اسرار از گزینه های باینری

مدیریت ریسک سرمایه گذاری

مدیریت ریسک سرمایه گذاری

همۀ سازمان‏ها اعم از کوچک و بزرگ، سهامی عام یا خاص، دولتی و غیردولتی در هر سطحی از عملکرد و در هر زمان و مکان با دامنه‏ای از ریسک‏ها که ممکن است بر کارکرد و دستیابی آنها به اهدافشان تأثیر بگذارد، مواجه هستند. شواهد موجود نیز نشان می‏دهند که با تحولات جهانی اخیر، دامنۀ این ریسک‏ها در حال افزایش است. بدیهی است میزان اهمیت این ریسک‏ها برای همۀ سازمان‏ها یکسان نیست.

تماس با مشاور

پاسخگویی به شما افتخار ماست، لطفاً تماس بگیرید.

طی سالیان متمادی و با توسعۀ بازارها و نهادهای مالی، عدم توجه به حوزۀ مدیریت ریسک (به خصوص طی بحران‏های مالی و اعتباری) سبب ورشکستگی بسیاری از سازمان‏ها و شرکت‏های بزرگ و آسیب دیدن جدی اقتصادها شده است. ظهور رشتۀ تخصصی مدیریت ریسک به عنوان پاسخی عملی به مسئلۀ فوق، موجب تغییرات قابل توجهی در سازوکار استراتژیک شرکت‏ها گردید و همراه با خود، توسعۀ پایدار را به ارمغان آورد.

از سوی دیگر در سال‌های اخیر، خلأ موجود در ابزارهای بدهی و پوشش ریسک در بازار سرمایه از یک سو و نیاز به رشد و توسعۀ این بازار از سوی دیگر، تمایل به طراحی ابزارهای نوین مدیریت ریسک سرمایه گذاری تأمین مالی و مدیریت ریسک را افزایش داده است. در این راستا، شرکت تأمین سرمایۀ امید از طریق تعامل پویا با بنگاه‌های اقتصادی و ناشران اوراق بهادار و کسب شناخت عمیق از محیط قانونی و مقرراتی کشور، کمبودهای موجود در بازار را شناسایی و ابزارهای متناسب را برای تأمین مالی و پوشش ریسک طراحی می­‌نماید.

بر اساس این رویکردها، در حال حاضر فعالیت‌های مدیریت ریسک و مهندسی مالی در شرکت تأمین سرمایۀ امید به 5 گروه اصلی به شرح ذیل تقسیم می‌گردد:

  • مدیریت ریسک؛
  • طراحی ابزارهای نوین مالی؛
  • تحقیق و توسعه؛
  • مطالعات و رصد بازار؛
  • آموزش و فرهنگ‏سازی در بازار.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک و مهندسی مالی در شرکت تأمین سرمایۀ امید، اقدامات مربوط به مدیریت ریسک را در دو بعد انجام می‏دهد. در بعد اول، شرکت تأمین سرمایۀ امید برای دستیابی به اهداف خود، هم‌راستا با افزایش کارایی در فعالیت‏های مدیریت‏های مختلف، نیازمند شناسایی و مدیریت ریسک‏های پیش‌رو است. شرکت در صورتی موفق خواهد بود که بتواند مدیریت ریسک سرمایه گذاری به طور کامل و شایسته ریسک‏هایی را که در معرض آن قرار دارد، مدیریت کند. مدیریت ریسک تلاش می‏کند تا ریسک‏ها را شناسایی، ارزیابی و اندازه‏گیری نموده و سپس اقدامات متقابلی را در خصوص مدیریت آن ریسک‏ها انجام دهد که این مهم، اکنون بر اساس استقرار سیستم مدیریت ریسک سازمانی در شرکت تأمین سرمایۀ امید محقق شده است. در بعد دوم، مدیریت ریسک و مهندسی مالی، ضمن مدیریت ریسک‏های شرکت تأمین سرمایۀ امید، به سازمان‏ها و شرکت‏های متقاضی خصوصی و دولتی، خدمات مشاورۀ مدیریت ریسک ارائه می‏دهد و با بهره‏گیری از نیروهای متخصص در حوزۀ مالی و مدیریتی، سیستم مدیریت ریسک سازمانی را در آن سازمان‏ها و بر اساس آیین‏نامه‏های مربوط از جمله آیین‏نامۀ حاکمیت شرکتی در نهادهای مالی (تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار)، نهادهای پولی (تحت نظارت بانک مرکزی) و شرکت‏های بیمه‏ای (تحت نظارت بیمۀ مرکزی) پیاده‏سازی می‏نماید. بر این اساس مدیریت ریسک سازمانی در چارچوب زیر توسط مدیریت ریسک شرکت تأمین سرمایۀ امید پیاده‏سازی می‏شود:

طراحی ابزارهای نوین مالی

شرکت تأمین سرمایۀ امید در راستای اهداف و مأموریت‌های سازمانی خود و در طول سابقۀ فعالیت خود، خلاقیت، نوآوری و توسعۀ فعالیت‌ها را سرلوحۀ کار خویش قرار داده است. امکان طراحی ابزارهای نوین و بروز نوآوری‌های مالی در بازار سرمایه، جوان بودن بازار خدمات مالی در ایران و بکر بودن حوزۀ مدیریت دارایی‌ها و جذب منابع مالی از جمله فرصت‌هایی است که شرکت تأمین سرمایۀ امید تلاش دارد در راستای اهداف استراتژیک خود از آن‌ها به خوبی استفاده نماید.

تحقیق و توسعه

با توجه به این‏که تخصیص بهینۀ منابع مالی در هر مدیریت ریسک سرمایه گذاری اقتصادی نیازمند بخش‌بندی انتفاعی و مالی ارکان و بررسی تفضیلی صنایع آن می‏باشد، بخش تحقیق و توسعۀ شرکت تأمین سرمایۀ امید، با دسترسی به منابع اطلاعاتی غنی داخلی و بین‏المللی و در اختیار داشتن زنجیرۀ کاملی از شرکت­های فعال در بازار مالی و بازرگانی، توانایی تهیۀ کتاب‌ها و جزوات آموزشی مناسب در حوزۀ مالی، گزارش‏های بنیادی و تحلیلی بررسی صنایع مختلف و روش‌های مختلف تأمین مالی مربوطه را دارد. همچنین شرکت تأمین سرمایۀ امید در راستای اولویت‏های پژوهشی سازمان‏های مختلف، طرح‏های مختلفی را با موضوعات مالی و مدیریتی توسط تیم پژوهشی خود در قالب انعقاد مدیریت ریسک سرمایه گذاری قرارداد با سازمان‏های مربوطه به انجام می‏رساند.

مطالعات و رصد بازار

مطالعات مربوط به اقتصاد جهانی، منطقه و کشور و بررسی تغییرات صورت‌گرفته در آن یا پیش‌بینی تغییرات و وضعیت آیندۀ آن‌ها همواره از اهمیت بالایی برای همگان به ویژه فعالان اقتصادی برخوردار بوده است. به همین منظور، رصد بازارهای فعال در اقتصاد کشور به ویژه بازارهای مالی اعم از بازار پول، بازار سرمایه و بیمه ضمن توجه به سایر بازارهای موازی همچون بازار فلزات گران‌بها، ارز، مسکن و … همواره در دستور کار مدیریت ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید بوده است.

تجزیه و تحلیل آثار عوامل اقتصاد کلان در مدیریت ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی

سوال اساسی این مطالعه عبارت است از اینکه «کنترل عوامل اقتصاد کلان چگونه و تا چه حد می تواند در مدیریت ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، موثر باشند؟». در راستای پاسخ گویی به این سوال، به بررسی اثرات مهمترین عوامل اقتصادی اثرگذار بر صنعت پتروشیمی فعال در بازار سهام تهران، به عنوان یکی از مهمترین پایگاه های اطلاع رسانی در زمینه حجم سرمایه گذاری ها در این بخش از اقتصاد ایران پرداخته و در این مسیر با توجه به حقایق و شواهد آشکار شده اقتصاد کشور، تحلیل امکان سنجی قابلیت عملیاتی سازی و ارائه تحلیل های کمی، مرور مهمترین مطالعات موجود و بررسی آمارهای رسمی انتشار یافته برگزیده شده اند، سعی در شناسایی مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان موثر بر ریسک سرمایه گذاری در این صنعت پرداخته شده است. در این راستا، از یک رهیافت آماری نوین که مبتنی بر رویکرد حافظه بلندمدت باشد (الگوی غیرخطی واریانس ناهمسان شرطی مبتنی بر رویکرد حافظه بلندمدت یا FIGARCH)، استفاده گردید. به همین منظور با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه طی دوره زمانی آذرماه 1387 لغایت آبان مدیریت ریسک سرمایه گذاری ماه 1397 به برآورد الگوهای بهینه تحقیق پرداخته شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش ضمن تایید وجود ارتباط معنادار و مبتنی بر تئوری های اقتصادی- مالی میان عوامل اقتصادی و ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، بر نقش پررنگ تر متغیرهای نرخ ارز و نرخ تورم در قیاس با سایر متغیرهای تحقیق در امر کنترل ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی را تاکید مدیریت ریسک سرمایه گذاری نموده و آثار تغییرات قیمت نفت و درجه باز بودن اقتصادی در تبیین رفتار ریسک سرمایه گذاری در این صنعت را در درجه بعدی اهمیت قرار می دهند.

مدیریت ریسک سرمایه گذاری

ریسک به مفهوم عدم اطمینان از کسب بازدهی مورد انتظار تلقی می‌شود. این واژه در دید عموم، گاهی مفهومی منفی تلقی می‌شود، اما در حقیقت، ریسک دارای دو بعد مثبت و منفی است و در واقع به عنوان فرصت و خطر شناسایی می‌شود. از این‌رو اتخاذ استراتژی‌هایی برای کنترل ابعاد منفی ریسک و تمرکز بر رفع نواقص در بلندمدت می‌تواند منجر به ارزش افزوده برای شرکت شود. مديريت ريسك به مفهوم سنجش ريسك و سپس اتخاذ راهبردهایی بر آن دلالت دارد. محیط پیچیده و رقابتی در محیط کسب و کار، سرعت روز افزون تکنولوژی و تغییرات ناشی از آن در فضای کسب و کار، فضای عدم اطمینان محیطی و سوء مدیریت، شرکت‌ها را با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرده است. به منظور مدیریت این چالش‌ها، رویکردهای متعددی بیان شده است که یکی از آن‌ها، شناسایی ریسک‌های کسب و کار و مدیریت آن است.
از این‌رو از مدیریت ریسک، به منظور ارتقای اثربخشی سازمان، دستیابی به اهداف مورد نظر، استفاده از فرصت‌های پیش رو و کاهش اثر نامطلوب نوسانات موجود در محیط، استفاده می‌شود.

1. شناسایی ریسک:
فرآیند شناسایی ریسک قبل از فرآیند ارزیابی ریسک به اجرا در خواهد آمد و نتیجه اجرای آن تهیه لیستی جامع از ریسک‌ها است که براساس نوع ریسک (مالی، عملیاتی، استراتژیک و . ) و یا بر اساس یک تقسیم‌بندی سطح پایین‌تر (شامل ریسک بازار، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و . ) و برای واحدهای اقتصادی، عملکردهای شرکت و یا پروژه‌ها تهیه شده‌اند. اولویت‌بندی این ریسک از طریق مدیریت ارشد صورت می‌گیرد. این اولویت‌بندی از طریق فرآیند ارزیابی ریسک انجام می‌شود.

2. ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک
ارزیابی ریسک، اختصاص اعداد کمی به ریسک‌ها و فرصت‌ها بر اساس ملاک‌ها و معیارهای تعیین شده است. این کار ممکن است در دو مرحله انجام گیرد. در مرحله اول ریسک‌ها با استفاده از تکنیک‌های کیفی پایش می‌شود. سپس در مرحله بعدی تجزیه و تحلیل‌های کمی بیشتری روی ریسک‌های با اهمیت انجام می‌شود. بنابراین پایش‌ها و نظارت‌های اولیه روی ریسک‌ها و فرصت‌ها توسط تکنیک‌های کیفی انجام می‌شود که پس از آن از رویکرد کمی‌ کردن ریسک‌های با اولویت بالا و تبدیل آن‌ها از کیفی به کمی استفاده می‌شود (همه ریسک‌ها قابلیت بیان معنی‌دار به شکل کمی را ندارند).
ارزیابی کیفی هر یک از ریسک‌ها و فرصت‌ها بر اساس معیارهای کیفی انجام می‌گیرد. فرآیند تجزیه و تحلیل کمی برای یافتن احتمال و میزان تأثیر، نیازمند استفاده از داده‌هایی است که از منابع مختلف به‌دست می‌آید. کیفیت تجزیه و تحلیل کمی که برای این منظور انجام می‌شود تا حدود زیادی وابسته به دقت و جامعیت ارزش‌های عددی و اعتبار مدلی است که در این راستا استفاده می‌شود. مفروضات مدل و ابهامات موجود باید به روشنی به اشتراک گذاشته شود و با استفاده از تکنیک‌هایی از قبیل تجزیه و تحلیل حساسیت مورد ارزیابی قرار گیرد.

خدمات مدیریت ریسک

خدمات شرکت تامین سرمایه لوتوس در حوزه ریسک:
شرکت تامین سرمایه لوتوس خدمات زیر را در حوزه مدیریت ریسک به شرکت‌ها و موسسات ارائه می‌کند:
خدماتی که توسط شرکت لوتوس در راستای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک به نهادهای مالی ارائه می‌شود در حوزه ریسک‌های زیر می‌باشد:
1. ریسک نقدینگی
2. ریسک نرخ بهره
3. ریسک اعتباری
همچنین خدماتی که در حوزه مدیریت ریسک توسط شرکت تامین سرمایه لوتوس به نهادهای غیرمالی ارائه می‌شود، به شرح زیر است:
1. شناسایی و ارزیابی ریسک‌های موجود در صنعت، محیط کسب و کار و رقابتی
2. ارائه راه حل برای ریسک‌های موجود و در صورت امکان مدل‌سازی آن‌ها
3. شناسایی فرصت‌های بالقوه و ارائه راه حل به منظور بهره‌برداری از این فرصت‌ها

وبلاگ الگوریتم

آقاقلیزاده: «حفظ ارزش پول و کسب بازدهی قابل قبول یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران ایرانی است. ریسک‌های متعدد اقتصادی سبب شده است که بسیاری از سرمایه‌گذاران تحت تأثیر هیجانات و شایعات، سرمایه خود را مدام از بازاری به بازار دیگر ببرند و چه بسا که در این میان متحمل ضرر و زیان‌های هنگفت نیز بشوند»

مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: این در حالی است که آشنایی حداقلی با اصول اولیه تعیین ترکیب سبد دارایی‌ها نه تنها تا حد زیادی از بروز زیان‌های ناشی از شتاب‌زدگی جلوگیری می‌کند، بلکه می‌تواند رشد پایدار سرمایه را در بلند مدت نیز به دنبال داشته باشد.

آرش آقاقلیزاده یکی از راهکارهای مدیریت ریسک سبدهای سرمایه‌گذاری را متنوع‌سازی آن بر اساس کلاس‌های مختلف دارایی دانست و گفت: ابزارهای با درآمد ثابت به دلیل همبستگی پایین بازدهی خود با بازدهی بازار سهام یکی از اصلی‌ترین ابزارهای کاهش ریسک سبد به شمار می‌روند؛ البته سهم این دارایی‌ها در سبد به میزان ریسک‌پذیری افراد بستگی دارد.

وی ادامه داد: این دارایی‌ها می‌توانند در شرایط نامساعد اقتصادی یا در زمانیکه بازار سهام یک روند نزولی را تجربه می‌کند به کمک بازدهی سبد سرمایه‌گذاران بیایند.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص مزایای دارایی‌های با درآمد ثابت توضیح داد: این دارایی‌ها از مزایای متعددی برخوردارند که می‌تواند برای اکثر سرمایه‌گذاران جذاب باشد. حفظ سرمایه اولیه، وجود جریان درآمدی مستمر و نقد شوندگی بالا از مهمترین این ویژگی‌ها به‌شمار می‌روند؛ هرچند که در حال حاضر بسیاری از مردم بخشی از سرمایه خود را در سپرده‌های بانکی قرار داده و به نوعی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت را دنبال می‌کنند، اما بازار سرمایه نیز فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیادی را در این حوزه ارائه می‌کند. اوراق مشارکت دولتی و شرکتی، انواع صکوک، اوراق رهنی، اسناد خزانه اسلامی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ابزارهایی هستند که می‌توانند در مقایسه با سپرده‌های بانکی از جذابیت‌های بیشتری برخوردار باشند.

مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم اضافه کرد: ممکن است برخی افراد ابزارهای با درآمد ثابت بازار سرمایه را مشابه با سپرده‌های بانکی بدانند. باید گفت که هرچند برخی ویژگی‌ها میان هر دو مشترک است ولی تفاوت‌های مهمی نیز در این میان وجود دارد. در واقع سپرده‌های بانکی بیشتر کارکرد پس‌انداز دارند تا سرمایه‌گذاری؛ این سپرده‌ها برای پوشش تعهدات مالی کوتاه مدت یا اهداف مالی در آینده‌ای نه چندان دور مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت به دلیل عدم امکان افتتاح سپرده‌های بانکی با سررسید بیشتر از یکسال، تخصیص بخش زیادی از سرمایه به این سپرده‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاران را با ریسک سرمایه‌گذاری مجدد مواجه سازد و ممکن است سرمایه‌گذاران در پایان عمر سپرده خود قادر به تمدید آن با نرخ‌های قبلی نباشند.

آقاقلیزاده سپرده‌های بانکی را سبب کاهش انعطاف در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: اگر سرمایه‌گذار با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و یا بهبود اوضاع در بازار سهام تصمیم به تغییر ترکیب دارایی‌های خود و افزایش درصد سرمایه‌گذاری در سهام بگیرد، در صورت انتقال منابع سپرده‌ به دلیل وجود نرخ شکست، متضرر خواهد شد؛ در حالیکه در مقابل اوراق با درآمد ثابت با دوره سررسید طولانی‌تر یا صندوق‌های با درآمد ثابت بدون سررسید قرار دارند که فروش آن‌ها در هر زمان جریمه‌ای به دنبال نخواهد داشت

وی تاکید کرد: در سال‌های گذشته با توجه به نرخ‌های ترجیحی بالای سپرده‌های بانکی، سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای افراد جذاب بود، این در حالی بود که اکثر مؤسسات مالی و اعتباری نیز نرخ‌های بسیار بالاتری را به سپرده‌گذاران خود پیشنهاد می‌کردند و از این طریق موفق به جذب سرمایه قابل توجهی هم شدند، اما اخیراً با توجه به کاهش نرخ سود بانکی، ماه‌شمار شدن سود سپرده‌ها و همچنین مسائل پیش‌ آمده در رابطه با برخی از مؤسسات مالی و اعتباری که موجب سلب اطمینان سرمایه‌گذاران شد، می‌توان گفت تا حدی از جذابیت سپرده‌های بانکی کاسته شده و سایر دارایی‌های با درآمد ثابت می‌توانند سهم بیشتری را در سبد سرمایه‌گذاران به خود اختصاص دهند.

این کارشناس بازار سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت را یکی از ابزارهایی دانست که در سال‌های اخیر مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفته اند و بیان کرد: این صندوق‌ها منابع مالی را از بازار جمع‌آوری کرده و در سبدی از انواع اوراق بدهی و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند. این صندوق‌ها در دو نوع با تقسیم سود و بدون تقسیم سود در حال فعالیت هستند. با نگاهی به عملکرد این صندوق‌ها می‌توان دریافت که در حال حاضر نرخ بازدهی سالانه آن‌ها بیشتر از سپرده‌های بانکی است.

وی انتخاب اوراق با درآمد ثابت برای سبد سرمایه‌گذاری را شامل رعایت نکاتی دانست و افزود: سرمایه‌گذاران این اوراق نیز باید مانند سرمایه گذاری سهام نکاتی از جمله شرایط فعلی و دورنمای اقتصاد کشور و همچنین اعتبار ناشر را مد نظر قرار دهند. با توجه به آنکه اکثر سرمایه‌گذاران از تخصص، زمان و منابع کافی برای بررسی کلیه اوراق موجود در بازار برخوردار نیستند، می‌توانند به جای خرید مستقیم این اوراق به سراغ صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بروند. در واقع افراد با خرید واحدهای این صندوق‌ها با منابع بسیار کمتر می‌توانند سبد متنوعی از اوراق با درآمد ثابت را در اختیار داشته باشند.

وی راه حل این مشکل را خرید واحدهای صندوق‌های با درآمد ثابت بیان کرد و اظهار کرد: این صندوق‌ها با توجه به افق سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تر خود، می‌توانند این اوراق را در سبد دارایی‌های خود قرار دهند و سرمایه‌گذاران نیز بدون توجه به ترکیب دارایی‌های صندوق قادر خواهند بود به راحتی و به‌صورت روزانه اقدام به خرید و فروش واحدهای صندوق‌ کنند و در عین حال از بازدهی بالای اوراق مذکور نیز بهره‌مند شوند.

مدیر عامل شرکت سبدگردان «الگوریتم» صندوق‌های با درآمد ثابت را دارای ریسک اعتباری کمتری دانست و تصریح کرد: همانطور که می‌دانید ریسک اعتباری به عدم توانایی در انجام تعهدات گفته می‌شود، در صندوق با درآمد ثابت به دلیل تنوع سبد دارایی‌ها و توزیع منابع بین بانک‌ها و ناشران مختلف، ریسک اعتباری کمتر از سپرده‌گذاری در یک بانک مشخص و یا خرید اوراق یک ناشر خاص خواهد بود.

وی در مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و مبتنی بر صدور و ابطال، گفت: صندوق‌های قابل معامله با توجه به نقدشوندگی بالاتر و همچنین عدم تعلق کارمزد ابطال در صورت ابطال واحدها زودتر از موعد مشخص، جذابیت بیشتری دارند. به ویژه مورد دوم برای سرمایه‌گذارانی که برای یک دوره موقت تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی با درآمد ثابت دارند، اهمیت خواهد داشت.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: به‌ عنوان نکته پایانی در رابطه با صندوق‌های با درآمد ثابت باید گفت، این صندوق‌ها در دنیا براساس سررسید دارایی‌های موجود در سبد و همچنین رتبه اعتباری آن‌ها در انواع مختلفی به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شوند؛ این در حالی است که در کشور ما سررسید اکثر اوراق یکسان بوده و همچنین به دلیل عدم وجود رتبه‌بندی اعتباری اوراق امکان متنوع‌سازی صندوق‌ها بر اساس کیفیت اعتباری اوراق وجود ندارد، با رفع این مسائل می‌توانیم در آینده شاهد تنوع در ساختار سبد دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت باشیم.

هر هفته با آنتونی؛ چطور ریسک سبد رمزارزها را مدیریت کنیم؟

مدیریت ریسک پرتفولیوی ارز دیجیتال

چگونه باید به سبد سهام یا پرتفولیوی ارز دیجیتال خود تنوع دهیم؟ مدیریت ریسک پرتفولیوی ارز دیجیتال چگونه امکان‌پذیر است؟ برقراری نسبت ریسک به ریوارد چیست و چطور در سرمایه‌ گذاری ارز دیجیتال چطور انجام می‌شود؟ آندرس آنتونوپولوس معتقد است این‌ها سوالاتی است که هر فرد فعال در بازار رمزارزها باید جوابش را خودش پیدا کند. در ویدیوی زیر آنتونی به سوال یکی از کاربران درباره نحوه تخصیص پرتفولیو به رمزارزهای مختلف براساس میزان ریسک‌پذیری شخص پاسخ می‌دهد.

کاربران گرامی میهن بلاکچین، در صورتی که ویدیوی این مطلب برای شما به‌نمایش درنمی‌آید، VPN خود را خاموش کرده و سپس صفحه را رفرش کنید. بعضی ویدیوهای سایت آپارات برای IPهای خارج از ایران به نمایش درنمی‌آیند.

نحوه مدیریت ریسک پرتفولیوی ارز دیجیتال

مدیریت ریسک پرتفولیوی ارز دیجیتال

آنتونی در ادامه می‌گوید به دوستان و آشنایان خود نگویید همه رمزارزها به‌جز بیت‌ کوین به‌درد نمی‌خورند؛ بلکه از آن‌ها سوال‌های منطقی و تحلیلی بپرسید. مثلا از آن‌ها بخواهید برای شما شرح دهند که آیا دنبال متنوع‌سازی پرتفولیوی خود هستند یا می‌خواهند سود بیشتر کسب کنند؟ توان ریسک‌پذیری آن‌ها چقدر است و چرا می‌خواهند روی این آلتکوین‌ها سرمایه‌گذاری کنند؟ آنتونوپولوس می‌گوید یکی از پاسخ‌های رایجی که می‌گیرد این است که افراد تمایل به متنوع‌سازی سبد سهام خود دارند.

متنوع‌سازی سبد دارایی‌های کریپتویی یکی از راه‌های مدیریت ریسک است. تحقیق درباره درصد تخصیص دارایی در سبد، احتمال موفقیت در این بازار را افزایش می‌دهد. درست است که هدف اصلی این استراتژی رسیدن به بازده حداکثری و در عین حال ریسک حداقلی است، اما این کار کاملا به میزان ریسک‌پذیری افراد بستگی دارد. اما تخصیص دارایی و متنوع‌سازی در سرمایه‌گذاری فقط به‌معنی خرید کریپتو نیست. بلکه بهتر است روی چندین کلاس دارایی سرمایه‌گذاری کنید. یعنی می‌توانید علاوه‌بر کریپتو، سهام، املاک و بازار طلا را هم در نظر داشته باشید.

اگر فقط قصد سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو را مدیریت ریسک سرمایه گذاری دارید باید بسیار احتیاط کنید. زیرا به‌گفته آنتونی قیمت بیت کوین و آلتکوین‌ها با یکدیگر همبستگی بسیاری دارد و نمی‌توان سبد دارایی‌های مرتبط را از یکدیگر جدا کرد. اما در هر صورت ایجاد پرتفولیو و سنجش میزان وزن هر کریپتو در پرتفولیو کاملا به تمایل و تحمل ریسک شما بستگی دارد. چه کسی می‌تواند مقدار ریسک‌پذیری شما را تعیین کند؟ به گفته آندرس، هیچکس به جز شما این توانایی را ندارد. در نهایت این شما هستید که باید تعیین کنید، چه درصدی از سبد خود را بیت کوین و چه درصدی را به آلتکوین‌ها اختصاص دهید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا