقه‌، برای معامله‌گر بسیار مهم است و روند معالمه را تغییر می‌دهد. روند صعودی که مجموعه‌ای از نوسان‌های بالاتر و پایین‌ترین سطح است، با تغییر به سری از اوج‌ها و نزول‌های پایین‌تر به روند نزولی معکوس تبدیل می‌شود.

همچنین روند نزولی که مجموعه‌ای از اوج‌ها و نزول‌های سطح پایین‌ است، با تغییر به سری از اوج‌ها و نزول‌های بالاتر به روند صعودی معکوس تبدیل می‌شود. می‌توان روندها و معکوس‌ها را تنها بر اساس عملکرد قیمت شناسایی کرد، یا از سایر اندیکاتورها نیز استفاده کرد.

قابل ذکر است که میانگین‌های متحرک ممکن است به تشخیص روند و معکوس‌ها کمک کنند. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک در حال افزایش باشد، روند رو به افزایش است، اما زمانی که قیمت از میانگین متحرک پایین‌تر می‌آید، می‌تواند نشانه‌ای از معکوس شدن قیمت باشد.

خطوط روند نیز برای تشخیص معکوس‌ها استفاده می‌شود. از آنجایی که روند صعودی پایین‌ترین سطح را ایجاد می‌کند، می‌توان خط روند در امتداد آن را ترسیم کرد. هنگامی که قیمت به زیر خط روند کاهش می‌یابد، می‌تواند نشان دهنده معکوس شدن روند نیز باشد. اگر معکوس‌ها به راحتی قابل تشخیص بودند و از عقب‌نشینی‌های کوتاه متمایز می‌شدند، معامله کردن بسیار آسان بود.

تفاوت سه الگوی کلاغ و سه سرباز سفید

اما در بازار معاملات اینگونه نیست. با استفاده از قیمت یا با استفاده از اندیکاتورها، سیگنال‌های نادرست زیادی در بازار وجود دارد و گاهی اوقات برگشت‌ قیمت‌ها آنقدر سریع رخ می‌دهد که معامله‌گران نمی‌توانند به اندازه کافی سریع عمل کنند تا از ضرر بزرگ جلوگیری کنند.

بر اساس ادبیات داستانی کلاغ‌ها نشانه بدشانسی هستند. الگوی سه کلاغ سیاه نیز ممکن است این نام را به همین دلیل داشته باشد؛ زیرا شکل‌گیری آن نشان‌دهنده پایان روند صعودی است. این الگو متعلق به خانواده نمودارهای کندل استیک ژاپنی است که در حال حاضر به طور گسترده‌ای توسط معامله‌گران جهت پیش‌بینی تغییرات روند و برنامه‌ریزی موقعیت‌های ورود یا خروج در بازار استفاده می‌شود.

همچنین این الگو نشان می‌دهد که پس از صعود، روند نزولی نیز می‌تواند رخ دهد و فروشنده‌ها می‌توانند کنترل بازار را دست گیرند. در صورتی که معالمه‌گر بتواند از انواع تحلیل‌های تکنیکال و الگوهایی مانند سه کلاغ یا سه سرباز سفید استفاده کند، می‌توان اذعان داشت که می‌تواند معاملات خود را نیز به خوبی انجام دهد و کسب سود نیز کند.

راهنمای معامله با الگوی سه کلاغ سیاه

اگر مقاله الگو های کندل استیک را مطالعه کرده باشید، به‌ یاد دارید که سه کلاغ سیاه جزئی از الگوهای نمودار شمعی یا کندل استیک است. برای معامله با الگوی سه کلاغ سیاه ابتدا مقاله الگوهای کندل استیک را مطالعه کنید. سه کلاغ سیاه در واقع برای پیش‌بینی برگشت روند صعودی فعلی به‌کار می‌رود. این الگو از سه شمع با پایه بلند پشت سرهم تشکیل شده است که در بدنه اصلی شمع قبلی باز می‌شود و پایین‌تر از شمع قبلی بسته می‌شود.

معمولا معامله‌گران از الگوی سه کلاغ سیاه همراه با تحلیل تکنیکال برای تایید یک برگشت استفاده می‌کنند.

الگوی سه کلاغ سیاد در چه شرایطی ایجاد می‌شود؟

برای معامله با الگوی سه کلاغ سیاه بهتر است ابتدا شرایط ایجاد شدن آن را بدانید.

هر سه شمع حتما باید نزولی باشند.

شمع سوم باید در بدنه شمع دوم و شمع دوم باید در بدنه شمع اول باز شود.

هیچ‌کدام از سه شمع نباید سایه داشته باشند یا سایه کوچکی داشته باشند.

هر شمع باید پایین‌تر از بدنه‌ی شمع قبلی بسته شود.

طریقه ایجاد شدن الگوی سه کلاغ سیاه

بعد از ایجاد شدن یک روند صعودی، معامله‌گران نگران می‌شوند که ممکن است در آینده این روند ادامه پیدا نکند بنابراین سعی می‌کنند سود خود را ذخیره کنند. در این زمان بازار با افزایش فشار عرضه روبه‌رو می‌شود و دو شمع اول در الگوی سه کلاغ سیاه تشکیل می‌شوند. در ادامه این روند باقی معامله‌گران احساس خطر کرده و سعی در خارج شدن از سهم را دارند و اینگونه شمع سوم نیز تشکیل می‌شود.

نکات مهم معامله با الگوی سه کلاغ سیاه

طول شمع‌ها الگو سه کندلی بر اعتبار الگو تاثیر می‌گذارد؛ یعنی هرچقدر طول شمع‌ها بیشتر باشد اعتبار الگو نیز بیشتر می‌شود.

در شرایط ایده‌آل هر شمع در وسط شمع قبل باز خواهد شد همچنین شمع‌ها دارای اندازه تقریبا یکسانی هستند.

برای تشخیص این الگو نیازی به محاسبات ندارید، زیرا سه کلاغ سیاه یک الگوی دیداری است.

در صورت ایجاد شمع سوم با بدنه کوچک، اعتبار الگو کاهش پیدا خواهد کرد.

اگر شمع دوم و سوم از نوع کندل مارابوزو(یک الگوی تحلیل تکنیکال) باشند، اعتبار الگو بیشتر می‌باشد.

امروزه بسیاری از معامله‌گران، شرط باز شدن شمع‌ها در طول بدنه قبل را رد می‌کنند. این افراد اعتقاد دارند که سه شمع قرمز که در حالت نزولی ظاهر و در پایین‌ترین سطح بسته می‌شوند، به درستی احساسات بازار را نشان می‌دهد.الگو سه کندلی

تفاوت بین دو الگوی مهم کندل استیک(سه کلاغ سیاه و سه سرباز سفید)

در مقابل الگوی سه کلاغ سیاه می‌توان به الگوی سه سرباز سفید اشاره کرد. این الگو در پایان یک روند نزولی ایجاد می‌شود و یک برگشت احتمالی به قیمت بالاتر را به ما خبر می‌دهد. الگوی سه سرباز سفید دارای سه شمع سفید با بدنه‌های بلند و سایه‌های کوتاه است که در شرایط ایده‌آل، سایه‌ای ندارد. شروع این الگو در بدنه اصلی شمع قبلی و پایان آن در بالای شمع اصلی است. سه سرباز سفید همانند سه کلاغ سیاه یک الگوی بصری است اما برخلاف سه کلاغ سیاه، برگشت روند صعودی را به ما نشان می‌دهد.

کاربرد معامله با الگوی سه کلاغ سیاه

از الگوی سه کلاغ سیاه برای باز کردن سفارشات down و همچنین انجام ماهیگیری با دقت بالا استفاده می‌شود. یکی دیگر از کاربردهای سه کلاغ سیاه در ترکیب آن با دیگر شاخص‌ها برای افزایش دقت در معاملات است.

محدودیت‌های معامله با الگوی سه کلاغ سیاه

اگر الگوی سه کلاغ سیاه به‌صورت قابل توجهی سمت پایین حرکت کند شما به عنوان یک معامله‌گر باید مراقب شرایط اشباع فروشی باشید، زیرا در این شرایط می‌توانید پیش از پایین‌تر رفتن قیمت آن را ثبت کنید. اندیکاتورهای تکنیکال مانند استوکاستیک و یا شاخص قدرت نسبی را می‌توان به عنوان جزئی از بهترین روش‌ها برای ارزیابی ماهیت اشباع فروش اوراق بهادار دانست. حال اگر این اندیکاتور عددی بالاتر از 0.70 را به شما نشان داد، شرایط اشباع فروش رخ داده است.

بسیاری از معامله‌گران برای تایید یک شکست در کنار معامله با الگوی سه کلاغ سیاه از دیگر الگوهای نموداری نیز استفاده می‌کنند. با استفاده از نمودارهای دیگر شانس شما بیشتر خواهد شد. الگوی سه کلاغ سیاه به عنوان یک الگوی بصری، به موضوعاتی مانند چه سایه‌ای کوتاه‌تر تفسیر شود وابسته است. همچنین الگوی سه کلاغ سیاه حقیقی در اندیکاتورهای دیگر به درستی نشان داده می‌شود.

به عنوان مثال الگوی کلاغ سیاهی که دارای شکست از سطوح کلیدی حمایتی باشد می‌تواند به‌ تنهایی یک روند نزولی و پایین‌رونده میان‌مدت را آغاز کند. بنابراین با استفاده از دیگر الگوها و شاخص‌های تکمیلی شانس موفقیت شما در معاملات افزایش پیدا خواهد کرد.

یک مثال واقعی از معامله الگوی سه کلاغ سیاه

یک الگوی سه کلاغ سیاه در نمودار قیمت هفتگی GBP/USD، در می سال 2018 تشکیل شد که نمایانگر یک وضعیت ناگوار برای این جفت ارزی بود. اما تحلیل‌گران فکر می‌کردند که الگوی سه کلاغ سیاه نشان‌دهنده ادامه روند نزولی یک جفت ارزی است. بنابراین برای تشخیص اینکه این الگوی سه کلاغ سیاه سیگنالی از ادامه روند نزولی است، سه عامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت:

افزایش نسبی سیر صعودی بازار

فیتیله‌های کوتاه هر شمع که نمایانگر اختلاف پایین بین قیمت بسته شدن و کم‌ترین قیمت هفته بود

با اینکه بدنه شمع‌ها به آرامی بلند نمی‌شدند، بلندترین شمع در روز سوم تشکیل شد

نتیجه‌گیری

معامله با الگوی سه کلاغ سیاه، فقط در حالتی می‌تواند یک الگوی برگشت مطمئن و قابل اعتماد باشد که به‌وسیله دیگر اندیکاتورهای تکنیکال مثل شاخص قدرت نسبی(RSI) تایید گردد. برای تشخیص قرار داشتن برگشت در خطر اصلاح(retracement) می‌توانید از اندازه سه کلاغ سیاه استفاده کنید. امروزه نمودارهای کندل استیک توانسته‌ توجه بسیاری از افراد معامله‌گر و سرمایه‌گذار را به خود جلب کند،ب این تحلیل فقط برای پیش‌بینی سیر قیمتی در چندروز آینده سهم مناسب می‌باشد. در حالی که دیگر روش‌های تحلیل تکنیکال می‌توانند رفتارهای قیمتی سهام را در هفته‌ها یا ماه‌های آینده پیش‌بینی کنند.

در واقع برای معامله بهتر است از هر دو روش یعنی تحلیل کندل استیک‌ها و دیگر روش‎‌های تحلیلی استفاده کنید. همچنین می‌توان گفت با استفاده از دیگر روش‌های تحلیل تکنیکال می‌توانید نقاط و نواحی حیاتی و مهم بر روی نمودار را مشخص کنید و با استفاده از دانش کندل استیک، احساس بازار نسبت به این نواحی را آشکار کنید. برای معامله در بازار سهام میتوانید از روش‌های دیگر مانند الگوی قیمتی سر و شانه، الگوی قیمتی موج گرگ و الگوی قیمتی گارتلی نیز استفاده کنید.

معامله با الگوی سه کلاغ سیاه برای کسانی که فقط با دید سرمایه‌گذاری بلندمدت وارد بازار می‌شوند، کاربرد زیادی ندارد. از این تحلیل تکنیکال به عنوان ابزاری برای معامله‌گری و تعیین دقیق زمان ورود یا خروج استفاده کرد.

معرفی الگوی سه ستاره جنوبی (Three Stars in the South)

505D6E6A 6D6B 4BE0 9438 161A4036D41E - معرفی الگوی سه ستاره جنوبی (Three Stars in the South)

سه ستاره جنوبی یک الگوی برگشتی صعودی سه کندلی است که در نمودارهای کندل استیک ظاهر می شود . این ممکن است پس از کاهش قیمت ظاهر شود و نشان دهنده پایان روند نزولی است و الگوی بسیار نادری است .

نکات کلیدی

 • سه ستاره در الگوی کندل استیک جنوبی الگوی بسیار کمیابی است که به طور معمول مقدم بر حرکتهای بزرگ قیمتی نیست .
 • پس از کاهش قیمت ، توسط سه کندل سیاه یا قرمز ( رو به پایین ) شکل می گیرد .
 • این الگو نشان دهنده یک چرخش صعودی است ، اگرچه قیمت در نهایت باید قبل از معامله در مسیر مورد انتظار حرکت کند که این را تأیید می گویند .

درک الگوی سه ستاره جنوبی

این سه ستاره در جنوب یک الگوی معکوس صعودی است و دارای چهار ویژگی است .

 • بازار در یک روند نزولی قرار دارد .
 • اولین کندل مشکی با بدنه بلند ، سایه پایین بلند و بدون سایه فوقانی است .
 • کندل دوم مشکی با بدنه کوتاه تر و پایین تر از کندل اول است .
 • کندل سوم مشکی با بدنه کوتاه ، بدون سایه و بسته ای است که در محدوده بسیار پایین کندل دوم قرار دارد . به دلیل این الزامات دقیق ، الگوی نادر است .

تئوری این الگو این است که خرس ها به تدریج با پیشرفت هر سه کندل حرکت خود را از دست می دهند ، که در نهایت گاوها را به تلاش برای افزایش روند معکوس سوق می دهد .

بیشتر معامله گران به دنبال تأیید پس از الگو هستند . تأیید ، در این صورت ، افزایش قیمت به دنبال الگوی بالاتر خواهد بود ، زیرا این همان چیزی است که الگو نشان می دهد . اگر قیمت به دنبال الگو کاهش یابد ، این یک روند صعودی نیست ، بلکه یک الگوی ادامه نزولی است .

در عمل یافتن این الگو در نمودارها دشوار است و به دلیل این الزامات دقیق ، الگوی نادر است .

تئوری این الگو این است که خرس ها به تدریج با پیشرفت هر سه کندل حرکت خود را از دست می دهند ، که در نهایت گاوها را به تلاش برای افزایش روند معکوس سوق می دهد .

بیشتر معامله گران به دنبال تأیید پس از الگو هستند . تأیید ، در این صورت ، افزایش قیمت به دنبال الگوی بالاتر خواهد بود ، زیرا این همان چیزی است که الگو نشان می دهد . اگر قیمت به دنبال الگو کاهش یابد ، این یک روند صعودی نیست ، بلکه یک الگوی ادامه نزولی است .

معامله گران می توانند از این الگو به عنوان یک سیگنال برای خروج از یک موقعیت کوتاه یا شروع یک موقعیت طولانی استفاده کنند ، اگرچه در حالت ایده آل ورود به نوار تأیید – با شروع افزایش قیمت – ترجیح داده می شود . علاوه بر این ، معامله گران باید به دنبال تأیید در سایر الگوهای نمودار یا شاخص های تکنیکال برای حمایت از پایان روند معکوس باشند .

به عنوان مثال ، اگر یک سهام روند صعودی داشته باشد ، اما اخیراً یک برگشت را تجربه کرده است ، یک معامله گر می تواند برای الگوی سه ستاره جنوبی همراه با کراس اوور تصادفی صعودی در قلمرو بیش از حد فروخته شود . در مجموع ، این شواهد ایده جذاب تری را ایجاد می کنند ، به خصوص اگر سه ستاره جنوب با هر کندل تأیید صعودی دنبال شود .

الگوی سه ستاره جنوبی در روانشناسی ترید

فرض کنید یک سهام یا ارز در یک روند نزولی فعال قرار داشته باشد ، خرس های مطمئن به دنبال قیمت های پایین تر هستند . کندل اول در الگوها با افت قابل توجه قیمت این دیدگاه را تأیید می کند . گاوها فقط می توانند از این کندل ، یعنی بسته شدن آن در پایین روز ، خوش بینی جزئی داشته باشند .

روی کندل دوم ، بالاتر از پایین کندل اول باز می شود و نمی تواند پایین کمتری را ثبت کند . بسته شدن کمتر از فضای باز همچنین باعث کاهش اعتماد به گاوها می شود .

با نشان دادن تعهد مجدد گاو، امنیت در کندل سوم بالاتر می رود ، اما آنها نمی توانند دوباره قیمت ها را آنگونه که می خواهند نگه دارند . خرس ها نتوانستند بار دیگر امنیت را به پایین ترین سطح کاهش دهند ، این نشان دهنده کاهش قدرت فروش است . این سه میله یک الگوی پرچم کوچک ایجاد می کنند ، که نشان دهنده خستگی نزولی است در حالی که به گاوها فرصتی برای شروع مجدد می دهد . تنها در صورت افزایش قیمت بالاتر از الگوی افزایش ، روند صعودی آغاز می شود .

نمونه ای از نحوه ترید الگوی سه ستاره جنوبی

این الگوی نادر است ، بنابراین به سختی می توان نمونه ها و معاملات را با این الگو بدست آورد . الگوی زیر در نمودار روزانه بانک سلطه تورنتو (TD) تغییر اندکی از سه ستاره جنوب است که کندل سوم سایه کوچک بالایی دارد . در حالت ایده آل ، هیچ سایه ای ندارد . همچنین ، کندل سوم کمی بالاتر از کندل دوم است . در حالت ایده آل ، کندل سوم باید در محدوده کندل دوم باشد .

374C3010 FF64 4E57 BE89 5F8E28CDAABD - معرفی الگوی سه ستاره جنوبی (Three Stars in the South)

هنگامی که قیمت از بالای الگوی سه میله ای ( یا از بالای کندل دوم یا سوم ) بالاتر می رود ، می توان معامله ای انجام داد . می توان توقف ضرر را د ر زیر پایین کندل ( یا در زیر پایین کندل دوم یا سوم ) قرار داد .

محدودیت های استفاده از الگوی سه ستاره جنوبی

این الگوی بسیار نادر است ، و همچنین تمایل به ایجاد حرکات بزرگ پس از آن ندارد ، این بدان معنی است که برای اهداف تجاری مفید نیست .

این الگو هدف سودآوری ندارد . بنابراین ، تعیین اینکه چگونه آنها از یک ترید سودآور خارج می شوند ، به عهده معامله گر است .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا